Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 21 - 38 2016-01-05

İNGİLTERE’DE KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE DEĞİŞİM: Geleneksel Westminster Modeli’nden Esnek Örgütlenme Modeline Doğru

Ahmet AYDIN [1] , Sibel GÖK [2]

281 1344

İngiltere, siyasal ve yönetsel sistem olarak köklü bir tarihsel alt yapıya sahiptir. İngiliz siyasal ve yönetsel kurumları da diğer ülkeler tarafından en çok örnek alınmış kurumların başında gelmektedir. Yazılı bir anayasasının olmaması ve devlet sistemi olarak monarşi olmasına rağmen “anayasal krallık” ve “parlamenter demokrasi” olarak açıklanan bir yönetim sistemine sahip olması İngiltere’yi diğer ülkelerden ayıran temel bir özelliktir. Ülkede kamu yönetimi alanında 1980’li yıllarda başlayan ve günümüze kadar devam eden reform çalışmaları, geleneksel Websminster kamu yönetimi modelinden, esnek kamu yönetimi örgütlenme modeline doğru bir değişimin yaşanmasını sonuç vermiştir. Aynı değişim trendi, kamu personel sistemi için de geçerlidir. Bu çalışmanın amacı, İngiliz kamu yönetimi sisteminde yaşanan değişim sürecinden, kamu personel sisteminin nasıl etkilendiğini araştırmaktır.


Anahtar Kelimeler: İngiltere, Kamu Yönetimi, Yönetsel Değişim, Kamu Personeli Sistemi, Kamu İstihdam Politikası

İngiltere, Kamu Yönetimi, Yönetsel Değişim, Kamu
  • Altan, Y.. (2005). Türk Kamu Personel Sisteminde Performans Değerlemesi Sistemi ve Çağdaş Bir model Önerisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.
  • Aydın, A.H.. (2012). Kamu Yönetimine Giriş. Ankara. Seçkin Yayıncılık.
  • Başar, Ö.. (2007) “Bazı Batı Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Olarak Türk Kamu Personel Yönetiminde Sınıflandırma ve Ücretlendirme Sistemleri”. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
  • Baydar, (2004). Yönetim Etiği Açısından İngiltere’deki Kamu Yönetimi Uygulamaları,Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
  • Burnham, J. ve Sylvia, H.. (2012). Public Management in the United Kingdom: A
  • New Introduction, Palgrave Macmillan.
  • Diamond, P.. (2011). “Beyond the Westmisnter Model”, Renewal, Vol. 19, No. 1.
  • Dinçer, Ö. ve Yılmaz, C.. (2003). Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 1 Kitabı. Ankara. TC. Başbakanlık.
  • Dugget, M.. (2002). (Çevirenler) A. Argun Akdoğan, Onur Ender Aslan, Amme İdare Dergisi, Cilt 35, Sayı 2, ss.1-9.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet AYDIN

Yazar: Sibel GÖK

Bibtex @ { ksuiibf126002, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {21 - 38}, doi = {}, title = {İNGİLTERE’DE KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE DEĞİŞİM: Geleneksel Westminster Modeli’nden Esnek Örgütlenme Modeline Doğru}, key = {cite}, author = {GÖK, Sibel and AYDIN, Ahmet} }
APA AYDIN, A , GÖK, S . (2016). İNGİLTERE’DE KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE DEĞİŞİM: Geleneksel Westminster Modeli’nden Esnek Örgütlenme Modeline Doğru. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (2), 21-38. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/27397/126002
MLA AYDIN, A , GÖK, S . "İNGİLTERE’DE KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE DEĞİŞİM: Geleneksel Westminster Modeli’nden Esnek Örgütlenme Modeline Doğru". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016): 21-38 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/27397/126002>
Chicago AYDIN, A , GÖK, S . "İNGİLTERE’DE KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE DEĞİŞİM: Geleneksel Westminster Modeli’nden Esnek Örgütlenme Modeline Doğru". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016): 21-38
RIS TY - JOUR T1 - İNGİLTERE’DE KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE DEĞİŞİM: Geleneksel Westminster Modeli’nden Esnek Örgütlenme Modeline Doğru AU - Ahmet AYDIN , Sibel GÖK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 38 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İNGİLTERE’DE KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE DEĞİŞİM: Geleneksel Westminster Modeli’nden Esnek Örgütlenme Modeline Doğru %A Ahmet AYDIN , Sibel GÖK %T İNGİLTERE’DE KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE DEĞİŞİM: Geleneksel Westminster Modeli’nden Esnek Örgütlenme Modeline Doğru %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD AYDIN, Ahmet , GÖK, Sibel . "İNGİLTERE’DE KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE DEĞİŞİM: Geleneksel Westminster Modeli’nden Esnek Örgütlenme Modeline Doğru". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (Ocak 2016): 21-38.