Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 69 - 82 2016-01-05

İSLAM KALKINMA BANKASI

Mahmut YARDIMCIOĞLU [1] , Hüseyin KOÇARSLAN [2] , Sabiha ANNAÇ GÖV [3]

373 1185

Geri kalmış İslam ülkelerini kalkındırmak amacıyla, İslam Kalkınma Bankası (IDB), İslam Konferansı Teşkilatının bir ihtisas organı olarak 7 ülkenin birleşmesiyle 1973 yılının Aralık ayında kurulmuştur. Üye ülkeler arasında ticari faaliyetleri arttırarak ve finansmanlarını sağlayarak kalkınmasını hedefleyen İslam Kalkınma Bankası zamanla istikrarlı bir şekilde büyüyerek İslam Konferansı Örgütünün en önemli kuruluşlarından birisi haline gelmiştir.
Çalışma prensipleri İslam felsefesi kapsamında şekillenen banka, Cidde merkezli çalışmalarını üye ülkeler ve Müslüman toplulukların çeşitli faaliyetler ile ekonomik kalkınmalarını, bununla birlikte sosyal yönden gelişmelerini hedeflemektedir. Kurulduğu günden bu yana temel görevi, örgüte üye ülkelere finansal yardımlar yapmak, projelerini desteklemek, dış ticaretlerine yardımcı olmak, fon tahsis etmek, eğitim hizmetleri sunmak, teknik yardım sağlamak gibi konulardır.


Anahtar Kelimeler: Bankacılık, İslam Kalkınma Bankacılığı, Finans, İslam Kalkınma Örgütü

Bankacılık, İslam Kalkınma Bankacılığı, Finans, İslam
 • İslam Kalkınma Bankası." Hazine Müsteşarlığı".
 • Adigüzel, M. (2006). "Türkiye Kalkınma Bankası ve Kalkınma Odaklı Kalkınma Bankacılığı." Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Aksoy, T. (1998). Çağdaş bankacılıktaki son eğilimler ve Türkiye'de uluslarüstü bankacılık: sistematik ve analitik bir yaklaşım, Sermaye Piyasası Kurulu.
 • Alatas, V. (2004). Poverty Reduction, a Main Challenge in Islamic World. The International Conference of Islamic Scholars: 23-25.
 • Aslan, E.(1982). Sanayilesen Türkiye’de malat Sanayiinin Finansmanında Kalkınma ve Yatırım Bankaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi.
 • Aysun, T.(1997). Türkiye ihracat-ithalat Bankası’nın ihracat Sektörleri Üzerindeki Finansal Riskinin Ölçülmesinde Bir Model Uygulaması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi.
 • Ekonomi Bakanlığı, (2015). "http://www.dtm.gov.tr/." Retrieved 17.10.2015.
 • Başar, H. (1994). "İslam Ekonomileri Arasında Ekonomik İşbirliği." Musiad İstanbul: 21.
 • Baye, M. R. ve D. W. Jansen (1995). Money, banking, and financial markets: An economics approach, Houghton Mifflin College Division.
 • Çonkar, M. K. ve A. Üniversitesi (1988). Kalkınma bankacılığı ve Türkiye'deki uygulama, Anadolu Üniversitesi.
 • IDB (2015). "www.isdb.org." 2015.
 • İKB (2015). "Yıllık rapor." Islamic Development Bank Group in Brief
 • Mahmut
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mahmut YARDIMCIOĞLU

Yazar: Hüseyin KOÇARSLAN

Yazar: Sabiha ANNAÇ GÖV

Bibtex @ { ksuiibf126004, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {69 - 82}, doi = {}, title = {İSLAM KALKINMA BANKASI}, key = {cite}, author = {ANNAÇ GÖV, Sabiha and YARDIMCIOĞLU, Mahmut and KOÇARSLAN, Hüseyin} }
APA YARDIMCIOĞLU, M , KOÇARSLAN, H , ANNAÇ GÖV, S . (2016). İSLAM KALKINMA BANKASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (2), 69-82. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/27397/126004
MLA YARDIMCIOĞLU, M , KOÇARSLAN, H , ANNAÇ GÖV, S . "İSLAM KALKINMA BANKASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016): 69-82 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/27397/126004>
Chicago YARDIMCIOĞLU, M , KOÇARSLAN, H , ANNAÇ GÖV, S . "İSLAM KALKINMA BANKASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016): 69-82
RIS TY - JOUR T1 - İSLAM KALKINMA BANKASI AU - Mahmut YARDIMCIOĞLU , Hüseyin KOÇARSLAN , Sabiha ANNAÇ GÖV Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 82 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İSLAM KALKINMA BANKASI %A Mahmut YARDIMCIOĞLU , Hüseyin KOÇARSLAN , Sabiha ANNAÇ GÖV %T İSLAM KALKINMA BANKASI %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD YARDIMCIOĞLU, Mahmut , KOÇARSLAN, Hüseyin , ANNAÇ GÖV, Sabiha . "İSLAM KALKINMA BANKASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (Ocak 2016): 69-82.