Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 115 - 144 2018-06-27

KAHRAMANMARAŞ ESNAFININ SOSYO EKONOMİK DURUMUVE SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN GÖRÜŞÜNÜN BELİRLENMESİ

Muazzez HARUNOĞULLARI [1] , Zeynep HATUNOĞLU [2] , Yadigar POLAT [3] , Mustafa KILIÇ [4]

125 169

2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş milyonlarca kişinin evsiz ve işsiz kalmasına yol açmış ve bu insanların bir kısmı uluslararası koruma sağlamak amacıyla Türkiye’ye göç etmiştir. Türkiye’nin sınır illeri başta olmak üzeri pek çok şehirde Suriyeli sığınmacılar yerli halkla birlikte yaşamaktadır. Bu illerden biri de Kahramanmaraş’tır. Çalışmanın amacı Kahramanmaraş şehrindeki esnafın Suriyeli sığınmacılara yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla açık uçlu soruları içeren bir anket ölçeği geliştirilmiştir. Çalışmada Kahramanmaraş esnafının, Suriyeli sığınmacılarla derin bir uyum probleminin olmadığı belirlenmiştir. Esnafın sorun olarak gördüğü başlıca konular; güvenlik, işsizlik, Türk vatandaşlığının verilecek olması, ev kiralarındaki artış, sosyo-kültürel hayatın etkilenmesi, sağlık ve çevre kirliliğidir.

Sığınmacı algısı, Suriyeli Sığınmacılar, mülteci, göç.
 • Aksoy,Z. (2012), “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 292-303.
 • Akşit, G. Bozok, M. Bozok N. (2015), “Zorunlu Göç, Sorunlu Karşılaşmalar: Hisar Köyü, Nevşehir’deki Suriyeli Göçmenler Örneği”, T.C. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 92-98.
 • Çağlayan, S. (2006), “Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi”, Muğla Üniversitesi Sosyal ve Beşeri bilimler araştırmaları Dergisi, Sayı 17, Güz.
 • DOĞAKA (T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı) (2016). Kahramanmaraş İli Ekonomik Görünüm Raporu 2010-2015.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2017). Göç İstatistikleri, www.goc.gov.tr. E.T. 11 Ekim, 2017.
 • International Migration Outlook 2017, Publication of OECD
 • Jennissen, R.P.W. (2004), Macro-Economic Determinants of International Migration in Europe, Amsterdam: Rozenberg Publishers.
 • Karademir, N. Sandal, E. K. Tıraş, M. (2013). Kahramanmaraş’ın Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013 Symposium Proceedings, ISBN: 978-605-62253-8-3, ss. 429-449.
 • Koçak Y. Terzi E. (2012). “Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 163-185.
 • Oxford Living Dictionary
 • Sandal, E. K. Karademir, N. (2013). Kahramanmaraş’ta Depremsellik Bağlamında Zemin - Yerleşme İlişkisi, 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013 Symposium Proceedings, ISBN: 978-605-62253-8-3, ss. 474- 488.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, (2013). Kahramanmaraş İl Çevre Durum Raporu (2012), Kahramanmaraş.
 • TÜİK (2013). Seçilmiş Göstergelerle Kahramanmaraş.
 • TÜİK (2017). Seçilmiş Göstergelerle Kahramanmaraş.
 • UNESCO Social and Human Sciences, International Migration (2015). http://www.unesco.org/ new/ en/social-and-human-sciences/themes/internationalmigration/glossary/ migrant/
 • United Nations (2015). International Migration Report 2015, http://www.un.org/ en/development /desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlghts.pdf
 • Varol, L. Kop, A. Darbaş, G. (2012). Koçlar-Sarıgüzel (Kahramanmaraş Kuzeyi) Arasında Kalan Bölgenin Jeolojik Özellikleri, Doğu Toroslar. KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15 (1), 43-56.
 • Wickramasinghe, A.A.I.N. Wimalaratana, W.(2016), “International Migration and Migrationtheroies”, Social Affairs, Vol. 1, No. 5, 13-32, Fall
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Muazzez HARUNOĞULLARI (Sorumlu Yazar)

Yazar: Zeynep HATUNOĞLU

Yazar: Yadigar POLAT

Yazar: Mustafa KILIÇ

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf437882, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {115 - 144}, doi = {}, title = {KAHRAMANMARAŞ ESNAFININ SOSYO EKONOMİK DURUMUVE SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN GÖRÜŞÜNÜN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {HATUNOĞLU, Zeynep and POLAT, Yadigar and KILIÇ, Mustafa and HARUNOĞULLARI, Muazzez} }
APA HARUNOĞULLARI, M , HATUNOĞLU, Z , POLAT, Y , KILIÇ, M . (2018). KAHRAMANMARAŞ ESNAFININ SOSYO EKONOMİK DURUMUVE SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN GÖRÜŞÜNÜN BELİRLENMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1), 115-144. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/37890/437882
MLA HARUNOĞULLARI, M , HATUNOĞLU, Z , POLAT, Y , KILIÇ, M . "KAHRAMANMARAŞ ESNAFININ SOSYO EKONOMİK DURUMUVE SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN GÖRÜŞÜNÜN BELİRLENMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018): 115-144 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/37890/437882>
Chicago HARUNOĞULLARI, M , HATUNOĞLU, Z , POLAT, Y , KILIÇ, M . "KAHRAMANMARAŞ ESNAFININ SOSYO EKONOMİK DURUMUVE SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN GÖRÜŞÜNÜN BELİRLENMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018): 115-144
RIS TY - JOUR T1 - KAHRAMANMARAŞ ESNAFININ SOSYO EKONOMİK DURUMUVE SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN GÖRÜŞÜNÜN BELİRLENMESİ AU - Muazzez HARUNOĞULLARI , Zeynep HATUNOĞLU , Yadigar POLAT , Mustafa KILIÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 144 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KAHRAMANMARAŞ ESNAFININ SOSYO EKONOMİK DURUMUVE SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN GÖRÜŞÜNÜN BELİRLENMESİ %A Muazzez HARUNOĞULLARI , Zeynep HATUNOĞLU , Yadigar POLAT , Mustafa KILIÇ %T KAHRAMANMARAŞ ESNAFININ SOSYO EKONOMİK DURUMUVE SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN GÖRÜŞÜNÜN BELİRLENMESİ %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD HARUNOĞULLARI, Muazzez , HATUNOĞLU, Zeynep , POLAT, Yadigar , KILIÇ, Mustafa . "KAHRAMANMARAŞ ESNAFININ SOSYO EKONOMİK DURUMUVE SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN GÖRÜŞÜNÜN BELİRLENMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Haziran 2018): 115-144.