1. Örgütsel Kimliğin ve Örgütsel Prestijin, Örgütsel Vatandaşlık Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/24642/260688)
 2. Yazım ve Yayın Kuralları (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/24642/260690)
 3. Türkiye’de Enflasyonla Büyümeye Yönelik Yeni Kanıtlar (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/24642/260683)
 4. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞME TRENDİ (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125987)
 5. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Çalışma Prensipleri, İşleyişleri, Küresel Dünyadaki Rol ve İşlevleri (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125918)
 6. Sahiplik Yapısı ve Temsilcilik Teorisi (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10267/125937)
 7. BRICS-T ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/33603/372921)
 8. FRANSA’DA VALİLİK KURUMUNUN İDARİ SİSTEM İÇİNDEKİ KONUMU (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10265/125898)
 9. Sermaye ve Gelirin Finansallaşması: 2008 Finansal Krizinin Muhasebesi (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10264/125893)
 10. REKABETÇİ BİR ORTAMDA KOBİ’LERİN GELECEĞİNDE İNOVASYON VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ÇORUM İNCELEMESİ (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10269/125963)
 11. TÜRKİYE’NİN DOĞALGAZ NOKTASINDA RUSYA’YA BAĞIMLILIK DURUMUNUN SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASINA YANSIMASI (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/27397/126005)
 12. Örgütlerde Farklılıkların Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Müzakereci Kişilik (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125913)
 13. İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/27397/126017)
 14. VERGİ OKURYAZARLIĞI VE VERGİSEL FARKINDALIK: KAHRAMANMARAŞ ARAŞTIRMASI (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10269/125968)
 15. 1997-2012 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125956)
 16. Kahramanmaraş’ta Alışveriş Merkezleri Kalite Algısı (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125925)
 17. KUR FARKLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10267/125932)
 18. KAPAK ()
 19. ORTADOĞU İÇİN BİREYCİLİK YA DA DAYANIŞMA (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10269/125975)
 20. İslamî Finansın Geleceğine İlişkin Düşünceler (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125920)