1. ÖZELLİKLİ VARLIK YATIRIMININ FİNANSMANINDA MURABAHA KREDİSİ (ÜRETİM DESTEĞİ) KULLANIMI VE KAR PAYI ÖDEMELERİNİN TMS–23’E GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10265/125906)
 2. TÜRKİYE’NİN DOĞALGAZ NOKTASINDA RUSYA’YA BAĞIMLILIK DURUMUNUN SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASINA YANSIMASI (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/27397/126005)
 3. Kahramanmaraş’ta Alışveriş Merkezleri Kalite Algısı (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125925)
 4. İslamî Finansın Geleceğine İlişkin Düşünceler (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125920)
 5. Yazım ve Yayın Kuralları (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/24642/260690)
 6. İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/27397/126017)
 7. Türkiye’de Enflasyonla Büyümeye Yönelik Yeni Kanıtlar (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/24642/260683)
 8. KAPAK ()
 9. FRANSA’DA VALİLİK KURUMUNUN İDARİ SİSTEM İÇİNDEKİ KONUMU (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10265/125898)
 10. MAHALLE-KÖY YAPILANMASI İÇİNDE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ KOORDİNELİ ÇALIŞMASI (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125994)
 11. Yetenek Yönetimi Uygulamaları ile Kendini Arayan İç Girişimcilere Yönelik Alan Araştırması (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/26892/282757)
 12. İnovasyon ve Rekabet Açısından Kızıl Kraliçe Etkisi (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10263/125874)
 13. Sermaye ve Gelirin Finansallaşması: 2008 Finansal Krizinin Muhasebesi (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10264/125893)
 14. VERGİ OKURYAZARLIĞI VE VERGİSEL FARKINDALIK: KAHRAMANMARAŞ ARAŞTIRMASI (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10269/125968)
 15. YEREL DEMOKRASİ VE KENT KONSEYLERİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10262/125867)
 16. REKABETÇİ BİR ORTAMDA KOBİ’LERİN GELECEĞİNDE İNOVASYON VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ÇORUM İNCELEMESİ (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10269/125963)
 17. Sahiplik Yapısı ve Temsilcilik Teorisi (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10267/125937)
 18. Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Uygulamaları: Kilis Belediyesi Örneği (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/26892/282752)
 19. KUR FARKLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10267/125932)
 20. Örgütlerde Farklılıkların Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Müzakereci Kişilik (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125913)