Konular

• Yönetim Bilişim Sistemleri
• Örgüt Kültürü
• Yönetim ve Organizasyon Eğitimi