Makaleler


A. EREN, O. BALKAR
Üretim Yönetim Sistemlerindeki Kritik Başarı Faktörlerinin Rekabete Etkisi: Metal Sektöründe Bir Araştırma, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2020)
A. EREN
Havayolu Taşımacılığı ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi Türkiye Örneği: Ampirik Bir Analiz, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, (2020)
A. EREN, K. OZYASAR, M. TAŞLIYAN
Teknoloji Ediniminin İş Güvensizliği Üzerine Etkisi: Türk Tekstil Sektöründe Bir Alan Çalışması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
A. EREN, K. OZYASAR
HİZMETLİ KADROSUNDA ÇALIŞANLARIN İŞ ETÜDÜ İLE VERİMLİLİKLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
A. EREN, O. BALKAR
ERP İMPLEMENTASYONUNUN FAYDALARI VE TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRK İMALAT İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA, İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), (2020)
A. EREN, A. PINAR, M. BİLGİNER
GÖÇÜN ENTELEKTÜEL SERMAYENİN HAREKETLERİNE ETKİSİ: İLLERE GÖRE GÖÇ VE PATENT SAYISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ, R&S - Research Studies Anatolia Journal, (2020)
A. EREN, A. TUNÇ
KAHRAMANMARAŞ’TAKİ SURİYELİ GÖÇMENLERİN HAYATTAN VE KAMU HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİ ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, (2018)
A. EREN, A. TUNÇ
Girişimcilik Sertifikası Kursiyerlerinin Proje Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
S. FETTAHLIOĞLU, A. EREN, Ö. FETTAHLIOĞLU, M. BİLGİNER
Symbolic Purchase in Sports Marketing: The Effect of Perceived Quality and Self-image Congruity on Intention to Purchase; A Field Study in Turkey, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)