Konular

• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Yönetim ve Strateji
• Örgütsel Davranış
• Sağlık Yönetimi