Makaleler


S. TÜRKMEN, H. AĞIR
Enflasyon ile Finansal Gelişme İlişkisi: Yüksek ve Düşük Enflasyonlu Ülkeler Üzerine Ampirik Kanıtlar, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
H. AĞIR, S. TÜRKMEN
Ekonomik Büyümeye Etkisi Bakımından Doğal Kaynaklar: Dinamik Panel Veri Analizi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
H. AĞIR, M. Rutbil
Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
İ. KÜÇÜKKAPLAN, H. AĞIR, Ç. KARUL, A. KONCAK
Structural Changes and Purchasing Power Parity in Turkish Exchange Rates, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
H. AĞIR, H. TIRAŞ
Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
H. TIRAŞ, H. AĞIR
Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
H. TIRAŞ, H. AĞIR
İNSANİ GELİŞMİŞLİK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE ÜLKELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2018)
H. AĞIR, M. METİN
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN KENDİ İÇİNDEKİ DIŞ TİCARETİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
H. TIRAŞ, H. AĞIR
D-8 ÜLKELERİNİN SAĞLIK HARCAMALARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: BETİMSEL BİR ANALİZ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
H. AĞIR, M. METİN
Türkiye - Avrupa Birliği Dış Ticaret Göstergeleri Üzerine Bir Değerlendirme, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
H. AĞIR, S. YILDIRIM
Türkiye ile BRICS Ekonomilerinin Makroekonomik Performans Karşılaştırması: Betimsel Bir Analiz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015)