Konular

• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
• Örgüt ve Grup İletişimi
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Stratejik Yönetim
• Yönetim Psikolojisi
• Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
• Organizasyon
• Hastane İşletmeciliği
• İş ve Örgüt Sosyolojisi
• Kalite Yönetimi
• Örgüt Kuramı
• Örgüt Kültürü
• Örgütsel Davranış
• Örgütsel Davranış
• Yönetim ve Strateji
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk
• Yönetim Psikolojisi


Makaleler


İ. BAKAN, M. OKUMUŞ, M. KUTLUK
İşyeri Arkadaşlığı, Mesleki Tatmin, İş Stresi İlişkisi: Bir Alan Araştırması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
S. YILMAZ, İ. BAKAN
TOKSİK LİDERLİĞİN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
B. ERŞAHAN, İ. BAKAN, T. BÜYÜKBEŞE, G. SOĞANCI
Örgütselsel Ustalığın (Çift Yönlülük) Kurumsal İmaj Ve Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisi:Bir Alan Araştırması, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2019)
İ. BAKAN, Z. ŞEKKELİ
Blok Zincir Teknolojisi ve Tedarik Zinciri Yönetimindeki Uygulamaları, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2019)
İ. BAKAN, Y. YILMAZ
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İÇ GİRİŞİMCİLİK, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2019)
İ. BAKAN, İ. DOĞAN, M. KOÇDEMİR, M. OĞUZ
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK, KURUMSAL İMAJ VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2018)
Z. ŞEKKELİ, İ. BAKAN
AKILLI FABRİKALAR, Journal of Life Economics, (2018)
İ. BAKAN, İ. DOGAN, M. KOCDEMİR, M. OGUZ
ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞÜN ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI, PressAcademia Procedia, (2018)
Z. ŞEKKELİ, İ. BAKAN
ENDÜSTRİ 4.0’IN ETKİSİYLE LOJİSTİK 4.0, Journal of Life Economics, (2018)
B. SEZER, İ. BAKAN
Örgütsel Ustalığın Performans Yönetimi Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Çalışması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
İ. DOĞAN, İ. BAKAN, S. HAYVA
SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL AKTÖRLERİ OLAN HASTANELERDE REKABET STRATEJİLERİNİN KALİTEYE ETKİSİ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
İ. BAKAN, Z. SEKKELİ
TYPES OF INFORMATION TECHNOLOGY CAPABILITY AND THEIR IMPACTS ON COMPETITIVENESS, Research Journal of Business and Management, (2017)
İ. BAKAN, Z. SEKKELİ, S. YİLMAZ
LOGISTICS CAPABILITY AND ITS EFFECTS ON COMPETITIVENESS: AN EMPIRICAL STUDY THROUGHOUT TURKEY, PressAcademia Procedia, (2017)
İ. BAKAN, Z. Sekkeli
TYPES OF INFORMATION TECHNOLOGY CAPABILITIES AND THEIR IMPACTS ON LOGISTICS CAPABILITIES: AN EMPIRICAL STUDY, PressAcademia Procedia, (2017)
İ. BAKAN, F. SÖZBİLİR
İŞ, TERFİ OLANAKLARI, ÜCRET VE İŞ ARKADAŞLARINDAN TATMİNİN YÖNETİCİDEN TATMİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR ALAN ARATIRMASI, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2015)
İ. BAKAN, T. BÜYÜKBEŞE, B. ERŞAHAN, M. GÜNGÖREN
GÜÇLENDİREN LİDERLİK VE PERSONEL GÜÇLENDİRME İLİŞKİSİ: TEORİK BİR YAKLAŞIM, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2012)
İ. BAKAN, M. AKYÜZ, A. EYİTMİŞ, İ. DOĞAN
EKONOMİK KRİZİN İNSAN DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİNE YÖNELİK MALATYA’DA BİR ALAN ÇALIŞMASI, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2011)