Makaleler


H. KARADAĞ, M. ŞİT
Ortadoğu’daki Terörün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2019)
E. ALANCIOĞLU, M. ŞİT
BRICS EKONOMİLERİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: 2000-2016 DÖNEMİ, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), (2019)
M. ŞİT, H. KARADAĞ
DÖVİZ KURUNU BELİRLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2019)
M. ŞİT, E. ALANCIOĞLU
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DÜNYA PETROL FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: AMPİRİK ANALİZ, Econharran, (2019)
A. ŞİT, M. DANACI, M. ŞİT
POLİTİKA FAİZ ORANININ BANKALARIN KÂRLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
M. ŞİT
Türkiye’de Savunma Harcamalarının Makro Ekonomik Etkileri, Savunma Bilimleri Dergisi, (2018)
M. ŞİT, H. KARADAĞ
EKONOMİK GELİŞİMDE ULUSLARARASI FİNANS MERKEZLERİNİN ÖNEMİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ / The Importance Of International Financial Centers In Economic Development: The Case Of Istanbul, Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, (2018)
M. DANACI, M. ŞİT, A. ŞİT
Kredi Temerrüt Swaplarının (CDS’lerin) Büyüme Oranıyla İlişkilendirilmesi: Türkiye Örneği, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
E. DÜCAN, M. ŞİT, M. ŞENTÜRK
Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
M. ŞİT
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE NET TURİZM GELİRLERİNİN CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI AZALTMADAKİ ETKİSİNİN ANALİZİ: 1980-2015 DÖNEMİ, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
H. KARADAĞ, M. ŞİT
OSMANLI DEVLETİ’NDE TOPRAK MÜLKİYETİNİN İKTİSADİ SİSTEMLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
M. ŞİT, A. ŞİT
TÜRKİYE’DE BİLGİ EKONOMİSİ VE İSTİHDAMA KATKISI, Journal of Life Economics, (2016)
M. ŞİT, E. ALANCIOĞLU
TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: VAR ANALİZİ, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, (2016)
M. ŞİT
Türkiye’de Turizm Sektörünün İstihdama Katkısı, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, (2016)
R. ÖZEL, T. BİNİCİ, M. SEVİNÇ, V. ASOĞLU, K. KAYA, G. SEVİNÇ, M. ŞİT
Şanlıurfa Süt Sığırcılığı İşletme Sahiplerinin; Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, (2015)
M. SIT
REEL DÖVİZ KURUNUN TÜRKİYE’NİN TURİZM GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ, Journal of Yaşar University, (2015)
M. ŞİT, A. ŞİT
TÜRKİYE'DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYENİN SEKTÖREL DAĞILIMI: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2014)