Konular

• Uluslararası Finans
• Sermaye Piyasaları
• Para-Banka


Makaleler


S. GÜRSOY
KORONOVİRÜSÜ BİLİNİRLİĞİNİN ULUSLARARASI RİSK (VOLATİLİTE) ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ, TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK UYGULAMASI, Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi, (2020)
S. GÜRSOY, Y. ALPTÜRK, M. TUNÇEL
DOLAR VE EURO KURUNDAKİ DEĞİŞİMLERİN ANTALYA ŞEHİR ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ÇOK DEĞİŞKENLİ VAR-EGARCH UYGULAMASI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
A. KOÇ, S. GÜRSOY
Amerikan Merkez Bankası FED’in Para Politikası Araçları ve Bağımsızlığı, Econder Uluslararası Akademik Dergi, (2020)
M. TUNÇEL, S. GÜRSOY
KORKU ENDEKSİ(VIX), BİTCOİN FİYATLARI VE BİST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
S. GÜRSOY
Investigation of The Relationship Between VIX Index and BRICS Countries Stock Markets: An Econometric Application, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, (2020)
S. SAYIN, E. DOĞRU, S. GÜRSOY
Dolar Kuru ile Seçili Bist Şehir Endeksleri Arasında Getiri ve Volatilite Yayılımı: Çok Değişkenli Var-Egarch Uygulaması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2020)
S. GÜRSOY
Koronovirüsün Finansal Piyasalara Etkisinin Bölgesel Yakınlık Açısından İncelenmesi: Ampirik Bir Uygulama, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2020)
S. GÜRSOY, M. TUNÇEL, B. SAYAR
KORONAVİRÜSÜN (COVID-19 )FİNANSAL GÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİLERİ, Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, (2020)
S. GÜRSOY, B. GOVDERE
ULUSLARARASI PAY PİYASALARI ARASINDAKİ GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI: GELİŞMİŞ ÜLKELER VE SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, (2020)
S. GÜRSOY, A. KOÇ
Uluslararası Sermaye Kontrolleri, Avrupa ve Asya Ülkelerinin Sermaye Kontrolü Uygulamaları Üzerine Bir Literatür Araştırması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, (2019)
İ. ÇELİK, A. ÖZDEMİR, S. GÜRSOY, H. UZUNOĞLU ÜNLÜ
Return and Volatility Spillover Between Emerging Stock Markets and Precious Metals, Ege Akademik Bakış Dergisi, (2018)
S. GÜRSOY, Ö. EROĞLU
YÜKSELEN EKONOMİLERİN PAY PİYASALARI ARASINDA GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI: 2006 -2015 YILLARI ARASINDA YAPILMIŞ BİR ANALİZ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
S. SARI, S. GÜRSOY, M. ÖZMEN
Y KUŞAĞININ ÇEVRİM İÇİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
A. SARITAŞ, S. GÜRSOY, S. SARI
ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
A. ÖZDEMİR, S. GÜRSOY
HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI: 1996’DAN BUGÜNE BİR LİTERATÜR TARAMASI, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2014)