Journal Contact
Name: Arş. Gör. Kevser ÖZYAŞAR
E-mail: kevserozyasar@gmail.com
Phone: 0344 300 15 74
Address:

KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 46100 Kahramanmaraş