Year 2017, Volume 7 , Issue 2, Pages 83 - 100 2017-12-30

BRICS-T ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ

Ferhat Şirin SÖKMEN [1] , Yunus AÇCI [2]


Küreselleşme ile birlikte büyüme oranlarında meydana gelen artış, ülkeleri yoğun rekabet ortamı ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu nedenle Ar-Ge harcamalarını finanse edip, katma değeri yüksek olan ürünlerin üretimini destekleyen ülkeler bu yoğun rekabet ortamında avantajlı hale gelmektedirler. Bu çalışma ile 1999-2015 döneminde BRICS-T ülkelerinin(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Türkiye) araştırma-geliştirme harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının büyüme hızına etkisinin olup olmadığı panel veri yöntemi ile incelenmiştir. Paneleş bütünleşme testleri ile araştırma-geliştirme harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge harcamaları, Ekonomik büyüme, Paneleş bütünleşme analizi

AR-GE HARCAMALARI, EKONOMİK BÜYÜME, PANELEŞ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ
 • Ağır, H. Ve Utlu S. (2011), Ar-ge Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği. 9th Internatıonal Conference On Knowledge, Economy & Management Proceedıngs: 269-279.
 • Akçalı, B.Y ve Şişmanoğlu E. (2015), Innovation and the Effect of R&D Expenditure on Growth in Some Developing and Developed Countries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195:768-775.
 • Akıncı M. ve Sevinç H. (2013). Ar-Ge Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990-2011 Türkiye Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27):7-17.
 • Altıntaş, H. Ve Mercan M. (2015), Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eş bütünleşme Analizi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 70(2):345-376.
 • Ari, O. (2013). Türkiye ve BRİCS Ülkelerinin Yabancı Yatırım Endeskleri Açısından Karşılaştırılması. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 5:151-160.
 • Bayarçelik E. B. ve TaşelF. (2012). Research and Development: Source of Economic Growth. Procedia-Social and Behavioral Sciences:744-753.
 • Bayat, T., Taşar, İ., Kayhan, S., (2017), “The Validity of Efficiency and Compensation Hypothesis for G7 Countries”, Ecoforum Journal, 6, 2(11), 46-58
 • Bozkurt, C. (2015), R&D Expenditures and Economic Growth Relationship in Turkey. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(1):188-198.
 • Breusch, T.S.ve Pagan A.R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification Tests in Econometrics. Review of Economic Studies, 47 (1): 239-53
 • Goel, R.K., Payne J.E. ve Ram R. (2008). R&D Expenditures and U.S. Economic Growth: A Disaggregated Approach. Journal of Policy Modelling, 30:237-250.
 • Jones, C.I. (1995). R&D Based Models of Economic Growth, Journal of Political Economy, 103(4):759-784.
 • Kayhan, S., Uğur, A., Bayat, T., (2013), “Interest Rates and Exchange Rates in BRIC-T Countries: Causality, Volatility Spillover And Frequency Domain Anaylsis”, Ege Akademic Review, 13(2), 227-236
 • Koçyiğit, A., Bayat, T., Kayhan, S., Şentürk, M., (2015), “Short And Long Term Valıdıty Of Export-Led Growth Hypothesıs In BRICS-T Countrıes: A Frequency Domaın Causalıty Approach”, Journal of Asian Development Studies, Vol:3(4), 117-129
 • Korkmaz, S. (2010).Türkiye’de Ar-Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Modeli ile Analizi, Journal of Yasar University, 20(5):3320-3330.
 • Lichtenberg, F. R. (1993). R&D Investment and International Productivity Differences, NBER Working Paper Series, Vol.W4161.
 • Mladenovic S.S., CvetanovicS. ve I. Mladenovic (2016).R&D Expenditure and Economic Growth: EU28 Evidence for the Period 2002-2012. Economic Research, 29(1):1005-1020.
 • Özcan B. ve ArıA. (2014).Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi. Maliye Dergisi, 166:39-55.
 • Özsoylu A. ve AlganN. (2011),. Dünya Ekonomisinin Yeni Aktörleri BRIC, 1. Baskı, Adana: Karahan Kitabevi
 • Peng L. (2010). Study on Relationship Between R&D Expenditure and Economic Growth of China. Proceeding of the 7th International Conference on Innovation & Management: 1725-1728.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Cambridge Working Papers in Economics, 435.
 • Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure. Econometrica, 74 (4): 967-1012.
 • Pesaran, M. H., Ullah A. ve Yamagata T. (2008). A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence. Econometrics Journal, 11 (1): 105-127.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142 (1): 50-93.
 • Samimi A.J. ve AlerasoulS. M. (2009). R&D and Economic Growth: New Evidence From Some Developing Countries. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4):3464-3469.
 • Saraç, T.B. (2009). Araştırma-Geliştirme Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analiz.Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir.
 • Sylwester, K. (2001).R&D and Economic Growth. Knowledge , Technology & Policy, 13(4):71-84.
 • Taban, S., Kar, M., Kayhan, S., Bayat, T., (2016), “Is Sectoral Shıfts Hypothesıs Valıd In The Turkısh Economy?” Ecoforum Journal, 5, 2(9), 46-58
 • Taş, Ş., Taşar İ. ve AcciY. (2017).Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2):197-206.
 • Tuna, K., Kayacan E. ve Bektaş H. (2015).The Relationship Between Research & Development Expenditures and Economic Growth: The Case of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195:501-507.
 • Ülkü, H. (2004). R&D, Inovation and Economic Growth: An Empirical Analysis. IMF Workibg Paper, No:04/185.
 • Yanyun Z. ve Mingqian Z. (2004).R&D and Economic Growth-Panel Data Analysis in ASEAN+3 Countries., Seoul Conference, Korea.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ferhat Şirin SÖKMEN
Country: Turkey


Author: Yunus AÇCI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { ksuiibf372921, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {83 - 100}, doi = {}, title = {BRICS-T ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Sökmen, Ferhat Şirin and Açcı, Yunus} }
APA Sökmen, F , Açcı, Y . (2017). BRICS-T ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 83-100 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372921
MLA Sökmen, F , Açcı, Y . "BRICS-T ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 83-100 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372921>
Chicago Sökmen, F , Açcı, Y . "BRICS-T ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 83-100
RIS TY - JOUR T1 - BRICS-T ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ AU - Ferhat Şirin Sökmen , Yunus Açcı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 100 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi BRICS-T ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ %A Ferhat Şirin Sökmen , Yunus Açcı %T BRICS-T ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Sökmen, Ferhat Şirin , Açcı, Yunus . "BRICS-T ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2017): 83-100 .
AMA Sökmen F , Açcı Y . BRICS-T ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 83-100.
Vancouver Sökmen F , Açcı Y . BRICS-T ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 83-100.
IEEE F. Sökmen and Y. Açcı , "BRICS-T ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 83-100, Dec. 2017