Year 2018, Volume 8 , Issue 2, Pages 19 - 34 2018-12-28

Kahramanmaraş Şehir Kimliği Üzerine Toplumsal Yapı Çözümlemesi

İsmail GÖKTÜRK [1] , Mehmet YILMAZ [2]


Şehir kimliği, toplum kültürünün kurumsallaşmasıyla oluşan maddi yapılarla insan ilişkilerinin tezahürü olan, örf-adetlerden, geleneklere, oradan mimari üsluba kadar bir dizi unsurun birleşiminden oluşur.

Kahramanmaraş’ı nev-i şahsına münhasır kılan kendine mahsus bir takım özellikleri vardır. Şehir karakterinin ana özellikleri olan bu faktörler, Kahramanmaraş’ta kahramanlık ruhu, dini hayatla ilgili duyarlılık, kültür ve edebiyat adamları yetiştiren bir şehir olması vb. şeklinde sıralanabilir.

Bu çalışmada, Kahramanmaraş’ın sosyo-kültürel yapısı, coğrafya, tarih, mimari, ve kimliği etkileyen diğer faktörler çerçevesinde Kahramanmaraş’ın şehir kimliğinin oluşumu, tarihsel süreçte gelişimi ve bugünkü mevcut durumu incelenmiştir.

Şehir Kimliği, Sosyo-Kültürel Yapı, Kahramanmaraş
 • Alıcı, Lütfi, (2008). “Tezkirelere Göre Kahramanmaraşlı Divan Şairleri”, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (18.01.2008).
 • Atalay, Besim, (2008). Maraş Tarihi ve Coğrafyası, (Yayına Hazırlayanlar: İlyas Gökhan, Mehmet Karataş), Ukde Yayınları, Kahramanmaraş.
 • Best Steven ve Kellner Douglas, (1998). Post-Modern Teori, Eleştirel Soruşturmalar, Çev: Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Çelik, Recep, (2005). “Maraş Milli Mücadelesinde Din Adamları”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu Cilt II, Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, İstanbul. ss. 713-728.
 • Deniz Topçu, Kadriye (2011). “Kent Kimliği Üzerine Bir Araştırma: Konya Örneği”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8:2, ss. 1048-1072. http://www.insanbilimleri.com (erişim tarihi: 03.02.2015).
 • Erkal, Mustafa, (1997), Sosyoloji (Toplumbilimi), Der Yayınevi, İstanbul
 • Gökşen, Gökhan, (2017), “Abdal Halil Ağa”, Kahramanmaraş Ansiklopedisi, Cilt. 1, KSÜ Yayın No: 145, ss. 9-10.
 • Günay, Nejla, (2013). “II. Meşrutiyetin İlanının Maraş’ta Algılanışı”, Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu, III. Cilt içinde (Editörler: Cevdet Kabakçı, Serdar Yakar), Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, Kahramanmaraş, ss. 233-244.
 • Güven, Sami, (1999), Toplumbilim, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • http://www.medyafaresi.com/haber/Terore-en-fazla-sehit-veren-il- hangisi-Sasiracaksiniz_29433.html, 14-09-2009, erişim tarihi: 02.02.2015).
 • http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/lutfi_alici_kahramanmarasli_divan_sairleri.pdf, (erişim tarihi:02.02.2015)
 • İlbey, Ahmet Doğan, (2015). “Maraş Müdafaasının İtilaf Devletlerindeki Caydırıcı Tesirleri”, http://www.habervaktim.com/yazar/57559/maras-mudafaasinin-itilaf-devletlerindeki-caydirici-tesirleri.html (erişim tarihi, 06.02.2015)
 • Karakaya, M. Fatih, (2017), Son Klasik İlk Modern Pitirim Aleksandroviç Sorokin ve Sosyolojisi, Kocav Yayınları.
 • Koç, Kemalettin, (2009). “Tarih Boyunca Maraş Şehri’nin Gelişmesini Etkileyen Faktörler”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21 / 2009, ss: 311-326.
 • Koç, Kemalettin, (2010). Kahramanmaraş’ta Sosyal Hayatın Fiziki Yapıya Etkisi, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş.
 • Kurtaran, Halit ve Çoğalan, Celal, (2008). “Milli Mücadelede Düşmana Atılan İlk Kurşun”, İstiklal Savaşında Maraş içinde (Hazırlayanlar: Yaşar Alparslan, Serdar Yakar), Ukde Yayınları, Kahramanmaraş, ss: 75-96.
 • Maraş Katliamı Belgeseli, (1978), 1.06.43-1.07.16 dakikalar arası https://www.youtube.com/watch?v=JZ7b9J-Q5jM (10.12.2018).
 • Okumuş, Ejder, (2009). “Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kahramanmaraş”, Seyehatnâme, Şehir Tarihi ve Coğrafya Kitaplarına Göre Maraş içinde (Hazırlayanlar, Yaşar Alparslan, Serdar Yakar), Ukde Yayınları, Kahramanmaraş, ss. 9-51.
 • Öztürk, Hüseyin, (2005). “Maraşlılık Ruhuna Felsefi bir Yaklaşım”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu Cilt II, Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, İstanbul. ss. 707-711.
 • Tanpınar, A. Hamdi, (2006), Maraşlıların Bayramı, Dört Mevsim Maraş Dergisi, Şubat 2006, http://www.kahramanmaras.org/forum/archive/index.php?t-15272.html (erişim tarihi, 10.12.2018)
 • TRT, Kıbrıs Barış Harekatı Belgeseli, Yayın tarihi: 20.07.2014 TRT 2 saat: 21.15
 • Uludağ, Süleyman ve Köksal, Asım, (2002) Kuddusi Ahmed Efendi, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt. 26, ss. 315-316.
 • Vergin, Nur, (2003), Siyasetin Sosyolojisi: Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • Yaşar, Halide, (tarihsiz), Kutbu’l Arifân Es-Seyyid Mehmed Ali Maraşî ks. ve Altın Silsile, (yayınevi belirtilmemiş).
 • Yazıcı, Erdinç, (1998). “Türk Sosyo-Kültürel Yapısında Gözlenen Değişmeler: Karmaşık Bir Dönüşümün Hikayesi”, Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı III, Eylül-Aralık 1998.
 • Yurtgezen, Ali, (2014). Maraş’ın Şiiri, Şehir ve Kültür Dergisi, Aralık 2014.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-3465-0418
Author: İsmail GÖKTÜRK

Orcid: 0000-0002-5710-5263
Author: Mehmet YILMAZ

Dates

Publication Date : December 28, 2018

Bibtex @research article { ksuiibf504728, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {19 - 34}, doi = {}, title = {Kahramanmaraş Şehir Kimliği Üzerine Toplumsal Yapı Çözümlemesi}, key = {cite}, author = {Göktürk, İsmail and Yılmaz, Mehmet} }
APA Göktürk, İ , Yılmaz, M . (2018). Kahramanmaraş Şehir Kimliği Üzerine Toplumsal Yapı Çözümlemesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 19-34 . Retrieved from https://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/41823/504728
MLA Göktürk, İ , Yılmaz, M . "Kahramanmaraş Şehir Kimliği Üzerine Toplumsal Yapı Çözümlemesi" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 19-34 <https://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/41823/504728>
Chicago Göktürk, İ , Yılmaz, M . "Kahramanmaraş Şehir Kimliği Üzerine Toplumsal Yapı Çözümlemesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 19-34
RIS TY - JOUR T1 - Kahramanmaraş Şehir Kimliği Üzerine Toplumsal Yapı Çözümlemesi AU - İsmail Göktürk , Mehmet Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 34 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kahramanmaraş Şehir Kimliği Üzerine Toplumsal Yapı Çözümlemesi %A İsmail Göktürk , Mehmet Yılmaz %T Kahramanmaraş Şehir Kimliği Üzerine Toplumsal Yapı Çözümlemesi %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Göktürk, İsmail , Yılmaz, Mehmet . "Kahramanmaraş Şehir Kimliği Üzerine Toplumsal Yapı Çözümlemesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 2 (December 2018): 19-34 .
AMA Göktürk İ , Yılmaz M . Kahramanmaraş Şehir Kimliği Üzerine Toplumsal Yapı Çözümlemesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(2): 19-34.
Vancouver Göktürk İ , Yılmaz M . Kahramanmaraş Şehir Kimliği Üzerine Toplumsal Yapı Çözümlemesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(2): 19-34.
IEEE İ. Göktürk and M. Yılmaz , "Kahramanmaraş Şehir Kimliği Üzerine Toplumsal Yapı Çözümlemesi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 19-34, Dec. 2018