Year 2018, Volume 8 , Issue 2, Pages 53 - 68 2018-12-28

Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Suat YILDIRIM [1] , Bilal AKKAYNAK [2]


Sermaye yapısı borç-öz kaynak ilişkisini ifade etmektedir. Bu ilişki işletmenin borç alabilme potansiyeli hakkında fikir vermektedir. Bu ilişkinin kusursuz kurulması işletmenin geleceği için oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı sermaye yapısı kararlarını etkileyen değişkenlerin Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılarak belirli bir önem derecesine göre sıralanmasıdır. Çalışmada borç/öz kaynak bağımlı değişken olarak kaldıraç kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak işletme riski, borç dışı vergi kalkanı, borçlanma maliyeti, işletme büyüklüğü, varlık yapısı, vergi, büyüme olanakları, kârlılık ve likidite değişkenleri kullanılmıştır. Sonuç olarak sermaye yapısı kararlarını etkileyen en önemli değişkenlerin sırasıyla; kârlılık, büyüme olanakları, firmaların likiditesi ve borçlanma maliyeti olduğu tespit edilmiştir.
Sermaye Yapısı, Sermaye Yapısı Teorileri, Kaldıraç Oranı, Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi
 • Abdioğlu, Nida ve Deniz, Devran (2015), “Borsa İstanbul’da İşlem Gören İmalat Sanayi Şirketlerinin Sermaye Yapılarının Firmaya Özgü Belirleyicileri”, Sosyoekonomi, Cilt. 23, Sayı: 26, ss. 195-213.
 • Achy, Lahcen (2009), “Corporate Capital Structure Choices in Mena: Empirical Evidence from Non-Listed Firms in Morocco”, Middle East Development Journal, Cilt. 1, Sayı: 2, ss. 255-273.
 • Akgüç, Öztin (1998), Finansal Yönetim, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • Burucu, Hümeyra ve Öndeş, Turan (2016), “Türk İmalat Sanayi Firmalarının Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 6, Sayı: 1, ss. 201-225.
 • Chandran, Bale, Golden, Bruce ve Wasil, Edward (2005), “Linear Programming Models for Estimating Weights in the Analytic Hierarchy Process”, Computers and Operation Research, Cilt. 32, Sayı: 9, ss. 2235-2254.
 • Cortez, Michael Angelo ve Susanto, Stevie (2012), “Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from Japanese Manufacturing Companies”, Journal of International Business Research, Cilt. 10, Sayı: 3, ss. 121-132.
 • Coyle, G. (2004), Pratical Strategy Structured Tools and Techniques, Prentice Hall, Newyork.
 • Cuong, Nguyen Thang ve Cang, Nguyen Thi (2012), “The Factors Affecting Capital Structure for Each Group of Enterprises in Each Debt Ratio Threshold: Evidence from Vietnam’s Seafood Processing Enterprises”, International Research Journal of Finance and Economics, Sayı: 94, ss. 23-37.
 • Deesomsak, Rataporn, Paudyal, Krishna ve Pescetto, Gioia (2004). “The Determinants of capital Structure: Evidence from the Asia Pasific Region”, Journal of Multinational Financial Management, Cilt. 14, Sayı: 4-5, ss. 387-405.
 • Degryse, Hans, Goeij, Peter de ve Kappert, Peter (2012), “The Impact of Firm and Industry Characteristics on Small Firms’ Capital Structure”, Small Business Economics, Cilt. 38, Sayı: 4, ss. 431-447.
 • Demirci, Savaş (2017), “Sermaye Yapısı Teorilerinin TCMB Sektör Bilançolarıyla Test Edilmesi: İmalat Sanayi Sektörü Üzerine Bir Panel Veri Analizi”, Business and Economics Research Journal, Cilt. 8, Sayı: 2, ss. 231-245.
 • Donaldson, Gordon (1961). “Corporate Debt Capacity; A Study of Corporate Debt Policy and the Determination of Corporate Debt Capacity”, Harvard University, Boston.
 • Durand, David (1952), “The Cost of Debt and Equity Funds for Business: Trends and Problems of Measurement”, ‘’Conference on Research on Business Finance’’, New York National Bureau of Economic Research, ss. 215-220.
 • Durukan, Banu (1997), “Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Firmaların Sermaye Yapısı Üzerine Bir Araştırma” İMKB Dergisi, Cilt. 1, Sayı: 3, ss. 75-93.
 • Fama, Eugene (1980), “Agency Problems and the Theory of the Firm”, Journal of Political Economy, Cilt. 88, Sayı: 2, ss. 288-307.
 • Gülşen, Ahmet Zafer ve Ülkütaş, Özge (2012). “Sermaye Yapısının Belirlenmesinde Finansman Hiyerarşisi Teorisi ve Ödünleşme Teorisi: İMKB Sanayi Endeksinde Yer Alan Firmalar Üzerine Bir Uygulama”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 8, Sayı: 15, ss. 49-60.
 • Haris, Milton ve Raviv, Artur (1991). “The Theory of Capital Structure”, The Journal of Finance, Cilt. 46, Sayı: 1, ss. 297-355.
 • Haugen, Robert ve Senbet, Lemma (1978), “The Insignificance of Bankruptcy Costs to the Theory of Optimal Capital Structure”, Journal of Finance, Cilt. 33, Sayı: 2, ss. 383-393.
 • Huang Guihai ve Song, Frnak (2006), “The Determinants of Capital Structure: Evidence from China”, China Economic Review, Sayı: 17, ss. 14-36.
 • Jensen, Michael ve Meckling, William (1976), “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, Cilt. 3, Sayı: 4, ss. 305-360.
 • Kim, Hyesung, Heshmati, Almas ve Aoun, Dany (2006), “Dynamics of Capital Structure: The Case of Korean Listed Manufacturing Companies”, Asian Economic Journal, Cilt. 20, Sayı: 3, ss. 1-37.
 • Kong, Feng ve Liu, Hongyan (2005), “Appliying Fuzzy Analytic Hierarchy Process to Evaulate Sucsess Factors of E-Commerce”, International Journal of Information and System Science, Cilt. 1, Sayı: 3, ss. 406-412.
 • Kraus, Alan ve Litzenberger, Robert (1973), “A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage”, Journal of Finance, Cilt. 28, Sayı: 4, ss. 911-922.
 • Mackie-Mason, Jeffrey (1990), “Do Taxes Affect Corporate Financing Decisions?”, The Journal of Finance, Cilt. 45, Sayı: 5, ss. 1-38.
 • Miller, Merton (1976), “Debt and Taxes”, The Journal of Finance, Cilt. 32, Sayı: 2, ss. 261-275.
 • Modigliani, Franco ve Miller, Merton (1958), “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”, American Economic Association, Cilt. 48, Sayı: 3, ss. 261-297.
 • Modigliani, Franco ve Miller, Merton (1963), “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”, American Economic Association, Cilt. 53, Sayı: 3, ss. 433-443.
 • Myers, Stewart ve Majluf, Nicholas (1984), “Corporate Financing and Investment Decision When Firms Have Information the Investors Do Not Have”, Journal of Financial Economics, Cilt. 13, Sayı: 2, ss. 1-57.
 • Myers, Stewart (1984), “Capital Structure Puzzle”, Journal of Finance, Cilt. 39, Sayı: 3, ss. 575-592.
 • Myers, Stewart (2001), “Capital Structure”, Journal of Economic Perspectives, Cilt. 15, Sayı: 2, ss. 81-102.
 • Noe, Thomas (1988), “Capital Structure and Signaling Game Equilibria”, The Review of Financial Studies, Cilt. 1, Sayı: 4, ss. 331-355.
 • Ömürbek, Nuri ve Tunca Zihmi (2013), “Analitik Hiyerarşi Süreci ve Analitik Ağ Süreci Yöntemlerinde Grup Kararı Verilmesi Aşamasına İlişkin Bir Örnek Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı. 8, ss. 47-70.
 • Ömürbek, Nuri, Üstündağ, Seda ve Helvacıoğlu, Özlem Ceyda (2013), “Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi’nde Bir Uygulama”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt. 11, Sayı: 21, ss. 101-116.
 • Padron, Garcia, Apolinario, Rosa Maria Caceres, Santana, Octavio Maroto, Martel, Maria Conceprion Verona ve Sales, Lourdes Jordan (2005), “Determinant Factors of Leverage : An Empirical Analysis of Spanish Corporations”, The Journal of Risk Finance, Cilt. 6, Sayı: 1, ss. 60-68.
 • Paksoy, Turan, Pehlivan, Nimet Yapıcı ve Özceylan, Eren (2013), Bulanık Küme Teorisi, Nobel Kitabevi, Ankara
 • Ross, Stephan (1977), “The Determination of Financial Structure: The Incentive Signalling Approach”, The Bell Journal of Economics, Cilt. 8, Sayı: 1, ss. 23-40.
 • Saaty, Thomas ve Özdemir, M. S. (2003). “Why the Magic Number Seven Plus or Minus Two”, Journal of Mathematical and Computer Modelling, Cilt. 38, Sayı: 3, ss. 233-244.
 • Scott, James (1976), “A Theory of Optimal Structure”, Bell Journal of Economics, Cilt. 7, Sayı: 1, ss. 33-54.
 • Sarıoğlu, Serra Eren, Kurun, Engin ve Güzeldere, Harun (2013), “Sermaye Yapısının Belirleyicileri: İMKB’de İşlem Gören Çimento, Otomotiv ve Bilişim Sektörlerinin Sermaye Yapısı Analizi”, Ege Akademik Bakış, Cilt. 13, Sayı: 4, ss. 481-496.
 • Scholl, Armin, Laura, Manthey, Roland, Helm ve Michael, Steiner. (2005), “Solving Multi Attribute Design Problems with Analytic Process and Conjoint Analysis: An Empirical Comparison”, European Journal of Operation Research, Cilt. 164, Sayı: 3, ss. 760-777.
 • Sheikh, Nadeem Ahmed Ve Wang, Zongjun (2011), “Determinants of Capital Structure: An Empiricial Study of Firms in Manufacturing Industry of Pakistan”, Managerial Finance, Cilt. 37, Sayı: 2, ss. 117-133.
 • Sibilkov, Valeriy (2009), “Asset Liquidity and Capital Structure”, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Cilt. 44, Sayı: 5, ss. 1173-1196.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB). www.tobb.org.tr (Erişim Tarihi: 08.10.2017).
 • Wiwattanakanrang, Yupana (1999), “An Empirical Study on the Determinants of the Capital Structure of Thai Firms”, Pasific Basin Finance Journal Cilt. 7, Sayı: 3-4, ss. 371-403.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-9665-863X
Author: Suat YILDIRIM

Orcid: 0000-0003-1300-2112
Author: Bilal AKKAYNAK

Dates

Publication Date : December 28, 2018

Bibtex @research article { ksuiibf504742, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {53 - 68}, doi = {}, title = {Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Suat and Akkaynak, Bilal} }
APA Yıldırım, S , Akkaynak, B . (2018). Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 53-68 . Retrieved from https://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/41823/504742
MLA Yıldırım, S , Akkaynak, B . "Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 53-68 <https://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/41823/504742>
Chicago Yıldırım, S , Akkaynak, B . "Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 53-68
RIS TY - JOUR T1 - Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma AU - Suat Yıldırım , Bilal Akkaynak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 68 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma %A Suat Yıldırım , Bilal Akkaynak %T Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldırım, Suat , Akkaynak, Bilal . "Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 2 (December 2018): 53-68 .
AMA Yıldırım S , Akkaynak B . Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(2): 53-68.
Vancouver Yıldırım S , Akkaynak B . Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(2): 53-68.
IEEE S. Yıldırım and B. Akkaynak , "Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 53-68, Dec. 2018