Year 2018, Volume 8 , Issue 2, Pages 111 - 128 2018-12-28

Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Kamusal Hizmetlere Yönelik Bir Değerlendirme

Osman AĞIR [1]


Suriye İç savaşı sonucu çok sayıda Suriyeli sığınmacının Türkiye’ye gelmesi; sığınmacıların eğitim, sağlık, barınma, güvenlik vb. bazı temel gereksinimlerin kamu tarafından acilen karşılanması zorunluluğunu doğurmuştur. Bu kapsamda göç edenlerin hukuki durumlarıyla ilgili yasal altyapı oluşturulmuş, eğitim sağlık gibi temel hizmetler kayıt altındaki tüm sığınmacılara ücretsiz hale getirilmiş, sığınmacıların diğer sorunlarının çözümü noktasında da önemli mesafeler kaydedilmiştir. Bu minvalde hazırlanan bu çalışmada;  Arap Baharı sonucu Suriye’de başlayan iç savaş nedeniyle ülkesinden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin karşılaştıkları temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir.

Arap Baharı, Suriye, Göç, Türkiye’deki Suriyeliler, Suriyelilerin Temel Sorunları
 • AFAD, (2015), “Suriye Afet Raporu”, https://www.afad.gov.tr /TR/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=747, Erişim Tarihi: 15.07.2017,
 • AFAD, (2014), “Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Genelgesi” Sayı: 2014/4,
 • AFAD, (2017), “Suriyeli Sığınmacılara Yapılan Yardımlar”, https://www.afad.gov.tr/tr/2373/Suriyeli-Siginmacilara-Yapilan-Yardimlar, Erişim Tarihi: 29.07.2017
 • Barkın, Ersan, (2014), “1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi”, ss. 331-360, Ankara Barosu Dergisi, 2014/1
 • Başak, Cengiz, (2011), Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa Dışı Göçmenler, Ankara: TC İçişleri Bakanlığı Yayını, Yayın No:686
 • Cenevre Sözleşmesi, 1951,
 • Coşkun, M. Burhanettin, (2015), Güvenlik Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye ve İran, s. 6-23, ASSAM, Cilt 2, Sayı. 4,
 • Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, 2016
 • Gıddens, Anthony, (2013), Sosyoloji, Çev. Hüseyin Özel vd. İstanbul: Kırmızı Yayınları,
 • Geçici Koruma Yönetmeliği, (2014), Resmi Gazete, Sayı:29153
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü GİGM (2017), Göç Tarihi, http://www.goc.gov.tr/icerik/goc-tarihi_363_380, Erişim Tarihi: 15.07.2017,
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü GİGM (2017), Türkiye’de Geçici Koruma, http://www.goc.gov.tr/icerik/goc-tarihi_363_380, Erişim Tarihi: 15.07.2017,
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (2017), İstatistikler, http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik, Erişim Tarihi: 19.07.2017
 • Kap, Derya, (2014), “Suriyeli Mülteciler: Türkiye’nin Müstakbel Vatandaşları”, Akademik Perspektif
 • Kaya, İbrahim ve Esra Eren YILMAZ, (2015), Türkiye’deki SuriyelilerinHukuki Durumu, Arada Kalanların Hakları Ve Yükümlülükleri, Rapor, SETA Yayınları, Yayın NO: 55
 • Kılıç, Taner, (2014), “Türkiye’de Mültecilerin Hukuki Durumu, Uyum Meselesi”, Ed. Servet Karaca ve Uğur Doğan, Suriyeli Göçmenlerin Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu, Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama Araştırma Merkezi,
 • Kirişçi, Kemal, (2014), “Misafirliğin Ötesine Geçerken: Türkiye’nin Suriyeli Mülteciler Sınavı”, İngilizceden Çev. Sema Karaca, Brookıngs Enstitüsü & Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK), http://www.brookings.edu/~/media /research/files/reports/2014/05/12-turkey-syrian-refugees-kirisci/syrian-refugees-and-turkeys-challenges-kirisci-turkish.pdf, Erişim Tarihi: 11.07.2017
 • Orhan, Oytun ve Sabiha ŞenyücelGündoğar, (2015), “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri”, ORSAM Yayını, Rapor No: 195, Ankara: Ocak 2015,
 • Özcan, Turgut, (2016), Suriyeli Mültecilerin Sağlık Sorunları ve Bir Çözüm Modeli, http://www.sdplatform.com/Dergi/975/Suriyeli-multecilerin-saglik-sorunlari-ve-bir-cozum-modeli.aspx, Erişim Tarihi: 11.07.2017
 • Resmi Gazete, (22 Ekim 2014), “Geçici Koruma Yönetmeliği” Sayı: 29153,
 • Resmi Gazete, (11 Nisan 2013), “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”, Sayı: 28615
 • Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü, (2017), Göç, Ankara: Türk Dil Kurumu
 • Resmi Gazete, (30.11.1994), “Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, sayı: 22127
 • Tunç, Ahmet, (2017), “Türkiye’de Göç Yönetimi”, s.115-139, Türkiye’de Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Alanında Güncel Tartışmalar, Ed. Osman Ağır, Ankara: Seçkin Yayınevi
 • UNHCR, (2017), Syria Regional Refugee Response http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=2.96537183.176540556.1500368480-784270399.1499280524, Erişim Tarihi: 11.07.2017
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, (2013), Kanun No: 6458, Yayımlandığı Resmi Gazetenin Sayısı: 28615
 • Yılmaz, Halim, (2013), “Türkiye’de Suriyeli Mülteciler - İstanbul Örneği – Tespitler, İhtiyaçlar ve Öneriler, Mazlumder,
 • Yonca, Aslı Velieceoğlu, (2014), “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler”, Ed. Servet Karaca ve Uğur Doğan, Suriyeli Göçmenlerin Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu, Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama Araştırma Merkezi,
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-1087-0478
Author: Osman AĞIR

Dates

Publication Date : December 28, 2018

Bibtex @research article { ksuiibf504765, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {111 - 128}, doi = {}, title = {Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Kamusal Hizmetlere Yönelik Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Ağır, Osman} }
APA Ağır, O . (2018). Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Kamusal Hizmetlere Yönelik Bir Değerlendirme . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 111-128 . Retrieved from https://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/41823/504765
MLA Ağır, O . "Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Kamusal Hizmetlere Yönelik Bir Değerlendirme" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 111-128 <https://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/41823/504765>
Chicago Ağır, O . "Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Kamusal Hizmetlere Yönelik Bir Değerlendirme". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 111-128
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Kamusal Hizmetlere Yönelik Bir Değerlendirme AU - Osman Ağır Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 128 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Kamusal Hizmetlere Yönelik Bir Değerlendirme %A Osman Ağır %T Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Kamusal Hizmetlere Yönelik Bir Değerlendirme %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Ağır, Osman . "Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Kamusal Hizmetlere Yönelik Bir Değerlendirme". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 2 (December 2018): 111-128 .
AMA Ağır O . Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Kamusal Hizmetlere Yönelik Bir Değerlendirme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(2): 111-128.
Vancouver Ağır O . Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Kamusal Hizmetlere Yönelik Bir Değerlendirme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(2): 111-128.
IEEE O. Ağır , "Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Kamusal Hizmetlere Yönelik Bir Değerlendirme", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 111-128, Dec. 2018