Year 2020, Volume 10 , Issue 2, Pages 115 - 134 2020-12-30

Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetten Mükelleflerin Memnuniyet Algısı Kahramanmaraş Örneği

Mustafa KISAKÜREK [1] , Fazlı BAYRAM [2]


Küreselleşmenin getirdiği yeniliklerden birisi olan ticari sınırların kalkması ve birçokülkenin muhasebe standartlarını kabul edip uygulaması sonucunda muhasebe mesleğinde hizmet kalitesinin önemi artmıştır. Bu çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının vermiş oldukları hizmetin mükelleflerce nasıl değerlendirildiğini ve mükellefler için anlamlı olan hizmet kalitesinin boyutlarını belirlemektir. Mükelleflerin muhasebe meslek mensuplarınca sunulan hizmeti nasıl algıladıklarını test etmek için Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren mükellef işletmeler evren olarak kabul edilmiş, araştırmada yüz yüze anket yöntemi uygulanmak suretiyle 305 işletmeye ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler faktör analizi yapılarak hizmet kalitesinin boyutları tespit edilmiştir. Mükellefler değerlendirilirken mükelleflerin cinsiyetleri, işletmelerinin faaliyet konusu, işletmenin mükellefiyet türü, eğer işletme çalışanı bir muhasebe personeli ise işletmedeki pozisyonları ve muhasebe işlerini yürütme usullerine bağlı olarak hizmet kalitesine etki eden faktörleri farklı değerlendirdikleri görülmüştür. Yapılan anket ile elde edilen bilgiler ışığında gerekli değerlendirmeler yapılarak sonuçlar tablolarla ortaya konulup yorumlanmıştır.
Hizmet Kalitesi, Hizmet sektörü, Muhasebe Mesleği, Müşteri Memnuniyeti, Faktör Analizi
  • Agbor, J.M. (2011). TheRelationshipBetweenCustomerSatisfactionand Service Quality: A Study of Three Service Sectors in
  • Umea, UmeaUniversity, Umea School of Business Spring Semester, MastersThesis.
  • Akbayrak, E.H. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde Hizmet Kalitesi Ölçümü, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
  • Akçay, Y. ve Akyüz, A.M. (2014). Çalışanların Dönüşümcü Lidere Yönelik Sadakatleri İle Çalışanlardaki Empati Davranışının Bu Sadakat Üzerindeki Olası Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkisTurkic Volume 9/5 Spring, ss: 157-184.
  • Aymankuy, Ş.Y. (2005). Konaklama İşletmelerinde Sendikaların Hizmet Kalitesine Etkileri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 14, ss:1-22.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0001
Author: Mustafa KISAKÜREK
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6802-7491
Author: Fazlı BAYRAM (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2020

Bibtex @research article { ksuiibf762102, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {115 - 134}, doi = {10.47147/ksuiibf.762102}, title = {Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetten Mükelleflerin Memnuniyet Algısı Kahramanmaraş Örneği}, key = {cite}, author = {Kısakürek, Mustafa and Bayram, Fazlı} }
APA Kısakürek, M , Bayram, F . (2020). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetten Mükelleflerin Memnuniyet Algısı Kahramanmaraş Örneği . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (2) , 115-134 . DOI: 10.47147/ksuiibf.762102
MLA Kısakürek, M , Bayram, F . "Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetten Mükelleflerin Memnuniyet Algısı Kahramanmaraş Örneği" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 115-134 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/59132/762102>
Chicago Kısakürek, M , Bayram, F . "Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetten Mükelleflerin Memnuniyet Algısı Kahramanmaraş Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 115-134
RIS TY - JOUR T1 - Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetten Mükelleflerin Memnuniyet Algısı Kahramanmaraş Örneği AU - Mustafa Kısakürek , Fazlı Bayram Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.47147/ksuiibf.762102 DO - 10.47147/ksuiibf.762102 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 134 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - doi: 10.47147/ksuiibf.762102 UR - https://doi.org/10.47147/ksuiibf.762102 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetten Mükelleflerin Memnuniyet Algısı Kahramanmaraş Örneği %A Mustafa Kısakürek , Fazlı Bayram %T Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetten Mükelleflerin Memnuniyet Algısı Kahramanmaraş Örneği %D 2020 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 10 %N 2 %R doi: 10.47147/ksuiibf.762102 %U 10.47147/ksuiibf.762102
ISNAD Kısakürek, Mustafa , Bayram, Fazlı . "Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetten Mükelleflerin Memnuniyet Algısı Kahramanmaraş Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 2 (December 2020): 115-134 . https://doi.org/10.47147/ksuiibf.762102
AMA Kısakürek M , Bayram F . Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetten Mükelleflerin Memnuniyet Algısı Kahramanmaraş Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(2): 115-134.
Vancouver Kısakürek M , Bayram F . Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetten Mükelleflerin Memnuniyet Algısı Kahramanmaraş Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(2): 115-134.
IEEE M. Kısakürek and F. Bayram , "Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetten Mükelleflerin Memnuniyet Algısı Kahramanmaraş Örneği", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 115-134, Dec. 2021, doi:10.47147/ksuiibf.762102