Bir hata meydana geldi.Anasayfaya Dön

Year 2020, Volume 10 , Issue 2, Pages 157 - 172 2020-12-30

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KİŞİSEL SİBER GÜVENLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Abdullah KARAKAYA [1] , Muhammed Ali YETGİN [2]


Günümüzde, bilişim teknolojileri hayatın her alanında olduğu gibi yüksek öğretim faaliyetlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durum son kullanıcılar açısından birçok güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Özellikle, üniversite çalışanları tarafından teknolojinin güvenli ve bilinçli bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Bu araştırma, Karabük Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personelin kişisel siber güvenlik algılarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla üniversite çalışanlarını istatistiki açıdan temsil eden örnek kitleden online anket yöntemiyle toplanan veriler paket programı kullanılarak; Cronbach Alpha, tek örneklem t testi, bağımsız örneklem t testi ve ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, çalışanların kişisel siber güvenliğe dair algılarında, bireylerin yaş, konum ve cinsiyetlerine göre farklılıklar olduğunu göstermektedir. Buna göre, tüm çalışanlara, dışarıdan gelebilecek siber tehlike ve sosyal mühendislik konularında, temel düzeyde bilgisayar, parola ve internet güvenliğini bireysel olarak uygulayabilmede, yeterli bilgi donanımına sahip olmaları gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kişilerin siber güvenlik algılarını daha iyi anlayabilmek için özellikle hizmet sektörü ve bilgi teknolojileri alanında siber güvenliğin daha ön planda görüldüğü kurum ve kuruluşlarda yapılacak olan çalışmalar literatüre katkı sağlayabilecektir.
Siber, Siber Güvenlik, Siber Güvenlik Algıları
 • Aslay, F. (2017). Siber Saldırı Yöntemleri ve Türkiye’nin Siber Güvenlik Mevcut Durum Analizi. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 1(1), 24-28.
 • Barbak, A. (2017). Türkiye’de Kamu Politikası Sürecinde Güvenlik-Kalkınma Bağı: Ulusal Kalkınma Planları Üzerine Bir Araştırma. UİİİD-İJEAS, (18), 263-288.
 • Ben-Asher, N., Gonzalez, C. (2015). Effects Of Cyber Security Knowledge On Attack Detection. Computers in Human Behaivor, Volume 48, 51-61.
 • Bıçakcı, S. (2014). NATO’nun Gelişen Tehdit Algısı: 21.Yüzyılda Siber Güvenlik. Uluslararası İlişkiler, 10 (40), Güz 2014, 101-130.
 • Bursal, M. (2019). SPSS ile Temel Veri Analizleri. Anı Yayıncılık, Ankara
 • Canbek, G., Sağıroğlu,Ş., Baykal, N. (2013). Bilgisayar Ağlarından Yazılıma: Bütüncül Siber Güvenlik Yaklaşımı. 1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS’13), 20-21 May 2013, Elazığ.
 • Dikmen, M. Tuncer, M. (2017). Akademisyenlerin Siber Zorbalığa Yönelik Algıları ve Mücadele Etme Yöntemleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Issue/Sayı 31, 675-686.
 • Elmaghraby, A.S., Losavio, M.M. (2014). Cyber security challenges in Smart Cities: Safety, Security and Privacy. Journal of Advanced Research, 5, 491–497.
 • Hatipoğlu, C. (2017). Teknolojik Savaşlar: Siber Terörizm Tehditleri. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 09-11 Nov. 2017, 157.168.
 • Hansen, L., Nissenbaum, H. (2009). Digital Disaster, Cyber Security, and the Copenhagen School. International Studies Quarterly, Volume 53, Issue 4, 1155–1175.
 • Henkoğlu, T., Yılmaz, B. (2013). Avrupa Birliği (AB) Bilgi Güvenliği Politikaları. Türk Kütüphaneciliği, 27, 3, 451-471.
 • Karabacak, B. (2011). Kritik Altyapılara Yönelik Siber Tehditler ve Türkiye İçin Siber Güvenlik Önerileri. Siber Güvenlik Çalıştayı, Bilgi Güvenliği Derneği, Ankara, 29 Eylül 2011, 1-11
 • Keser, H., Güldüren, C. (2015). Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFÖ) Geliştirme Çalışması. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1167-1184. Solms, R. , Niekerk, J. (2013). From Information Security To Cyber Security. Computers & Security, Volume 38, 97-102.
 • Özdemirci, F., Torunlar, M. (2018). Bilgi-Değişim-Siber Güvenlik-Bağımsızlık. Bilgi Yönetimi, 1, 78-83.
 • Önaçan, M.,B.,K.,Atan, H. (2016). Siber Güvenlikte Lisansüstü Eğitim: Deniz Harp Okulu Örneği. Trakya University Journal of Engineering Sciences, 17(1), 13-21.
 • Pallant, J. (2017). SPSS Kullanma Kılavuzu (Çev. Balcı, S., Ahi, B.), Anı yayıncılık, Ankara.
 • Ünver, M., Canbay, C., Mirzaoğlu, A. G. (2011). Siber Güvenliğin Sağlanması: Türkiye'deki Mevcut Durum ve Alınması Gereken Tedbirler (1. Basım, Nisan 2011). Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. ISBN: 978-9944-0189-6-8
 • Ünal, A.N., Ergen, A. (2018). Siber Uzayda Yeterince Güvenli Davranıyor Muyuz? İstanbul İlinde Yürütülen Nicel Bir Araştırma. MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:16, Sayı:2, 191-216.
 • Yaşar, H., Çakır, H. (2015). Kurumsal Siber Güvenliğe Yönelik Tehditler ve Önlemleri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3, 488-507.
 • Yılmaz, E. N., Ulus, H. İ., Gönen, S. (2015). Bilgi Toplumuna Geçiş ve Siber Güvenlik. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 8 (3) , 133-146.
 • Yiğit, T., Akyıldız, M.A. (2014). Sızma Testleri İçin Bir Model Ağ Üzerinde Siber Saldırı Senaryolarının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(1), 14-21.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-3214-6771
Author: Abdullah KARAKAYA
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8120-4704
Author: Muhammed Ali YETGİN (Primary Author)
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2020

Bibtex @research article { ksuiibf816171, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {157 - 172}, doi = {10.47147/ksuiibf.816171}, title = {KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KİŞİSEL SİBER GÜVENLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Karakaya, Abdullah and Yetgin, Muhammed Ali} }
APA Karakaya, A , Yetgin, M . (2020). KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KİŞİSEL SİBER GÜVENLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMA . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (2) , 157-172 . DOI: 10.47147/ksuiibf.816171
MLA Karakaya, A , Yetgin, M . "KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KİŞİSEL SİBER GÜVENLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMA" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 157-172 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/59132/816171>
Chicago Karakaya, A , Yetgin, M . "KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KİŞİSEL SİBER GÜVENLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 157-172
RIS TY - JOUR T1 - KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KİŞİSEL SİBER GÜVENLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMA AU - Abdullah Karakaya , Muhammed Ali Yetgin Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.47147/ksuiibf.816171 DO - 10.47147/ksuiibf.816171 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 172 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - doi: 10.47147/ksuiibf.816171 UR - https://doi.org/10.47147/ksuiibf.816171 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KİŞİSEL SİBER GÜVENLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMA %A Abdullah Karakaya , Muhammed Ali Yetgin %T KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KİŞİSEL SİBER GÜVENLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMA %D 2020 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 10 %N 2 %R doi: 10.47147/ksuiibf.816171 %U 10.47147/ksuiibf.816171
ISNAD Karakaya, Abdullah , Yetgin, Muhammed Ali . "KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KİŞİSEL SİBER GÜVENLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 2 (December 2020): 157-172 . https://doi.org/10.47147/ksuiibf.816171
AMA Karakaya A , Yetgin M . KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KİŞİSEL SİBER GÜVENLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(2): 157-172.
Vancouver Karakaya A , Yetgin M . KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KİŞİSEL SİBER GÜVENLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(2): 157-172.
IEEE A. Karakaya and M. Yetgin , "KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KİŞİSEL SİBER GÜVENLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMA", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 157-172, Dec. 2021, doi:10.47147/ksuiibf.816171