Dergi İletişim
Ad: Arş. Gör. Kevser ÖZYAŞAR
E-posta: kevserozyasar@gmail.com
Telefon: 0344 300 15 74
Adres:

KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 46100 Kahramanmaraş