Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 1, 35 - 49, 16.08.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1132040

Öz

Kaynakça

 • Akdemir Kaplan, Neslihan (2014), “AB Ülkelerinde mesleki eğitim uygulamaları ve sığınmacıların entegrasyonuna etkileri”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanlık Tezi.
 • Andreevna, Petrova Julia (2016), “Cultural And Language Problems Faced By Migrants As The Members Of A Certain Ethnic Community”, Научный альманах стран Причерноморья, 1 (5), 72:75.
 • https://www.goc.gov.tr/duzensiz:goc:hakkinda (17.02.2022)
 • https://www.dw.com/tr/bm:d%C3%BCnyada:82:milyon:400:bin:insan:yerini:yurdunu:terketti/a:57947587#:~:text=En%20%C3%A7ok%20s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1%20alan%20%C3%BClkeler,Uganda%20bir%20milyon%20400%20bin. (17.02.2022)
 • Arendt, Jacob Neilsen (2022), “Labor Market Effects Of A Work:First Policy For Refugees”, Journal of Population Economics, 35,:169–196.
 • Bölükbaş, Fatma (2016), “Suriyeli mültecilerin dil ihtiyaçlarının analizi: İstanbul örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research 46 (9), 21:33.
 • Çesteneci, Yusuf (2012), “Göçmenlik olgusunun girişimcilik eğilimi üzerindeki etkileri”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Dryden:Peterson, Sarah (2016), “Refugeeeducation: Thecrossroads Of Globalization”, Educational Researcher, 45(9), 473–482.
 • Escarce, Jose and Kapur Kanika (2006), “Access to and Quality of Health Care”, In National Research Council (US) Panel on Hispanics in the United States; Tienda M, Mitchell F, Editors. Hispanics and the Future of America. Washington (DC): National Academies Press (US); 10.
 • Gericke, Dina: Burmeister, Anne: Löwe, Jill: Deller, Jürgen: Pundt, Leena (2018), “How do refugees use their social capital for successful labor market integration? An exploratory analysis in Germany”, Journal of Vocational Behavior, Journal of Vocational Behavior, 105, 46:61.
 • Haene, Lusia: Neumann, Ezster: Pataki, Gyögyver (2018), “Refugees in Europe: Educational policies and practices as spaces of hospitality?”, European Educational Research Journal, 17(2), 211–218.
 • Hollander, Barbara and Bukowitz, Wendi (1990), “Women, Family Culture, and Family Business”, Family and Business Review, Vol. 3(2), 139-151.
 • Jervelund, Signe Simth: Nordheim, Oda: Stathopoulou, Theoni: and Eikemo, Terje Andreas (2019), “Non:Communicable Diseases Among Refugee Claimants In Greek Refugee Camps: Are Their Health:Care Needs Met.?”, Journal of Refugee Studies, 32, 136–151. https://doi.org/10.1093/jrs/fez064
 • Jorgensen, Christian Helms:Hautz, H. and Li, J. (2021), “The role of vocational education and training in the integration of refugees in Austria, Denmark and Germany”, International journal for research in vocational education and training, 8(3), 276:299.
 • Khullar, Dhruv and Chokshi, Dave (2019), “Challenges For Immigrant Health In The USA:The Road To Crisis”, Health Policy, 393, (10186), 2168-2174.
 • Koçak, Şafak Ozan (2019), “Sağlık hakkı kapsamındaki Türkiye’deki Suriyelilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi”, (Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul).
 • Lochmann, Alexia: Rapoport, Hillel: Speciale, Biagio (2019), “The Effect of Language Training on Immigrants’ Economic Integration: Empirical Evidence From France”, European Economic Review, 113, 265:296.
 • Masters, Peta: Lanfranco, Penelope: Sneath, Emmy: Wade, Amanda: Huffam, Sarah: Pollard, James: Standish, James :McCloskey, Kate: Athan, Eugene: O'Brien, Daniel:Friedman, Deborah (2018), “Health Issues of Refugees Attending an Infectious Disease Refugee Health Clinic in A Regional Australian Hospital”, Australian journal of general practice, 47(5), 305:310.
 • Matthews, Julie (2008), “Schooling And Settlement: Refugee Education in Australia”, International Studies in Sociology of Education, 18(1), 31–45.
 • Newman, Alexander:Bimrose, Jenny: Nielsen, Ingrid: Zacher, Hannes (2018), “Vocational behavior of refugees: How Do Refugees Seek Employment, Overcome Work:Related Challenges, And Navigate Their Careers”, Journal of Vocational Behavior, 105, 1:5.
 • Obschonka, Martin: Hahn, Elisabeth: Bajwa, Nida ul Habib (2018), “Personal Agency in Newly Arrived Refugees: The Role of Personality, Entrepreneurial Cognitions and Intentions and Career Adaptability”, Journal of Vocational Behavior, 105, 173-184.
 • Önal, Ahmet ve Keklik, Belma (2016), “Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişimde Yaşadığı Sorunlar: Isparta İlinde Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (15), 132:148.
 • Pavli, Androula and Maltezou, Helena (2017), “Health Problems of Newly Arrived Migrants and Refugees In Europe”, Journal of Travel Medicine, 24(4), 1:8.
 • Sheikh, Mehak: Koc, Yasin: Anderson, Joel (2019), “A Qualitative Exploration of the Tertiary Education Experiences of Refugee and Asylum Seekers in Australia”, Journal of Education for Students Placed at Risk, Vol. 24, No. (4), 346:368.
 • Umukoro, Gloria Mayen: Odey, Veronica Ebi:Ndifon, Mamina Mba (2020), “Immigration, Otherness, Economıc Mobility and Social Inclusıon in the Homeland”, International Journal Social Sciences and Education, 1(1), 43-53.
 • Yıldırım, İbrahim ve Yüksekbilgili, Özgül (2021), Göçmen Girişimciliği ve Suriyeli Göçmenlerin İş Kurma Sorunları Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 7(10), 112-130.

MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN GİRİŞİM KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 1, 35 - 49, 16.08.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1132040

Öz

Bu çalışmada mülteci ve sığınmacıların girişim kapasitelerinin artırılmasında eğitimin rolü ve önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye, Norveç, Yunanistan, İtalya ve Avusturya ülkelerinde toplam 286 mülteci ve sığınmacı ile anket yapılmıştır. Mülteci ve sığınmacıların %21.0’inin bir iş kurma, iş bulma çabası veya girişimleri başarı ile sonuçlanmıştır. Katılımcıların eğitim seviyeleri arttıkça iş deneyimleri de artmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim alanların %85.0’inin iş deneyimi bulunduğu tespit edilmiştir. Mülteci ve sığınmacıların girişimcilik kapasitelerinin artırılması için; iş kurarken ihtiyaç duyulan finansman kaynakları, bu kaynaklara ulaşım yolları, girişimcilikte yasal düzenlemeler, girişimcilikte destek sağlayan kuruluşlar ve işletmenin sürdürülebilirliği konularında yüz yüze ve online eğitimler düzenlenebilir.

Kaynakça

 • Akdemir Kaplan, Neslihan (2014), “AB Ülkelerinde mesleki eğitim uygulamaları ve sığınmacıların entegrasyonuna etkileri”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanlık Tezi.
 • Andreevna, Petrova Julia (2016), “Cultural And Language Problems Faced By Migrants As The Members Of A Certain Ethnic Community”, Научный альманах стран Причерноморья, 1 (5), 72:75.
 • https://www.goc.gov.tr/duzensiz:goc:hakkinda (17.02.2022)
 • https://www.dw.com/tr/bm:d%C3%BCnyada:82:milyon:400:bin:insan:yerini:yurdunu:terketti/a:57947587#:~:text=En%20%C3%A7ok%20s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1%20alan%20%C3%BClkeler,Uganda%20bir%20milyon%20400%20bin. (17.02.2022)
 • Arendt, Jacob Neilsen (2022), “Labor Market Effects Of A Work:First Policy For Refugees”, Journal of Population Economics, 35,:169–196.
 • Bölükbaş, Fatma (2016), “Suriyeli mültecilerin dil ihtiyaçlarının analizi: İstanbul örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research 46 (9), 21:33.
 • Çesteneci, Yusuf (2012), “Göçmenlik olgusunun girişimcilik eğilimi üzerindeki etkileri”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Dryden:Peterson, Sarah (2016), “Refugeeeducation: Thecrossroads Of Globalization”, Educational Researcher, 45(9), 473–482.
 • Escarce, Jose and Kapur Kanika (2006), “Access to and Quality of Health Care”, In National Research Council (US) Panel on Hispanics in the United States; Tienda M, Mitchell F, Editors. Hispanics and the Future of America. Washington (DC): National Academies Press (US); 10.
 • Gericke, Dina: Burmeister, Anne: Löwe, Jill: Deller, Jürgen: Pundt, Leena (2018), “How do refugees use their social capital for successful labor market integration? An exploratory analysis in Germany”, Journal of Vocational Behavior, Journal of Vocational Behavior, 105, 46:61.
 • Haene, Lusia: Neumann, Ezster: Pataki, Gyögyver (2018), “Refugees in Europe: Educational policies and practices as spaces of hospitality?”, European Educational Research Journal, 17(2), 211–218.
 • Hollander, Barbara and Bukowitz, Wendi (1990), “Women, Family Culture, and Family Business”, Family and Business Review, Vol. 3(2), 139-151.
 • Jervelund, Signe Simth: Nordheim, Oda: Stathopoulou, Theoni: and Eikemo, Terje Andreas (2019), “Non:Communicable Diseases Among Refugee Claimants In Greek Refugee Camps: Are Their Health:Care Needs Met.?”, Journal of Refugee Studies, 32, 136–151. https://doi.org/10.1093/jrs/fez064
 • Jorgensen, Christian Helms:Hautz, H. and Li, J. (2021), “The role of vocational education and training in the integration of refugees in Austria, Denmark and Germany”, International journal for research in vocational education and training, 8(3), 276:299.
 • Khullar, Dhruv and Chokshi, Dave (2019), “Challenges For Immigrant Health In The USA:The Road To Crisis”, Health Policy, 393, (10186), 2168-2174.
 • Koçak, Şafak Ozan (2019), “Sağlık hakkı kapsamındaki Türkiye’deki Suriyelilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi”, (Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul).
 • Lochmann, Alexia: Rapoport, Hillel: Speciale, Biagio (2019), “The Effect of Language Training on Immigrants’ Economic Integration: Empirical Evidence From France”, European Economic Review, 113, 265:296.
 • Masters, Peta: Lanfranco, Penelope: Sneath, Emmy: Wade, Amanda: Huffam, Sarah: Pollard, James: Standish, James :McCloskey, Kate: Athan, Eugene: O'Brien, Daniel:Friedman, Deborah (2018), “Health Issues of Refugees Attending an Infectious Disease Refugee Health Clinic in A Regional Australian Hospital”, Australian journal of general practice, 47(5), 305:310.
 • Matthews, Julie (2008), “Schooling And Settlement: Refugee Education in Australia”, International Studies in Sociology of Education, 18(1), 31–45.
 • Newman, Alexander:Bimrose, Jenny: Nielsen, Ingrid: Zacher, Hannes (2018), “Vocational behavior of refugees: How Do Refugees Seek Employment, Overcome Work:Related Challenges, And Navigate Their Careers”, Journal of Vocational Behavior, 105, 1:5.
 • Obschonka, Martin: Hahn, Elisabeth: Bajwa, Nida ul Habib (2018), “Personal Agency in Newly Arrived Refugees: The Role of Personality, Entrepreneurial Cognitions and Intentions and Career Adaptability”, Journal of Vocational Behavior, 105, 173-184.
 • Önal, Ahmet ve Keklik, Belma (2016), “Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişimde Yaşadığı Sorunlar: Isparta İlinde Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (15), 132:148.
 • Pavli, Androula and Maltezou, Helena (2017), “Health Problems of Newly Arrived Migrants and Refugees In Europe”, Journal of Travel Medicine, 24(4), 1:8.
 • Sheikh, Mehak: Koc, Yasin: Anderson, Joel (2019), “A Qualitative Exploration of the Tertiary Education Experiences of Refugee and Asylum Seekers in Australia”, Journal of Education for Students Placed at Risk, Vol. 24, No. (4), 346:368.
 • Umukoro, Gloria Mayen: Odey, Veronica Ebi:Ndifon, Mamina Mba (2020), “Immigration, Otherness, Economıc Mobility and Social Inclusıon in the Homeland”, International Journal Social Sciences and Education, 1(1), 43-53.
 • Yıldırım, İbrahim ve Yüksekbilgili, Özgül (2021), Göçmen Girişimciliği ve Suriyeli Göçmenlerin İş Kurma Sorunları Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 7(10), 112-130.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali KIRAÇ Bu kişi benim
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
0000-0002-4244-115X
Türkiye


Emine İKİKAT TÜMER> (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6336-3026
Türkiye

Destekleyen Kurum Avrupa Birliği
Proje Numarası 2019-1-TR01-KA204-077633
Teşekkür Bu çalışmayı 2019-1-TR01-KA204-077633 nolu proje ile destekleyen Avrupa Birliğine teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 16 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf1132040, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {12}, number = {1}, pages = {35 - 49}, doi = {10.47147/ksuiibf.1132040}, title = {MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN GİRİŞİM KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Kıraç, Ali and İkikat Tümer, Emine} }
APA Kıraç, A. & İkikat Tümer, E. (2022). MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN GİRİŞİM KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 35-49 . DOI: 10.47147/ksuiibf.1132040
MLA Kıraç, A. , İkikat Tümer, E. "MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN GİRİŞİM KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 35-49 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/72192/1132040>
Chicago Kıraç, A. , İkikat Tümer, E. "MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN GİRİŞİM KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 35-49
RIS TY - JOUR T1 - MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN GİRİŞİM KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ AU - AliKıraç, Emineİkikat Tümer Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47147/ksuiibf.1132040 DO - 10.47147/ksuiibf.1132040 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 49 VL - 12 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - doi: 10.47147/ksuiibf.1132040 UR - https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1132040 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN GİRİŞİM KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ %A Ali Kıraç , Emine İkikat Tümer %T MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN GİRİŞİM KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ %D 2022 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 12 %N 1 %R doi: 10.47147/ksuiibf.1132040 %U 10.47147/ksuiibf.1132040
ISNAD Kıraç, Ali , İkikat Tümer, Emine . "MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN GİRİŞİM KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 / 1 (Ağustos 2022): 35-49 . https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1132040
AMA Kıraç A. , İkikat Tümer E. MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN GİRİŞİM KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(1): 35-49.
Vancouver Kıraç A. , İkikat Tümer E. MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN GİRİŞİM KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(1): 35-49.
IEEE A. Kıraç ve E. İkikat Tümer , "MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN GİRİŞİM KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 35-49, Ağu. 2022, doi:10.47147/ksuiibf.1132040