Year 2013, Volume 3 , Issue 2, Pages 65 - 80 2013-06-01

KUR FARKLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Yunus Ceran [1] , Metehan ORTAKARPUZ [2]


The density of exchange-based transactions have increased in our country while trade volume and capital flows are increasing in the world. Domestic currency translation is important for import and export transactions denominated in foreign currencies and recognition of capital flows. The difference of exchange rates used to recognition of currency transactions between the realization and closing date affects financial reporting. Existing accounting tax applications and accounting standards have difference and coherence about the effects of changes in foreign exchange rates. In this context, it is examined "TAS 23 Borrowing Costs Standards" and "TAS 2 Inventories Standards" which are linked to "TAS 21 Effects of Changes in foreign Exchange Rates" and existing accounting implementations related to foreign currency transactions.
Dünya genelinde artan ticaret hacmi ve sermaye hareketleri ile döviz bazlı işlemlerin yoğunluğu ülkemizde de artmıştır. Dövize dayalı olarak yapılan ithalat ve ihracat işlemleri ve sermaye hareketlerinin muhasebeleştirilmesinde yerli para birimine çevrim önem arz etmektedir. Dövizli işlemlerin gerçekleşme tarihi ile işlemin kapanma tarihi arasında muhasebeleştirmelerde kullanılan kurların farklılığı finansal raporlamalara etki etmektedir Mevcut muhasebe vergi uygulamaları ile Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)’nın kur değişiminin etkileriyle ilgili farklılıkları ve uyumlu yönleri bulunmaktadır. Bu kapsamda yayınlanan “TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı” ile bağlantılı tarafları bulunan TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı” ve “TMS 2 Stoklar Standardı ile dövizli işlemlere ilişkin mevcut muhasebe uygulamaları incelenmiştir.
 • BEKÇİOĞLU, S. ve KÖROĞLU Ç., (2008), “UMS 21, TMS 21 Kur Değişim Etkileri Standardına Göre Finansal Tabloların Çevrimi ve Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm, Mart-Nisan, (86), 29-40.
 • ÇELİK, O., (2002), Kur Değişimin Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi, Turhan Yayınevi, Ankara.
 • ÇİFTÇİ Y., ŞAHİN, A., (2008), “TMS 21'e Göre Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi ve Vergi Uygulamaları Karşısındaki Durumunun İncelenmesi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, (516), 35-46.
 • DOĞAN, Zeki; (1997), “Kur Farklarının Vergi Kanunlarımız Karşısındaki Durumu”, Mükellefin Dergisi, (58), 55-65.
 • ERKAN, M., ELTAŞ, C. ve CERAN, Y., (2012), “Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri”, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • GÜCENME GENÇOĞLU, Ümit; (2007), Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulamaları, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • GÜCENME, Ümit; (1998), Uluslararası Muhasebede Teknik Sorunlar, Marmara Yayınları, Bursa.
 • KAYA, F., ATAMAN, Ü., SÜMER, H., SEVİM, A., BAŞAR, A.B., (2003), “Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2957, Eskişehir.
 • SAĞLAM, N., SAĞLAM O., (2007) “TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri” Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Ed. SAĞLAM, N., ŞENGEL, S., ÖZTÜRK, B., Maliye ve Hukuk Yayınları, Yayın No:52, 977-1040
 • ŞAHİN, Abdülkadir; (2007), Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi, Vergi Uygulamaları Karşısındaki Durumu Ve Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • ŞENSOY, N., (1994), Yabancı Paralı İşlemler Muhasebesi, Marmara Üniversitesi İİBF Muhasebe Finansman A.B.D Yayın No 1994-2, İstanbul.
 • Türkiye Muhasebe Standardı, TMS 21, “Kur Değişiminin Etkileri” Türkiye Muhasebe Standardı, TMS 23, “Borçlanma Maliyetleri” ÜNAY, V. (1989), Bankalarca Dış Ticaretin Finanse Edilme Usulleri, Es Yayınları. Resmi Gazete, 11.08.1989 tarih ve 89/14391, 20249 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar.
 • Resmi Gazete, 26.12.1992 tarih ve mükerrer 21447 sayılı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT)
 • IASB, http://www.iasb.co.uk , 200 IASPLUS, http://www.iasb.co.uk , 2007
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Yunus Ceran

Author: Metehan ORTAKARPUZ

Dates

Publication Date : June 1, 2013

Bibtex @ { ksuiibf125932, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {65 - 80}, doi = {}, title = {KUR FARKLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Ceran, Yunus and Ortakarpuz, Metehan} }
APA Ceran, Y , Ortakarpuz, M . (2013). KUR FARKLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 65-80 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/10267/125932
MLA Ceran, Y , Ortakarpuz, M . "KUR FARKLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2013 ): 65-80 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/10267/125932>
Chicago Ceran, Y , Ortakarpuz, M . "KUR FARKLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2013 ): 65-80
RIS TY - JOUR T1 - KUR FARKLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ AU - Yunus Ceran , Metehan Ortakarpuz Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 80 VL - 3 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KUR FARKLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ %A Yunus Ceran , Metehan Ortakarpuz %T KUR FARKLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ %D 2013 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Ceran, Yunus , Ortakarpuz, Metehan . "KUR FARKLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 2 (June 2013): 65-80 .
AMA Ceran Y , Ortakarpuz M . KUR FARKLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 3(2): 65-80.
Vancouver Ceran Y , Ortakarpuz M . KUR FARKLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 3(2): 65-80.
IEEE Y. Ceran and M. Ortakarpuz , "KUR FARKLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 65-80, Jun. 2013