Year 2013, Volume 3 , Issue 2, Pages 115 - 124 2013-06-01

Örgütsel Öğrenme ve Geçişken Hafızanın AR-GE Yetenekleri Üzerindeki Etkisi, Öz Düzenlemeli Harita Ağları ile Nasıl Artırılabilir?

Nihat KAYA [1]


The purpose of the research is to determine the relationship among organizational learning, R&D capabilities and transactive memory. With this purpose, to be able to test the relationships between the factors data collected from 157 employees working in different organizations. The factors which have been studied in the research are; about organizational learning, R&D capabilities and transactive memory (specialization, credibility, coordination). According to the analysis results; the factors which affect positively to R&D capabilities are; organizational learning, specialization, credibility, coordination. Findings of this research are discussed in the context of selforganizing map network.
Bu çalışmanın amacı örgütsel öğrenme, Ar-Ge yetenekleri ve geçişken hafıza değişkenleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. Bu amaçla, değişkenler arasındaki ilişkileri test edebilmek için, farklı organizasyonlarda çalışan 157 kişiden veriler toplanmıştır. Araştırmada örgütsel öğrenme, Ar-Ge yetenekleri ve geçişken hafıza (uzmanlık, güvenirlik ve koordinasyon) faktörleri incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre örgütsel öğrenme, uzmanlık, güvenirlik ve koordinasyon Ar-Ge yeteneklerini pozitif şekilde etkileyen faktörlerdir. Bu araştırmanın sonuçları Öz-Düzenlemeli Harita Ağları bağlamında ele alınmıştır.
  • BRANDON, D. ve Hollingshead, A. B. (2004), “Transactive Memory Systems in Organizations: Matching Tasks, Expertise, and People”, Organization Science, Vol. 15 Iss. 6.
  • DODGSON, M. (1993). “Organizational Learning: A Review o Some Literatures”, Organization Studies, 14(3), s. 375–394.
  • HUBER, G. P. (1991). “Organizational Learning: The Contributing Processes And The Literatures”. Organization Science, Vol. 2(1): s.88-115.
  • DAI, Z. Ve Duserick F. (2005). “Achieving Competitiveness by Organizational Learning: Strategy, Transformation and Measurement”, Issues in Information Systems, Vol. VI, No. 2, s.147-153.
  • İŞCAN, Z. (2011). “Metin Madenciliğinde Büyüyen Öz-Düzenlemeli Harita Ağlarının Kullanımı”, Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
  • KOHONEN, T. (2001). “Self-Organising Maps, Springer-Verlag, Berlin içinde H. Yin: The Self-Organizing Maps: Background, Theories, Extensions and Applications,Studies in Computational Intelligence, 115, 715–762 (2008) LEWIS, K. (2003) “Measuring Transactive Memory Systems in the Field: Scale Development and Validation”, Journal of Applied Psychology, Vol. 88, No. 4, s.587–604.
  • MARSICK, V.J. ve Watkins K. E. (2003). “Demonstrating the Value of an rganization’s Learning Culture: The Dimentions of the Learning Organizations Questionnaire”. Advences in Developing Human Resources Vol. 5, s.132-151.
  • SACKETT, P. J., Maxwell D. J. ve Lowenthal P. A. (1997), “Customizing Manufacturing Strategy”, Integrated Manufactured Systems, 8/6, s.362. THOMPSON, J. ve Richardson, B. (1996), “Strategic And Competitive Success: Towards A Model Of The Comprehensively Component Organization”, Management Desicion, 34/2, s.7.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Nihat KAYA

Dates

Publication Date : June 1, 2013

Bibtex @ { ksuiibf125935, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {115 - 124}, doi = {}, title = {Örgütsel Öğrenme ve Geçişken Hafızanın AR-GE Yetenekleri Üzerindeki Etkisi, Öz Düzenlemeli Harita Ağları ile Nasıl Artırılabilir?}, key = {cite}, author = {Kaya, Nihat} }
APA Kaya, N . (2013). Örgütsel Öğrenme ve Geçişken Hafızanın AR-GE Yetenekleri Üzerindeki Etkisi, Öz Düzenlemeli Harita Ağları ile Nasıl Artırılabilir? . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 115-124 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/10267/125935
MLA Kaya, N . "Örgütsel Öğrenme ve Geçişken Hafızanın AR-GE Yetenekleri Üzerindeki Etkisi, Öz Düzenlemeli Harita Ağları ile Nasıl Artırılabilir?" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2013 ): 115-124 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/10267/125935>
Chicago Kaya, N . "Örgütsel Öğrenme ve Geçişken Hafızanın AR-GE Yetenekleri Üzerindeki Etkisi, Öz Düzenlemeli Harita Ağları ile Nasıl Artırılabilir?". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2013 ): 115-124
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Öğrenme ve Geçişken Hafızanın AR-GE Yetenekleri Üzerindeki Etkisi, Öz Düzenlemeli Harita Ağları ile Nasıl Artırılabilir? AU - Nihat Kaya Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 124 VL - 3 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Örgütsel Öğrenme ve Geçişken Hafızanın AR-GE Yetenekleri Üzerindeki Etkisi, Öz Düzenlemeli Harita Ağları ile Nasıl Artırılabilir? %A Nihat Kaya %T Örgütsel Öğrenme ve Geçişken Hafızanın AR-GE Yetenekleri Üzerindeki Etkisi, Öz Düzenlemeli Harita Ağları ile Nasıl Artırılabilir? %D 2013 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Kaya, Nihat . "Örgütsel Öğrenme ve Geçişken Hafızanın AR-GE Yetenekleri Üzerindeki Etkisi, Öz Düzenlemeli Harita Ağları ile Nasıl Artırılabilir?". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 2 (June 2013): 115-124 .
AMA Kaya N . Örgütsel Öğrenme ve Geçişken Hafızanın AR-GE Yetenekleri Üzerindeki Etkisi, Öz Düzenlemeli Harita Ağları ile Nasıl Artırılabilir?. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 3(2): 115-124.
Vancouver Kaya N . Örgütsel Öğrenme ve Geçişken Hafızanın AR-GE Yetenekleri Üzerindeki Etkisi, Öz Düzenlemeli Harita Ağları ile Nasıl Artırılabilir?. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 3(2): 115-124.
IEEE N. Kaya , "Örgütsel Öğrenme ve Geçişken Hafızanın AR-GE Yetenekleri Üzerindeki Etkisi, Öz Düzenlemeli Harita Ağları ile Nasıl Artırılabilir?", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 115-124, Jun. 2013