Year 2013, Volume 3 , Issue 2, Pages 175 - 194 2013-06-01

Türkiye’de Enflasyon, Büyüme ve Finansal Derinleşme İlişkisinin Ampirik Analizi

Utku ALTUNÖZ [1]


In spite of the existence of the studies supporting positive relationship between inflation and GDP Growth, the majority of economists support the negative relationship for those two variables. Similarly, positive relationship between GDP Growth and financial deepening was proven by scientific studies as well. The aim of this study is to determine the negative relation between inflation and GDP growth by ARDL co integration Approach( bounds test) after literature survey.
Enflasyon ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişkinin olduğunu gösteren çalışmaların olmasının yanında, söz konusu değişkenler arasında negatif ilişkinin olduğu ekonomistlerce genel kabul görmüş bir gerçektir. Benzer şekilde ekonomik büyümenin finansal sistemin büyüyüp derinleşmesine pozitif katkı sağladığı da yapılan çalışmalarca ampirik olarak gösterilmiştir. Çalışmamızda geniş bir literatür taraması ile bu ilişkiler sınanmakta ve ARDL Modeli Eşbütünleşme Yaklaşımı (Sınır Testi) ile desteklenmektedir.
 • AĞAYEV, S. (2012). "Geçiş Ekonomilerinde Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi", Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XXXII, Sayı I ,1551
 • AHMED, S. ve Mortaza M. G. (2005)." Inflation and Economic Growth in Bangladesh, 1981-2005", Policy Analysis Unit (PAU), Working Paper Series: WP 0604,25-35.
 • ALŞTINAY, G. ve KARAGÖL, E. (2005)." Electricity Consumption and Economic Growth: Evidence From Turkey", Energy Economics, 27, 849-856.
 • APERGIS, N. (2003) "Inflation, Output Growth, Volatility and Causality: Evidence from Panel Data and the G7 Countries", Economics letters, 83, 185BAHMANI,O. and GOSWAMI, G. G. (2003) "A Disaggregated Approach to Test the J-Curve Phenomenon: Japan versus Her Major Trading Partners", Journal of Economics and Finance, 27 (1),102-113.
 • BARRO, R. J. (1995) "Inflation and Economic Growth", Bank of England Quarterly Bulletin, 35 (2): 407-443.
 • BERBER, M. ve ARTAN, S. (2004)" Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Türkiye Örneği", Ekim-2004 (Çevirim içi) http ://www.tek. org.tr 1-14, Erişim tarihi:15.12.2012.
 • CALVO, G.A.(1983) "Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework", Journal of Monetary Economics, 12, pp.383-398.
 • COZIER, B. and SELODY, J. (1992) "Inflation and Macroeconomic Performance: Some Cross-Country Evidence", Bank of Canada Working Paper, 92-96.
 • ÇAĞLAYAN ,M. ve JIANG, F.(2006) "Reexamining The Linkages Between Inflation andOutput Growth: a Bivariate ARFIMA-FIGARCH Approach", Working Papers Department of Economics, Glasgow, University of Glasgow,22-36.
 • DENNİS, R. (2005) "Specifying and Estimating New Keynesian Models with Instrument Rules and Optimal Monetary Policies", Federal Reserve Bank of San Francisco Working Papers 2004-17,28-25.
 • EĞİLMEZ, M. ve KUMCU, E. (2004) Ekonomi Politikası, İstanbul: Remzi Kitabevi. ERİM, N. ve TÜRK, A (2005) "Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10,2005, 21-45.
 • FRIEDMAN, M.(1977) "Nobel Lecture: Inflation and Unemployment", Journal of Political Economy, 85, 451-72.
 • GHOSH, A. and PHILIPS, S. (1998) "Warning: Inflation May Be Harmful to Your Growth", International Monetary Fund: 68-98.
 • GHOSH, A. R. and KNÖBL, A.(1997) "Inflation in Transition Economies : How Much? And Why", IMF Working Papers, International Monetary Fund :European II Department,97(80),28-37.
 • GREENWOOD, J. and JOVANOVİC, B.(1990) "Financial Development, Growth, and the Distribution of Income", The Journal of Political Economy, Vol.98, No.5, 1076,1090.
 • GRIMES, A. (1991) "The Effects of Inflation on Growth:Some International Evidence", Weltwirtschaftliches Archive, 127, 631-644.
 • HARRY, B.(2003)" The Role of Financial Development in Economic Growth", Progress in Development Studies, 2003, 3-13.
 • İLİ, İ. (2008) The Relationship Between İnflation and Growth in Turkey, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, MarmaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • JUDSON, R. and OROHANIDES, A. (1996) "Inflation, Volatility and Growth", international Finance,May 1996,14-22.
 • KALKAN, M. (1999) Dönemde Enflasyonun Büyüme Maliyeti, Yükseklisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • KAR, M. and PENTECOST, J. E. (2000) "Financial Development and Economic Growth in Turkey: Further Evidence on the Causality Issue",Loughborough University Department of Economics, EconomicResearch Paper No 00/27,118-129.
 • KING, R. and ROSS L., (1997) "Financial developmnet and economic Grow: Vievs and Agenda", Journal of Economic Literature, Sayı 35,28-40.
 • KİBRİTÇİOĞLU, A. ve DİBOGLU, S. (2003) "Inflation, Output Growth, and Stabilization in Turkey (1982-2002)", Journal of Economics and Business, 43KIRKPATRICK, C and GREEN, C. (2002) "Finance and Development: An Overview of the Issues", Journal of International Development, Vol. 14, Issue 2, 207-209.
 • MEÇİK, O. ve KARABACAK, M.(2011) "Türkiye’de Enflasyon, Finansal Derinleşme ve Büyüme İlişkisi", Anadolu International Conferance in Economics II , June 15-17, Eskişehir.
 • MOTLEY, B.(1993)"Inflation and Growth", FRBSF Economic Letter, Number 9344, MÜSLÜMOV, A ve ARAS, G. (2002) "Sermaye piyasası gelişmesi ve Ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi: OECD Ülkeleri Örneği", İ ktisat İşletme Finans, 19, 90-104.
 • ÖZATAY, F. (2011) Parasal İktisat Kuram ve Politika, Efil Yayınevi, Ankara.
 • ROBİNSON, J. (1952) The Generalization of the General Theory, The Rate of Interest, and Other Essays, London: Macmillan.
 • SAMUELSON, P. AND NORDHAUS, W. (1992) Economics, McGraw-Hill Int. Editions.
 • TUN WAI, U. (1959)"The Relation between Inflation and Economic Develeopment: A Statistical Inductive", IMF Staff Papers, 7, 202-209.
 • TÜSİAD (2002) "Enflasyon ve Büyüme Dinamikleri: Gelişmekte Olan Ülke Deneyimleri Işığında Türkiye Analizi", Yayın no: TÜSİAD-T/2002-12/341, İstanbul.
 • YILDIRIM, K. ve KARAMAN, D.(2003) Makroekonomi, Etam Matbaası, Eskisehir. YILMAZ, Ö. ve KAYA, V. (2007)" Bölgesel Enflasyon Bölgesel Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Zaman Serisi ve Panel Veri Analizleri", İktisat İşletme ve Finans, sayı: 247, 62-78.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Utku ALTUNÖZ

Dates

Publication Date : June 1, 2013

Bibtex @ { ksuiibf125938, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {175 - 194}, doi = {}, title = {Türkiye’de Enflasyon, Büyüme ve Finansal Derinleşme İlişkisinin Ampirik Analizi}, key = {cite}, author = {Altunöz, Utku} }
APA Altunöz, U . (2013). Türkiye’de Enflasyon, Büyüme ve Finansal Derinleşme İlişkisinin Ampirik Analizi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 175-194 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/10267/125938
MLA Altunöz, U . "Türkiye’de Enflasyon, Büyüme ve Finansal Derinleşme İlişkisinin Ampirik Analizi" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2013 ): 175-194 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/10267/125938>
Chicago Altunöz, U . "Türkiye’de Enflasyon, Büyüme ve Finansal Derinleşme İlişkisinin Ampirik Analizi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2013 ): 175-194
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Enflasyon, Büyüme ve Finansal Derinleşme İlişkisinin Ampirik Analizi AU - Utku Altunöz Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 194 VL - 3 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye’de Enflasyon, Büyüme ve Finansal Derinleşme İlişkisinin Ampirik Analizi %A Utku Altunöz %T Türkiye’de Enflasyon, Büyüme ve Finansal Derinleşme İlişkisinin Ampirik Analizi %D 2013 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Altunöz, Utku . "Türkiye’de Enflasyon, Büyüme ve Finansal Derinleşme İlişkisinin Ampirik Analizi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 2 (June 2013): 175-194 .
AMA Altunöz U . Türkiye’de Enflasyon, Büyüme ve Finansal Derinleşme İlişkisinin Ampirik Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 3(2): 175-194.
Vancouver Altunöz U . Türkiye’de Enflasyon, Büyüme ve Finansal Derinleşme İlişkisinin Ampirik Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 3(2): 175-194.
IEEE U. Altunöz , "Türkiye’de Enflasyon, Büyüme ve Finansal Derinleşme İlişkisinin Ampirik Analizi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 175-194, Jun. 2013