Year 2013, Volume 3 , Issue 2, Pages 195 - 215 2013-06-01

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Güler ÖNDER [1] , Emrah ÖNDER [2]


Çalışma hayatında, hizmet üreten örgütlerin en önemli girdisi insandır. Çalışanların beklentilerinin karşılanması, örgütsel amaçların da gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada yoğun bakım ünitesi yöneticilerinin hangi güdüleyici faktörlere eğilmeleri hakkında yol gösterici bir sıralama gerçekleştirilmiştir. Performans ve verimlilikte etkili olan sosyal bir konu matematiksel bir metotla (analitik hiyerarşi prosesi) değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında hemşirelerin sübjektif düşünceleri Analitik Hiyerarşi Prosesi ile niceliksel şekle dönüştürülmüştür ve hastanelerde yoğun bakım hemşirelerinin iş tatminine etki eden önemli faktörler saptanmıştır. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşireler üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir. Araştırmaya katılan 53 yoğun bakım hemşiresinin yaş ortalaması 28’dir ve tamamı kadındır.
 • ADIGÜZEL, O. VE KEKLİK, B., Sağlık Kurumlarındaki İşgörenlerin İş Tatmini ve Bir Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:29, Nisan 2011, s:305-318
 • ASİABAR, A.S., BİGLAR, M., MANESH, P.A., MOSLEHİ, S.,(2013). Job Satisfaction And Development Of A Human Resource Management Policy, Management Strategies Journal, Volume: VI; Issue: 3(21), s:83-85
 • CHANG, P.Y., HUNG, C.Y., WANG, K.I., HUANG, Y.H., CHANG, K..J., (2006). Factors influencing medical students’ choice of specialty, 105 (6), 489-496
 • DAL, Ü., ARİFOĞLU, Ç.B., RAZI, G.S., (2009). What factors influence students in their choice of nursing in North Cyprus? Procedia Social and Behavioral Sciences, (1), 1924-1930
 • ERDOĞAN İ. (1999), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, Araştırma ve Yardım Vakfı, Yayın No: 5, İstanbul, s:231
 • ESEN, H. ÖNER (2008), Uygulamalı Yöneylem Araştırması, Yöneticiler için Bilgisayar Destekli Karar Modelleri, ISBN: 9789754360721, Çağlayan Kitabevi, Beyoğlu, İstanbul, ss:499-500
 • FORMAN E.H., SELLY M.A., “ Decision By Objectives: How to convince others that you are right”, World Scientific Pub Co Inc, 2002, s:43
 • LAW, W., ARTHUR, D., (2003). What factors influence Hong Kong school students in their choice of a career in nursing? International Journal of Nursing Studies, (40), s:23-32
 • LİBERATORE, M.J., NYDİCK, R.L., (1997). Group Decision Making In Higher Education Using The Analytic Hierarchy Process, Research In Higher Education, Vol. 38, No. 5, s:323
 • MOONEY, M., GLACKEN, M., O’BRİEN, F., (2008). Choosing nursing as a career: A qualitative study. Nurse Education Today, (28), s:385-392
 • NEİLSON, G.R., MCNALLY, J.G., (2010). Not choosing nursing: Work experience and career choice of high academic achieving school leavers. Nurse Education Today, (30), s:9-14
 • NİKİC, D., ARANDJELOVİC, M., NİKOLİC, M. VE STANKOVİC, A., “Job Satisfaction In Health Care Workers”, Acta Medica Medianae, 2008, s:9
 • ÖNDER E., ÖNDER G., KUVAT Ö., TAŞ N., "Identifying The Importance Level Of Factors Influencing The Selection Of Nursing As A Career Choice Using Ahp: Survey To Compare The Precedence Of Private Vocational High School Nursing Students And Their Parents", 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 13-15 February 2013
 • ÖZDEMİR, Ö., Yüksek Lisans Tezi, Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hasta Yakınlarının Memnuniyet Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Ocak 2009, s.4
 • PEKDEMİR I., ÖZÇELİK A., KARABULUT E. VE ARSLANTAŞ C., Personel Güçlendirme, İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, cilt.4, 2006, ss.11-36
 • ROBBİNS S. P., JUDGE T.A., “Örgütsel Davranış”, Çeviri: Prof. Dr. İnci Erdem, 14. Basımdan Çeviri, Pearson, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, Şubat 2012, s:76
 • SÖYÜK, S., Sağlık Sektöründe İş Tatmini, Hastane Dergisi, Ocak 2012, ss.94-95 TİMOR M. (2011), Analitik Hiyerarsi Prosesi, Türkmen Kitapevi, ISBN: 9786054259502. İstanbul, ss:29-33
 • VAİDYA O.S., KUMAR S., “Analytic hierarchy process: An overview of applications”, European Journal of Operational Research 169 (2006) s:1– 29
 • YILMAZ, E., (2005) “Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Katılımcı Doğal Kaynak Planlaması”, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 31, s:18
 • YOO, K.E, CHOİ, Y.C., (2006). Analytic Hierarchy Process Approach For Identifying Relative Importance Of Factors To Improve Passenger Security Checks At Airports, Journal of Air Transport Management 12, s:135–142
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Güler ÖNDER

Author: Emrah ÖNDER

Dates

Publication Date : June 1, 2013

Bibtex @ { ksuiibf125939, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {195 - 215}, doi = {}, title = {YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Önder, Güler and Önder, Emrah} }
APA Önder, G , Önder, E . (2013). YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 195-215 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/10267/125939
MLA Önder, G , Önder, E . "YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2013 ): 195-215 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/10267/125939>
Chicago Önder, G , Önder, E . "YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2013 ): 195-215
RIS TY - JOUR T1 - YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ AU - Güler Önder , Emrah Önder Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 215 VL - 3 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ %A Güler Önder , Emrah Önder %T YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ %D 2013 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Önder, Güler , Önder, Emrah . "YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 2 (June 2013): 195-215 .
AMA Önder G , Önder E . YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 3(2): 195-215.
Vancouver Önder G , Önder E . YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 3(2): 195-215.
IEEE G. Önder and E. Önder , "YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 195-215, Jun. 2013