Year 2017, Volume 7 , Issue 2, Pages 125 - 138 2017-12-30

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN KENDİ İÇİNDEKİ DIŞ TİCARETİ

Hüseyin AĞIR [1] , Mehmet METİN [2]


Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre 2015 yılında, dünya toplam ihracatının 16,482 trilyon $, toplam ithalatının ise 16,725 trilyon $ olarak gerçekleştiği görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin bu göstergelerde aslan payına sahip olduğu yine aynı istatistiklerden anlaşılmaktadır. 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri’nin toplam dünya dış ticaretinden aldığı pay ise yaklaşık olarak yüzde 10 civarındadır. Bu çalışmanın amacı İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinin kendi içindeki -birbirleriyle- dış ticaret istatistiklerinin belirli bir zaman aralığında karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın sonucunda, İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinin, dış ticarette genel olarak kendi dışındaki ülkelere yöneldikleri ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İİT, Dış Ticaret, Makroekonomik Göstergeler, Ekonomik Bütünleşme.

İİT, DIŞ TİCARET, MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER, EKONOMİK BÜTÜNLEŞME
  • AKGÜL, M.S., (2013), “Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İle İlişkileri Ve Ticari Potansiyeli: Çekim Modeli Yaklaşımı”, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara.
  • ATAMAN, M. ve GÖKŞEN, A.N., (2014), “Sembolizm ve Aktivizim Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı”, Analiz, Seta, s.76.
  • BALAN, F., (2016), “Türkiye’de Küresel Ticaret”, Dora Basım Yayınevi, Bursa, 267s.
  • KESKİN, B., (2016), “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT):Tarihi, Yapısı ve Geleceği”, Seta, s.125
  • ÖRNEK, İ. ve TAŞ, S., (2005), Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Coğrafi Bölge Esasına Dayanmayan Entegrasyon Hareketleri, 271-288, (Ed. Osman K., Hamza Ç. Ve Şevket T., Ekonomik Entegrasyon Küresel Ve Bölgesel Yaklaşım, Ekin Yayınevi,Bursa, 448s.).
  • AVRUPA BİRLİĞİ, (2017), Uluslararası Örgütler, http://ab.gtb.gov.tr/uluslararasi-orgutler/islam-isbirligi-teskilati, 13.03.2017
  • SESRIC (Statistical Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries) (2017), İİT Ülkelerinin Grup İçi Dış Ticaret Göstergeleri, http://www.sesric.org/baseind-step3.php, 14.04.2017
  • EKONOMİ BAKANLIĞI, (2017), Ülkelere Göre Dünya Ticareti, http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/bilgi-merkezi?_afrLoop=667547286605701&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D667547286605701%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D51lt3e48a_225, 04.04.2017
  • WDI (Word Development Indicatiors) (2017), İİT Ülkelerinin Seçilmiş Makroekonomik Göstergeleri, http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators, 18.03.2017
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hüseyin AĞIR
Country: Turkey


Author: Mehmet METİN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { ksuiibf372929, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {125 - 138}, doi = {}, title = {İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN KENDİ İÇİNDEKİ DIŞ TİCARETİ}, key = {cite}, author = {Ağır, Hüseyin and Meti̇n, Mehmet} }
APA Ağır, H , Meti̇n, M . (2017). İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN KENDİ İÇİNDEKİ DIŞ TİCARETİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 125-138 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372929
MLA Ağır, H , Meti̇n, M . "İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN KENDİ İÇİNDEKİ DIŞ TİCARETİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 125-138 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372929>
Chicago Ağır, H , Meti̇n, M . "İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN KENDİ İÇİNDEKİ DIŞ TİCARETİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 125-138
RIS TY - JOUR T1 - İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN KENDİ İÇİNDEKİ DIŞ TİCARETİ AU - Hüseyin Ağır , Mehmet Meti̇n Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 138 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN KENDİ İÇİNDEKİ DIŞ TİCARETİ %A Hüseyin Ağır , Mehmet Meti̇n %T İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN KENDİ İÇİNDEKİ DIŞ TİCARETİ %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Ağır, Hüseyin , Meti̇n, Mehmet . "İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN KENDİ İÇİNDEKİ DIŞ TİCARETİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2017): 125-138 .
AMA Ağır H , Meti̇n M . İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN KENDİ İÇİNDEKİ DIŞ TİCARETİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 125-138.
Vancouver Ağır H , Meti̇n M . İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN KENDİ İÇİNDEKİ DIŞ TİCARETİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 125-138.
IEEE H. Ağır and M. Meti̇n , "İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN KENDİ İÇİNDEKİ DIŞ TİCARETİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 125-138, Dec. 2017