Research Article
BibTex RIS Cite

BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ’NDE GÜVENİLİR ORTAK: AZERBAYCAN

Year 2022, Volume: 12 Issue: 2, 107 - 118, 30.12.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1112760

Abstract

Azerbaycan, büyük altyapı yatırımları ile kendisini bölgede Doğu-Batı ticareti için bir lojistik merkez olarak konumlandırmaktadır. Aynı zamanda Azerbaycan’ın bölgesel bir ticaret merkezi olabilmesi için ülkenin stratejik coğrafi konumunun etkin bir şekilde kullanılması, transit ve ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi ve ilçelerde lojistik merkezlerin kurulması gerekmektedir. Bu amaçla, çalışmada kendine özgü bir gelişim yolu belirleyerek süper ekonomik güçe dönüşen Çin’in Bir Kuşak Bir Yol (BKBY) projesi doğrultusunda Azerbaycan’ın üstlendiği konum ve bunun sözkonusu ülkeye sağlayacağı ekonomik avantajların irdelenmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda, Çin için hem Güney Kafkasya’daki tranzit güzergahların merkezinde yerleşmesinden hem de zengin servetlere sahip olmasından dolayı Azerbaycan’ın güvenilir ülke konumunda olduğu kanısına varılmıştır.
Aynı zamanda bu öngörülere paralel olarak çalışmada, Çin açısından BKBY kapsamında büyük öneme haiz olan Azerbaycan’ın iki altyapı projesi ekonomik ve jeostratejik boyutlarıyla ele alınmş ve bu projelerin yeni lojistik merkezlerin açılması, yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi, istihdamın sağlanması gibi getirileri detaylandırılmıştır.

References

 • Babayev, Bahruz, and Ismailzade, Fariz, (2020), “Azerbaijan’s Contribution to the Chinese Belt and Road Initiative”, GCRF Compass Policy Brief, Baku, pp.2-6.
 • Bilalzade, Parvin, (2021), “Opportunities to Increase the Capacity of Azerbaijan's Logistics Infrastructure and Existing Problems in the Silk Road Project, Research Document of Institute for Democratic Initiatives , Baku, Issue:2, pp. 1-31.
 • Bittner, Victoria Ariel, and Ibrahimli, Minavvar, (2018), “Baku-Tbilisi-Kars: Regional Implications and Perspectives”, CESD Report, Baku, pp. 1-24.
 • Hajizadeh, Elshan Mahmud, (2015), “Great Silk Road and the Baku-Tbilisi-Kars Project”, Scientific Journal of Academic Research Conference Newsletter, Tbilisi, Issue: 6, pp. 1-17.
 • “Azerbaycan Cumhuriyeti Hukuku” (2016), E-Qanun, https://e-qanun.az/framework/32179 (Erişim tarihi: 01.05.2022).
 • “Azerbaijani-Chinese Documents Were Signed” (2015), President of the Republic of Azerbaijan, https://president.az/en/articles/view/17137 (Erişim tarihi: 30.04.2022).
 • “Azerbaijan’s Port on China’s Road” (2019), Reconnecting Asia, https://reconasia.csis.org/azerbaijans-port-on-chinas-road/ (Erişim tarihi: 20.04.2022).
 • “Azerbaycan ve Çin Ticaret Cirosunu %67'ye Çıkardı” (2020), Report Haber Ajansı, https://report.az/biznes-xeberleri/azerbaycan-ve-cin-ticaret-dovriyyesini-67-e-qeder-artirib/ (Erişim tarihi: 30.04.2022).
 • “Azerbaycan ve Çin Şirketleri 821 Milyon Dolarlık Belgeye İmza Attı” (2019), Report Haber Ajansı, https://report.az/biznes-xeberleri/azerbaycan-ve-cin-sirketleri-821-milyon-dollarliq-senedler-imzalayib/ (Erişim tarihi: 28.04.2022).
 • “Azerbaijan and Belt and Road Initiative: On the Way of Becoming a Regional Transport Center” (2020), Politicon, https://politicon.co/en/analytics/33/azerbaijan-and-belt-and-road-initiative-on-the-way-of-becoming-a-regional-transport-center (Erişim tarihi: 15.04.2022).
 • “Bakü-Tiflis-Kars” (2021), Azerbaycan Tren Hattı, https://corp.ady.az/infrastruktur/istifadeye-verilmis-xetler/baki-tbilisi-qars-xetti (Erişim tarihi: 20.04.2022).
 • “Bilateral Relations” (2022), MFA of Azerbaijan, https://beijing.mfa.gov.az/en/content/3/bilateral-relations (Erişim tarihi: 02.05.2022).
 • “China’s Growing Influence in the south Caucasus” (2021), Foreign Policy Research Institute, https://www.fpri.org/article/2021/11/chinas-growing-influence-in-the-south-caucasus/ (Erişim tarihi: 30.04.2022).
 • “İlham Aliyev, Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanının Açılışına Katıldı” (2018), President of the Republic of Azerbaijan, https://president.az/az/articles/view/28547 (Erişim tarihi: 20.04.2022).
 • “İlham Aliyev, Pekin’deki Bir Kuşak Bir Yol Uluslararası İşbirliği Forumu’na Katıldı” (2019), President of the Republic of Azerbaijan, https://president.az/az/articles/view/32895 (Erişim tarihi: 30.04.2022).
 • “Is the Baku-Tbilisi-Kars Railway Worth the Fuss?” (2015), Open Democracy, https://www.opendemocracy.net/en/odr/is-baku-tbilisi-kars-railway-worth-fuss/ (Erişim tarihi: 15.04.2022).
 • “Hu Jintao Holds Talks with Azerbaijani President Aliyev” (2005), MFA of China, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3135_664292/3137_664296/200503/t20050318_555477.html (Erişim tarihi: 01.05.2022).
 • “Trade Turnover between Azerbaijan and China increases” (2021), Azernews Agency, https://www.azernews.az/business/180628.html (Erişim tarihi: 28.04.2022).
 • “The Alat Free Economic Zone’s Role in Azerbaijan’s Long-Term Geo-economic Strategy” (2021), Aze.media, https://aze.media/the-alat-port-free/ (Erişim tarihi: 20.04.2022).
 • “8 Yıldır İnşa Edilen Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı Açıldı” (2018), BBC News, https://www.bbc.com/azeri/azerbaijan-44105731 (Erişim tarihi: 20.04.2022).

RELIABLE PARTNER IN OBOR PROJECT: AZERBAIJAN

Year 2022, Volume: 12 Issue: 2, 107 - 118, 30.12.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1112760

Abstract

Via its large infrastructure investments, Azerbaijan demonstrates itself as a logistics center for the trade route East-West. Simultaneously, for existing a regional trade center, it is necessary to utilize the strategic settlement of the state effectively, develop transit and transportation services, and establish logistics centers in the districts. For realizing this goal, it is planned to analyze the position assumed by Azerbaijan within the axis of the OBOR project of China, which has turned into a super economic power by determining a unique development path, and the economic advantages it will provide to the aforementioned country. In this regard, it has been finalized that Azerbaijan is a reliable country for China, not only it is located in the midst of the transit hub in the South Caucasus but also it has natural resources.
Parallel to these predictions, two infrastructure projects of Azerbaijan, which mean giant importance for China within the scope of the OBOR, are discussed with their economic and geostrategic dimensions, and the benefits of these projects such as opening new logistics centers, attracting foreign investors to the country, and providing employment are detailed in the article.

References

 • Babayev, Bahruz, and Ismailzade, Fariz, (2020), “Azerbaijan’s Contribution to the Chinese Belt and Road Initiative”, GCRF Compass Policy Brief, Baku, pp.2-6.
 • Bilalzade, Parvin, (2021), “Opportunities to Increase the Capacity of Azerbaijan's Logistics Infrastructure and Existing Problems in the Silk Road Project, Research Document of Institute for Democratic Initiatives , Baku, Issue:2, pp. 1-31.
 • Bittner, Victoria Ariel, and Ibrahimli, Minavvar, (2018), “Baku-Tbilisi-Kars: Regional Implications and Perspectives”, CESD Report, Baku, pp. 1-24.
 • Hajizadeh, Elshan Mahmud, (2015), “Great Silk Road and the Baku-Tbilisi-Kars Project”, Scientific Journal of Academic Research Conference Newsletter, Tbilisi, Issue: 6, pp. 1-17.
 • “Azerbaycan Cumhuriyeti Hukuku” (2016), E-Qanun, https://e-qanun.az/framework/32179 (Erişim tarihi: 01.05.2022).
 • “Azerbaijani-Chinese Documents Were Signed” (2015), President of the Republic of Azerbaijan, https://president.az/en/articles/view/17137 (Erişim tarihi: 30.04.2022).
 • “Azerbaijan’s Port on China’s Road” (2019), Reconnecting Asia, https://reconasia.csis.org/azerbaijans-port-on-chinas-road/ (Erişim tarihi: 20.04.2022).
 • “Azerbaycan ve Çin Ticaret Cirosunu %67'ye Çıkardı” (2020), Report Haber Ajansı, https://report.az/biznes-xeberleri/azerbaycan-ve-cin-ticaret-dovriyyesini-67-e-qeder-artirib/ (Erişim tarihi: 30.04.2022).
 • “Azerbaycan ve Çin Şirketleri 821 Milyon Dolarlık Belgeye İmza Attı” (2019), Report Haber Ajansı, https://report.az/biznes-xeberleri/azerbaycan-ve-cin-sirketleri-821-milyon-dollarliq-senedler-imzalayib/ (Erişim tarihi: 28.04.2022).
 • “Azerbaijan and Belt and Road Initiative: On the Way of Becoming a Regional Transport Center” (2020), Politicon, https://politicon.co/en/analytics/33/azerbaijan-and-belt-and-road-initiative-on-the-way-of-becoming-a-regional-transport-center (Erişim tarihi: 15.04.2022).
 • “Bakü-Tiflis-Kars” (2021), Azerbaycan Tren Hattı, https://corp.ady.az/infrastruktur/istifadeye-verilmis-xetler/baki-tbilisi-qars-xetti (Erişim tarihi: 20.04.2022).
 • “Bilateral Relations” (2022), MFA of Azerbaijan, https://beijing.mfa.gov.az/en/content/3/bilateral-relations (Erişim tarihi: 02.05.2022).
 • “China’s Growing Influence in the south Caucasus” (2021), Foreign Policy Research Institute, https://www.fpri.org/article/2021/11/chinas-growing-influence-in-the-south-caucasus/ (Erişim tarihi: 30.04.2022).
 • “İlham Aliyev, Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanının Açılışına Katıldı” (2018), President of the Republic of Azerbaijan, https://president.az/az/articles/view/28547 (Erişim tarihi: 20.04.2022).
 • “İlham Aliyev, Pekin’deki Bir Kuşak Bir Yol Uluslararası İşbirliği Forumu’na Katıldı” (2019), President of the Republic of Azerbaijan, https://president.az/az/articles/view/32895 (Erişim tarihi: 30.04.2022).
 • “Is the Baku-Tbilisi-Kars Railway Worth the Fuss?” (2015), Open Democracy, https://www.opendemocracy.net/en/odr/is-baku-tbilisi-kars-railway-worth-fuss/ (Erişim tarihi: 15.04.2022).
 • “Hu Jintao Holds Talks with Azerbaijani President Aliyev” (2005), MFA of China, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3135_664292/3137_664296/200503/t20050318_555477.html (Erişim tarihi: 01.05.2022).
 • “Trade Turnover between Azerbaijan and China increases” (2021), Azernews Agency, https://www.azernews.az/business/180628.html (Erişim tarihi: 28.04.2022).
 • “The Alat Free Economic Zone’s Role in Azerbaijan’s Long-Term Geo-economic Strategy” (2021), Aze.media, https://aze.media/the-alat-port-free/ (Erişim tarihi: 20.04.2022).
 • “8 Yıldır İnşa Edilen Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı Açıldı” (2018), BBC News, https://www.bbc.com/azeri/azerbaijan-44105731 (Erişim tarihi: 20.04.2022).
There are 20 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Nazrin Alizada 0000-0001-8358-7326

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA Alizada, N. (2022). BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ’NDE GÜVENİLİR ORTAK: AZERBAYCAN. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 107-118. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1112760
AMA Alizada N. BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ’NDE GÜVENİLİR ORTAK: AZERBAYCAN. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. December 2022;12(2):107-118. doi:10.47147/ksuiibf.1112760
Chicago Alizada, Nazrin. “BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ’NDE GÜVENİLİR ORTAK: AZERBAYCAN”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12, no. 2 (December 2022): 107-18. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1112760.
EndNote Alizada N (December 1, 2022) BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ’NDE GÜVENİLİR ORTAK: AZERBAYCAN. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 2 107–118.
IEEE N. Alizada, “BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ’NDE GÜVENİLİR ORTAK: AZERBAYCAN”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 107–118, 2022, doi: 10.47147/ksuiibf.1112760.
ISNAD Alizada, Nazrin. “BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ’NDE GÜVENİLİR ORTAK: AZERBAYCAN”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/2 (December 2022), 107-118. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1112760.
JAMA Alizada N. BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ’NDE GÜVENİLİR ORTAK: AZERBAYCAN. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022;12:107–118.
MLA Alizada, Nazrin. “BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ’NDE GÜVENİLİR ORTAK: AZERBAYCAN”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 2, 2022, pp. 107-18, doi:10.47147/ksuiibf.1112760.
Vancouver Alizada N. BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ’NDE GÜVENİLİR ORTAK: AZERBAYCAN. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022;12(2):107-18.