Research Article
PDF BibTex RIS Cite

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN SURİYELİ SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇISINA YANSIMASI: TÜRKİYE ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Year 2022, Volume: 12 Issue: 2, 119 - 139, 30.12.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1202304

Abstract

Çalışmanın amacı demografik özelliklerin göçe ve sonuçlarına ilişkin bakış açısı ve tutumlar üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda çalışma Suriyeli sığınmacılar özelinde gerçekleştirilmiş ve yerel halkın çeşitli özelliklerinin sığınmacılara ilişkin tutumdaki etkisi ortaya konulmuştur. Çalışma sığınmacıların en çok bulunduğu iller arasında yer alan İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş’ta 1515 kişiye anket uygulanması ile yapılmıştır. Anket yapılan kişiler kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları temsil edecek şekilde seçilmiştir. Çalışmada SPSS programı vasıtasıyla demografik verilere ilişkin frekans tablosu oluşturulmuştur. Ardından faktör analizleri ile ölçeğin boyutları tespit edilip bu doğrultuda demografik veriler ve boyutların karşılaştırılması için bağımsız t testi, tek yönlü varyans analizi ve post hoc analizlerden Bonferoni uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda demografik özelliklere ait verilerin sığınmacılara ilişkin tutum ve bakış açısında etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

References

 • Adıgüzel, Yusuf (2018), Göç Sosyolojisi, 2. Baskı, Nobel Yayıncılık: Ankara.
 • Aydın, Ahmet Hamdi & Durgun, Sadegül (2018), “Kahramanmaraş’taki Suriyeli Sığınmacıların Yerel Halk Tarafından Sosyo-Ekonomik ve Politik Açıdan Değerlendirilmesi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, ss.501-526.
 • Bartram, David, Poros, Maritsa V., Monforte, Pierre (2017), Göç Meselesinde Temel Kavramlar, (I. A., Tuncay Çev.), Hece Yayınları: Ankara.
 • Doğan, İsmail (2018). Göç ve Kültür, Bilge Kültür-Sanat: İstanbul.
 • Durgun, Sadegül, & Aydın, Ahmet Hamdi (2017), “Sığınmacıların Türkiye’ye Olumsuz Etkileri”, In 3rd International Conference on Social Sciences & Education Research, pp. 419-426.
 • Ersoy-Quadir Seher, & Kabaklı Çimen Latife (2018), “Türk Vatandaşlarının Suriyeli Sığınmacılarla İlgili Görüşleri (Konya İli Örneği)”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, Cilt:53, Sayı:2, ss.327-345.
 • Karasu, Mithat Arman (2018), “Türkiye’ye Yönelik Dış Göçler, Suriyeli Sığınmacı Göçü ve Etkileri”, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, ss.21-41.
 • Öner, N. Aslı Şirin (2016). Göç Çalışmalarında Temel Kavramlar, Küreselleşme Çağında Göç, (S. G. Ihlamur-Öner, N. A. Ş. Öner), İletişim Yayınları: İstanbul, ss. 13-29.
 • Öztürk, Salih & Çoltu, Selen (2018), “Suriyeli Mültecilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri”, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:13, ss.188-198.
 • Sezik, Murat (2022). Güneş Batıdan Mı Doğacak? Son Göç Dalgasının Dünya Üzerindeki Etkileri, Uluslararası Akademik Birikim Dergisi, Cilt:5, Sayı:3, ss. 145-155.
 • Taş, İbrahim Ethem & Durgun, Sadegül (2021), “The Reasons Of İrregular Migration And Fighting Methods İn Turkey”, Journal Of Institute Of Economic Development And Social Researches, Cilt:9, Sayı:29, pp. 87-97.
 • Tümtaş, Mim Sertaç (2022). Türkiye’ye Düzensiz Afgan Göçü: Zorunlu Göç Mü “İstila” Mı?. Gaziantep University Journal of Social Sciences, Cilt:21, Sayı:1, ss. 338-353.
 • https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638, 09.09.2022.

Year 2022, Volume: 12 Issue: 2, 119 - 139, 30.12.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1202304

Abstract

References

 • Adıgüzel, Yusuf (2018), Göç Sosyolojisi, 2. Baskı, Nobel Yayıncılık: Ankara.
 • Aydın, Ahmet Hamdi & Durgun, Sadegül (2018), “Kahramanmaraş’taki Suriyeli Sığınmacıların Yerel Halk Tarafından Sosyo-Ekonomik ve Politik Açıdan Değerlendirilmesi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, ss.501-526.
 • Bartram, David, Poros, Maritsa V., Monforte, Pierre (2017), Göç Meselesinde Temel Kavramlar, (I. A., Tuncay Çev.), Hece Yayınları: Ankara.
 • Doğan, İsmail (2018). Göç ve Kültür, Bilge Kültür-Sanat: İstanbul.
 • Durgun, Sadegül, & Aydın, Ahmet Hamdi (2017), “Sığınmacıların Türkiye’ye Olumsuz Etkileri”, In 3rd International Conference on Social Sciences & Education Research, pp. 419-426.
 • Ersoy-Quadir Seher, & Kabaklı Çimen Latife (2018), “Türk Vatandaşlarının Suriyeli Sığınmacılarla İlgili Görüşleri (Konya İli Örneği)”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, Cilt:53, Sayı:2, ss.327-345.
 • Karasu, Mithat Arman (2018), “Türkiye’ye Yönelik Dış Göçler, Suriyeli Sığınmacı Göçü ve Etkileri”, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, ss.21-41.
 • Öner, N. Aslı Şirin (2016). Göç Çalışmalarında Temel Kavramlar, Küreselleşme Çağında Göç, (S. G. Ihlamur-Öner, N. A. Ş. Öner), İletişim Yayınları: İstanbul, ss. 13-29.
 • Öztürk, Salih & Çoltu, Selen (2018), “Suriyeli Mültecilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri”, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:13, ss.188-198.
 • Sezik, Murat (2022). Güneş Batıdan Mı Doğacak? Son Göç Dalgasının Dünya Üzerindeki Etkileri, Uluslararası Akademik Birikim Dergisi, Cilt:5, Sayı:3, ss. 145-155.
 • Taş, İbrahim Ethem & Durgun, Sadegül (2021), “The Reasons Of İrregular Migration And Fighting Methods İn Turkey”, Journal Of Institute Of Economic Development And Social Researches, Cilt:9, Sayı:29, pp. 87-97.
 • Tümtaş, Mim Sertaç (2022). Türkiye’ye Düzensiz Afgan Göçü: Zorunlu Göç Mü “İstila” Mı?. Gaziantep University Journal of Social Sciences, Cilt:21, Sayı:1, ss. 338-353.
 • https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638, 09.09.2022.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Sadegül DURGUN
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4652-7804
Türkiye


İbrahim Ethem TAŞ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0958-7306
Türkiye

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 12 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { ksuiibf1202304, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2022}, volume = {12}, number = {2}, pages = {119 - 139}, doi = {10.47147/ksuiibf.1202304}, title = {DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN SURİYELİ SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇISINA YANSIMASI: TÜRKİYE ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Durgun, Sadegül and Taş, İbrahim Ethem} }
APA Durgun, S. & Taş, İ. E. (2022). DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN SURİYELİ SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇISINA YANSIMASI: TÜRKİYE ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 119-139 . DOI: 10.47147/ksuiibf.1202304
MLA Durgun, S. , Taş, İ. E. "DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN SURİYELİ SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇISINA YANSIMASI: TÜRKİYE ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 119-139 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/74569/1202304>
Chicago Durgun, S. , Taş, İ. E. "DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN SURİYELİ SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇISINA YANSIMASI: TÜRKİYE ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 119-139
RIS TY - JOUR T1 - DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN SURİYELİ SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇISINA YANSIMASI: TÜRKİYE ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ AU - SadegülDurgun, İbrahim EthemTaş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47147/ksuiibf.1202304 DO - 10.47147/ksuiibf.1202304 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 139 VL - 12 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - doi: 10.47147/ksuiibf.1202304 UR - https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1202304 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN SURİYELİ SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇISINA YANSIMASI: TÜRKİYE ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ %A Sadegül Durgun , İbrahim Ethem Taş %T DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN SURİYELİ SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇISINA YANSIMASI: TÜRKİYE ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ %D 2022 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 12 %N 2 %R doi: 10.47147/ksuiibf.1202304 %U 10.47147/ksuiibf.1202304
ISNAD Durgun, Sadegül , Taş, İbrahim Ethem . "DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN SURİYELİ SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇISINA YANSIMASI: TÜRKİYE ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 / 2 (December 2022): 119-139 . https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1202304
AMA Durgun S. , Taş İ. E. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN SURİYELİ SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇISINA YANSIMASI: TÜRKİYE ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(2): 119-139.
Vancouver Durgun S. , Taş İ. E. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN SURİYELİ SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇISINA YANSIMASI: TÜRKİYE ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(2): 119-139.
IEEE S. Durgun and İ. E. Taş , "DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN SURİYELİ SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇISINA YANSIMASI: TÜRKİYE ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 119-139, Dec. 2022, doi:10.47147/ksuiibf.1202304