Research Article
PDF BibTex RIS Cite

TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ HAREKETLERİ VE LOJİSTİK İLİŞKİSİ

Year 2022, Volume: 12 Issue: 2, 141 - 156, 30.12.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1214688

Abstract

İnsanların farklı özelliklere bağlı olarak yer değiştirmek zorunda kalması ve bu yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyduğu ve kendi başına yönettiği bir süreç olarak lojistik ve göç ilişkisinin boyutu incelenmiştir. Çalışmada Türkiye’nin mevcut konumuna göre 2021 yılına ait veriler kullanılarak ülkeye gelen ve ülkeden giden göçmenlerin tercih ettiği taşıma alternatifleri değerlendirilmiştir. Taşıma alternatiflerinin kullanılması, o alternatif taşıma yönteminin gelişmesini sağlamaktadır. Ayrıca tercih edilen şehirlerde altyapı, ekonomik yapı, sosyal yapı ve demografik olarak gelişmesine katkı sağlamaktadır. Değerlendirme sonucunda ise Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den giden göçmen sayılarının artmasına bağlı olarak ülkede ulaşım ve lojistik altyapısının geliştiği ve farklı taşıma araçlarının tercih edildiği bulgusuna ulaşılmıştır.

References

 • Anonim. https://aybu.edu.tr/GetFile?id=1c168fe4-c95c-447f-b3eb-8ab7d312794c.pdf. Erişim Tarihi:29/11/2022
 • Anonim. https://www.turkiye.gov.tr/gelir-idaresi-baskanligi. Erişim Tarihi:30/11/2022
 • Anonim. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html. Erişim Tarihi:30/11/2022
 • Bakırtaş, T., ve Kandemir, O. (2010), “Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Beyin Göçü: Türkiye Örneği”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 961-974.
 • Bowersox,D.J.,Closs, D.J. ve Cooper , M.B.(2002), “Supply Chain Logistics Managament”, Nex York :The McGraw-Hill/Irwin Series.
 • Çakı, Aslı (2018), “Geçmişten Bugüne Türkiye’ nin Göç Politikası ve Suriyeli Göçmenler Bağlamında Göç Yönetişimi”,(Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Karaman.).ss.120.
 • Çakıcı, L. (1978), Taşıma Kapları ve Zincirleme Taşımacılık, AÜ SBF Yayın, (421).
 • Engin, C., ve Konuk, T. (2020), “Türkiye Ekonomisinde Uluslararası Göçün İşsizlik ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 103-123.
 • Güvenç, B. (1996), “Göç olgusu ve Türk toplumu. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Toplum ve Göç”, Mersin: Sosyoloji Derneği Yayınları, ss.21.
 • J. Mayer, A. (2001). ‘Precise Definition Of The Supply Chain’ . http://www.standford.edu/jlmayer/Article - Webpage.,2001, html, s,1-2.
 • Nakhoul, T. E (2014), “Uluslararası İşgücü Göçü ve Türkiye”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 135-136.s.
 • Özyakışır, D. (2013), Göç: Kuram ve Bölgesel Bir Uygulama. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.ss.232.
 • Türk Dil Kurumu:https://www.tdk.gov.tr/yayinlar/yeni-yayinlar/yeni-yayinlar/: Erişim Tarihi;27/03/2022.
 • TürkiyeİhracatçılarMeclisi:https://www.tim.org.tr/files/downloads/mevzuat/ihracat_mevzuati.pdf/:Erişim Tarihi; 27/03/2
 • Yılmaz, L. (2017). Ege Denizi'nde Yasadışı Göç Sorununa Yönelik Lojistik Yer Seçimi Problemi (Master's thesis, Çankaya Üniversitesi).
 • Kılıç, D., ve Turğut, M. (2019), “Kentsel Lojistik Açısından İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı’nın Değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık, 21(2), 148-157.
 • Şişman, Y., ve Balun, B. (2020), “Transit Göç ve Türkiye”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 61-79.

MIGRATION MOVEMENTS AND LOGISTICS RELATIONSHIP IN TURKEY

Year 2022, Volume: 12 Issue: 2, 141 - 156, 30.12.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1214688

Abstract

The dimension of the relationship between logistics and migration as a process that people have to relocate due to different characteristics and that they need and manage on their own in this relocation process has been examined. In the study, the transportation alternatives preferred by the immigrants coming to and leaving the country were evaluated by using the data of 2021 according to the current position of Turkey. The use of transportation alternatives provides the development of that alternative transportation method. In addition, it contributes to the development of infrastructure, economic structure, social structure and demographics in preferred cities. As a result of the evaluation, it was found that the transportation and logistics infrastructure in the country developed and different transportation vehicles were preferred due to the increase in the number of immigrants coming to and leaving Turkey.

References

 • Anonim. https://aybu.edu.tr/GetFile?id=1c168fe4-c95c-447f-b3eb-8ab7d312794c.pdf. Erişim Tarihi:29/11/2022
 • Anonim. https://www.turkiye.gov.tr/gelir-idaresi-baskanligi. Erişim Tarihi:30/11/2022
 • Anonim. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html. Erişim Tarihi:30/11/2022
 • Bakırtaş, T., ve Kandemir, O. (2010), “Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Beyin Göçü: Türkiye Örneği”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 961-974.
 • Bowersox,D.J.,Closs, D.J. ve Cooper , M.B.(2002), “Supply Chain Logistics Managament”, Nex York :The McGraw-Hill/Irwin Series.
 • Çakı, Aslı (2018), “Geçmişten Bugüne Türkiye’ nin Göç Politikası ve Suriyeli Göçmenler Bağlamında Göç Yönetişimi”,(Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Karaman.).ss.120.
 • Çakıcı, L. (1978), Taşıma Kapları ve Zincirleme Taşımacılık, AÜ SBF Yayın, (421).
 • Engin, C., ve Konuk, T. (2020), “Türkiye Ekonomisinde Uluslararası Göçün İşsizlik ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 103-123.
 • Güvenç, B. (1996), “Göç olgusu ve Türk toplumu. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Toplum ve Göç”, Mersin: Sosyoloji Derneği Yayınları, ss.21.
 • J. Mayer, A. (2001). ‘Precise Definition Of The Supply Chain’ . http://www.standford.edu/jlmayer/Article - Webpage.,2001, html, s,1-2.
 • Nakhoul, T. E (2014), “Uluslararası İşgücü Göçü ve Türkiye”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 135-136.s.
 • Özyakışır, D. (2013), Göç: Kuram ve Bölgesel Bir Uygulama. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.ss.232.
 • Türk Dil Kurumu:https://www.tdk.gov.tr/yayinlar/yeni-yayinlar/yeni-yayinlar/: Erişim Tarihi;27/03/2022.
 • TürkiyeİhracatçılarMeclisi:https://www.tim.org.tr/files/downloads/mevzuat/ihracat_mevzuati.pdf/:Erişim Tarihi; 27/03/2
 • Yılmaz, L. (2017). Ege Denizi'nde Yasadışı Göç Sorununa Yönelik Lojistik Yer Seçimi Problemi (Master's thesis, Çankaya Üniversitesi).
 • Kılıç, D., ve Turğut, M. (2019), “Kentsel Lojistik Açısından İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı’nın Değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık, 21(2), 148-157.
 • Şişman, Y., ve Balun, B. (2020), “Transit Göç ve Türkiye”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 61-79.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Hayrettin KESGİNGÖZ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
0000-0002-5143-4891
Türkiye


Murat BURAK
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5136-7238
Türkiye

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 12 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { ksuiibf1214688, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2022}, volume = {12}, number = {2}, pages = {141 - 156}, doi = {10.47147/ksuiibf.1214688}, title = {TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ HAREKETLERİ VE LOJİSTİK İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Kesgingöz, Hayrettin and Burak, Murat} }
APA Kesgingöz, H. & Burak, M. (2022). TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ HAREKETLERİ VE LOJİSTİK İLİŞKİSİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 141-156 . DOI: 10.47147/ksuiibf.1214688
MLA Kesgingöz, H. , Burak, M. "TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ HAREKETLERİ VE LOJİSTİK İLİŞKİSİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 141-156 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/74569/1214688>
Chicago Kesgingöz, H. , Burak, M. "TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ HAREKETLERİ VE LOJİSTİK İLİŞKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 141-156
RIS TY - JOUR T1 - MIGRATION MOVEMENTS AND LOGISTICS RELATIONSHIP IN TURKEY AU - HayrettinKesgingöz, MuratBurak Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47147/ksuiibf.1214688 DO - 10.47147/ksuiibf.1214688 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 156 VL - 12 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - doi: 10.47147/ksuiibf.1214688 UR - https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1214688 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ HAREKETLERİ VE LOJİSTİK İLİŞKİSİ %A Hayrettin Kesgingöz , Murat Burak %T TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ HAREKETLERİ VE LOJİSTİK İLİŞKİSİ %D 2022 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 12 %N 2 %R doi: 10.47147/ksuiibf.1214688 %U 10.47147/ksuiibf.1214688
ISNAD Kesgingöz, Hayrettin , Burak, Murat . "TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ HAREKETLERİ VE LOJİSTİK İLİŞKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 / 2 (December 2022): 141-156 . https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1214688
AMA Kesgingöz H. , Burak M. TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ HAREKETLERİ VE LOJİSTİK İLİŞKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(2): 141-156.
Vancouver Kesgingöz H. , Burak M. TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ HAREKETLERİ VE LOJİSTİK İLİŞKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(2): 141-156.
IEEE H. Kesgingöz and M. Burak , "TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ HAREKETLERİ VE LOJİSTİK İLİŞKİSİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 141-156, Dec. 2022, doi:10.47147/ksuiibf.1214688