Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 41 - 66 2018-06-27

İKTİSADİ DÜŞÜNCE ÜZERİNDE DOĞA BİLİMLERİNİN ETKİSİ, KLASİK FİZİĞİN İKTİSADİ ALANA İLK UYARLAMASI: FİZYOKRASİ

Enver GÜNAY [1] , Sena TÜRKMEN [2] , Sefa ÖZBEK [3]


Modern bilimin farklı alanlarda gelişimi 18.yy’dan sonra gerçekleşmiştir. 18.yy’a kadar fizik ve astronomide sürekli keşifler yapılmıştır. Bu dönemlerde yapılmış olan en büyük keşif 17.yy’da yapılan Newton fizik kanunlarıdır. Skolâstik felsefenin hâkimiyeti döneminde bile doğa bilimleri dinsel bilgiye dayanarak sosyal alana uyarlanmış ve sosyal bilimler üzerinde de etkisini göstermiştir. On sekizinci yüzyılda iktisat bilimi açık bir biçimde fizikten etkilenmiştir. Newtonun açığa çıkardığı fizik kanunları Johannes Kepler, Nicolaus, Copernicus ve Galileo Galilei çizgisinde gelişen dünya merkezli kâinat anlayışıyla uyum içinde gelişmiştir. Bilimsel bilgide ilerleme fizik alanıyla sınırlı kalmamış, bütün bilimler fiziğin yeni bilimsel keşfinden etkilenmiş, bilimsel yöntem ve sistem bakımından, klasik fiziği model almışlardır.

İktisat bilimi bilimsel yöntem ve sistem olarak fizikten etkilenerek ilk liberal doktrini olan Fizyokrasiyi geliştirmiştir. Fizyokrasi; tarımı öne plana çıkararak bozulan siyasal ve sosyal dengeleri yeniden kurmayı amaçlamıştır. Bu çalışmanın amacı, iktisadi düşünce üzerinde doğa bilimlerinin etkisini incelemek ve klasik iktisadi düşünceye ilham veren Fizyokrasiyi derinlemesine irdelemektir. 

Ekonomi, fizik, fizyokrasi
 • GREENE, B., 2011. Evrenin Dokusu, Çev.:M. Alev, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 642s
 • TOPDEMİR, G. H., 2010. “Isaac Newton ve Bilim Devrimi”, Bilim ve Teknik Dergisi, ss. 86-91.
 • ORHUN, Ö., TANIŞLI, M., 1998. “Özel Görelilik”, Fizik, Ed.: K. Özdaş, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1060, 204s.
 • YILMAZ, Z. B., 2010. “Evrenin Bilinebilirliği Ve Bilimsel Realizm Tartışmaları Açısından Galileocu Modern Bilim Ve Aristoteles’e İtiraz”, Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 3(2), ss. 1-17.
 • YANIK, A., 2012. “Pozitivist Modern Bilimsel Yaklaşımın Eleştirisi”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 7(3), ss. 79-82.
 • EREN, E., 2012. Küresel Bunalım, İktisat Eğitimi ve Yeni İktisat, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, 14s.
 • BATAK, K., 2009. “Doğa Yasalarının Zorunluluğu, İlahi Fiil ve Mucize: Tanrı Dünyada Fiilde Bulunabilir mi?”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11(20), ss. 23-47.
 • DOKO, E., 2011. Dahi ve Dindar: Isaac Newton, İstanbul Yayınevi, İstanbul, 86s.
 • SONÜSTÜN, B., GÜL, S., 2012. “Ekonofizik: Ekonomi ve Fizik İlişkisine Güncel Bakış”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(1), ss. 35-43.
 • KÖK, R., 1999. “İktisadi Düşünce: Kavramların Analitik Evrimi”, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 297s
 • YANIK, A., 2012. “Pozitivist Modern Bilimsel Yaklaşımın Eleştirisi”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 7(3), ss. 79-82.
 • GÜRİZ, A., 1993. “Kapitalizm ve Hukuk”, Anayasa Yargısı Dergisi, 10, ss. 191-222.
 • ESKİCİOĞLU, O., 1995. İslam Hukuku Açısından Serbest Piyasa Ekonomisi, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 183s.
 • ÜLGEN, G., 2000. “Merkantilizmden Liberalizme Geçiş ve Piyasa Ekonomisi”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, (40), ss. 85-90.
 • KAZGAN, G., 1991. İktisadi düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 503s.
 • ÖZGÜVEN, A., 2001. İktisadi Düşünceler – Doktrinler ve Teoriler, Filiz Kitabevi, İstanbul, 229s.
 • KÜÇÜKKALAY, A. M., 2008. İktisadi Düşünce Tarihi, Beta Basım Yayım, İstanbul, 498s.
 • KAYMAK, M., 2005. “Ulusların Tarımsal Zenginliği: Adam Smith ve Fizyokrasi”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 16(54), ss. 1-15.
 • ALP, S., KARAKAŞ, A., 2011. “Doğal Düzen ve Tek Vergi Denemeleri: Fizyokrat Okul ve Takipçileri”, 1-15, http://www.belgeler.com/blg/2biy/fizyokrasi (29.06.2013).
 • PIÇAK, M., 2012. “Fizyokrasi (Fizyokratik Okul)”, Ed. M., Masca ve O. Bahar Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss. 125-147.
 • ÜŞÜR, İ., 2003.”Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları” Prakis, (10), ss. 211-238.
 • FORSTATER, M., 2013. “Büyük Fikirlerin Küçük Kitapları: İktisat”Çev. Ahmet Uzun, Liberte Yayın Grubu Limon Kitapları, 1. Baskı, Ankara, 128 s.
 • BUCHOLZ, T., G., 2005. “Ölü İktisatçılardan Yeni Fikirler: Modern Ekonomik Düşünceye Giriş Çev. İsmail Aktar, Adres Yayınları, Ankara, 376 s.
 • HAMİTOĞULLARI, B., 1982. “Çağdaş İktisadi Sistemle: Strüktürel ve Doktrinal Bir Yaklaşım”, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 846s.
 • TORUN, İ., 2003. “Endüstri Toplumunun Oluşmasında Etkili Olan İktisadi ve Sınai Faktörler, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 181-196, http://www.sosyalbilimciler.cukurova.edu.tr/dergi.asp (24.05.2013).
 • SAVAŞ, V., F., 1997.”İktisadın Tarihi”, Liberal Düşünce Topluluğu, Avcıol Yayınları, İstanbul, 1027. s.
 • CALCALI, Ö., 2013. “Kamu Maliyesi Perspektifinden Adam Smith”, İnternational Journal Of Economic And Administrative Studies, Yıl 6 (11), ss. 89-108.
 • AKTAN, C., C., 1995. “Klasik Liberalizm, Neo Liberalizm ve Libertarizm, Amme İdaresi Dergisi, 28 (1), ss. 3-27.
 • ÖZKUL, G., 2007. “Kapitalist Sistemin Sürükleyici Aktörleri, Ekonomik Teoride Girişimciler”, SDÜ İ.İ.B.F. Dergisi, 12 (3), ss. 343-366.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Enver GÜNAY (Sorumlu Yazar)

Yazar: Sena TÜRKMEN

Yazar: Sefa ÖZBEK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf437844, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {41 - 66}, doi = {}, title = {İKTİSADİ DÜŞÜNCE ÜZERİNDE DOĞA BİLİMLERİNİN ETKİSİ, KLASİK FİZİĞİN İKTİSADİ ALANA İLK UYARLAMASI: FİZYOKRASİ}, key = {cite}, author = {Günay, Enver and Türkmen, Sena and Özbek, Sefa} }
APA Günay, E , Türkmen, S , Özbek, S . (2018). İKTİSADİ DÜŞÜNCE ÜZERİNDE DOĞA BİLİMLERİNİN ETKİSİ, KLASİK FİZİĞİN İKTİSADİ ALANA İLK UYARLAMASI: FİZYOKRASİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 41-66 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/37890/437844
MLA Günay, E , Türkmen, S , Özbek, S . "İKTİSADİ DÜŞÜNCE ÜZERİNDE DOĞA BİLİMLERİNİN ETKİSİ, KLASİK FİZİĞİN İKTİSADİ ALANA İLK UYARLAMASI: FİZYOKRASİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 41-66 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/37890/437844>
Chicago Günay, E , Türkmen, S , Özbek, S . "İKTİSADİ DÜŞÜNCE ÜZERİNDE DOĞA BİLİMLERİNİN ETKİSİ, KLASİK FİZİĞİN İKTİSADİ ALANA İLK UYARLAMASI: FİZYOKRASİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 41-66
RIS TY - JOUR T1 - İKTİSADİ DÜŞÜNCE ÜZERİNDE DOĞA BİLİMLERİNİN ETKİSİ, KLASİK FİZİĞİN İKTİSADİ ALANA İLK UYARLAMASI: FİZYOKRASİ AU - Enver Günay , Sena Türkmen , Sefa Özbek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 66 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İKTİSADİ DÜŞÜNCE ÜZERİNDE DOĞA BİLİMLERİNİN ETKİSİ, KLASİK FİZİĞİN İKTİSADİ ALANA İLK UYARLAMASI: FİZYOKRASİ %A Enver Günay , Sena Türkmen , Sefa Özbek %T İKTİSADİ DÜŞÜNCE ÜZERİNDE DOĞA BİLİMLERİNİN ETKİSİ, KLASİK FİZİĞİN İKTİSADİ ALANA İLK UYARLAMASI: FİZYOKRASİ %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Günay, Enver , Türkmen, Sena , Özbek, Sefa . "İKTİSADİ DÜŞÜNCE ÜZERİNDE DOĞA BİLİMLERİNİN ETKİSİ, KLASİK FİZİĞİN İKTİSADİ ALANA İLK UYARLAMASI: FİZYOKRASİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Haziran 2018): 41-66 .
AMA Günay E , Türkmen S , Özbek S . İKTİSADİ DÜŞÜNCE ÜZERİNDE DOĞA BİLİMLERİNİN ETKİSİ, KLASİK FİZİĞİN İKTİSADİ ALANA İLK UYARLAMASI: FİZYOKRASİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(1): 41-66.
Vancouver Günay E , Türkmen S , Özbek S . İKTİSADİ DÜŞÜNCE ÜZERİNDE DOĞA BİLİMLERİNİN ETKİSİ, KLASİK FİZİĞİN İKTİSADİ ALANA İLK UYARLAMASI: FİZYOKRASİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(1): 41-66.