Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 18 2018-12-28

Doğal Kaynakların Tükenme Endişesi İle Tüketicilerin Olumlu Davranış Değişiklikleri Edinmesinde Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlamanın Rolü: Konya İli Üzerine Bir Araştırma

Selda BAŞARAN ALAGÖZ [1] , Aylin YILMAZ [2]


Bu araştırmanın amacı, topluluk tabanlı sosyal pazarlama faaliyetlerinin, topluma sağladığı faydaların neler olduğunu belirlemektir. Tüketicilerin demografik özelliklerin doğal enerji kaynaklarının tükenmesi ve çevresel kaygılar yaşamasına etkisini enerji tasarrufu davranışında bulunma bağlamında değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarına göre; tüketicilerin demografik özellikleri ile enerji kaynaklarının tükenmesinde gelecek kaygısı yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Tüketicilerin yaş, eğitim ve cinsiyet durumları ile enerji tasarrufunda bulunma, geri dönüşüm faaliyetlerini destekleme ve alışkanlıkları değiştirme faaliyetlerinde bulunma arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır.

Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlama, Enerji Tasarrufu, Geri Dönüşüm, Alışkanlıklar
 • Anda, Martin Ve Temmen, Justin (2013), “Smart Metering For Residential Energy Efficiency: The Use Of Community Based Social Marketing For Behaviour a l Change And Smart Grid İntroduction”. Elsevier, Renewable Energy , ss. 119-127.
 • Andreasen, Alan R. (1995), “Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote Health, Social Development and the Environment”, https://www.wiley.com/en-us/Marketing+Social+Change%3A+Changing+Behavior+to+Promote+Health%2C+Social+Development%2C+and+the+Environment-p-9780787901370. Erişim Tarihi: 10.05.2018
 • Andreasen, Alan R. (1998), “Alternative Growth Opportunities for Contraceptive Social Marketing Programs”, Journal of Health Care Marketing, Cilt. 18, Sayı: 2, ss. 38-40.
 • Akdoğan, Şükrü-Çoban, Suzan-Öztürk, Resul (2012), “Medyada Yer Alan Sosyal Pazarlama Kampanyalarına Yönelik Tüketici Değerlendirmeleri: Konya İlinde Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 39, ss.1-18.
 • Athey, Victor- Suckling, Rupert- Tod, M. Angela- Walters, Stephen- Rogers, K. Trevor (2012), “Early Diagnosis Of Lung Cancer: Evaluation Of A Community-Based Social Marketing İntervention”, Thorax, Cilt. 67, Sayı: 5, ss. 412-417.
 • Aydıner, Ayfer ve Yertutan, Canan (2012), “Erkeklerin Evde Enerji ve Su Tasarrufundaki Alışkanlık ve Satın Alma Odaklı Davranışlarının İncelenmesi”,Sosyo Ekonomi Dergisi, s. 158-172.
 • Ayvaz, İbrahim ve Torlak, Ömer (2016), “Sosyal Pazarlama ve Ahlaki Boyutları”, Türkiye İktisadi Girişim Ve İş Ahlâkı Derneği, Cilt. 9, Sayı: 2, ss.247–281.
 • Barr, Stewart- Gilgg, Andrew- Ford, Nicholas (2005) , “The Household Energy Gap: Examining the Divide Between Habitual and Purchase-Related Conservation Behaviours”, Elsevier, Energy Policy, 2005, ss.1425-1444.
 • Benedict, Paula (2007), “İn British Colunbia Inspiring Sustainable Ways Community-Based Socıal Marketıng Policy”, Fresh Outlook Foundation.
 • Cheng, Hong- Kotler, Philip- Lee, Nancy (2003), “Social Marketing for Public Health”, Canada: Jones&Bartlett Publishers.
 • Cooper, Carol (2007),”Successfully Changing İndividual Travel Behavior, Applying Community-BasedSocial Marketing to Travel Choice”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Sayı: 202, ss. 89-99.
 • Çabuk, Serap ve Nakıboğlu, Burak (2003), “Çevreci Pazarlama ve Tüketicilerin Çevreci Tutumlarının Satın Alma Davranışına Etkileri ile ilgili Bir Uygulama, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 12, Sayı: 12, ss.39-54.
 • Dunlap, Riley- Van Liere,Kent D.- Merting, Angela- Jones, Robert Emmet (2000), “Measuring Endorsement Of The New Ecological Paradigm: A Revised Nep Scale”, Journal of Social İssues, ss.425-444.
 • Dursun, İnci ve Belit, Meryem (2017), “Bir Sosyal Pazarlama Hedefi Olarak Enerji Tasarrufu Ve Ölçümü”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt. 10, Sayı: 3, ss.130-153.
 • Farmer, Frank- Clarke, Leslie- Flocks, Joan- Bryant, Carol- Romund, Camilla- Albrecht, Stan (2009),”Community Based Social Marketing: Involvement In Health Programs”, Journal of the Community Development Society, Sayı: 33, ss. 1-18.
 • Gelibolu, Levent (2011), “Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlama Yaklaşımıyla Sürdürebilir Tüketim Davranışının Güdülenmesi: Yükseköğretimde Deneysel Bir Uygulama”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Adana.
 • Gelibolu, Levent ve Madran, Canan (2013), “Çevresel Sorunlara Davranışsal Çözümler Geliştirilmesinde Sosyal Pazarlamanın Kullanılması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 27, Sayı: 4, ss.339-357.
 • Hall, Micheal ve Power, Helena (2016), “Social License to Operate and Adaptive Co-Marketing: Exchange, Social Capital and Community-BasedSocial Marketing”, Administravite Sciences, Preprints, ss.1-16
 • Hastings, Gerard- Macfadyen, Lynn- Anderson, Susan (2000), “Whose Behaviour is it Anyway? The Broader Potential of Social Marketing”, Social Marketing Quarterly, Cilt. 6, Sayı: 2, ss.46-58.
 • Hasting, Gerard (2007), “Social Marketing: Why Should the Devil Have All the Best Tunes?”, Uk: Oxford, Butterworth-Heinemann.
 • Kaçar, İdil- Kartal, Burak- Kahraman, Aysun (2014), “Türkiye'deki Çevreci Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Pazarlama Kampanyaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırma Dergisi, Sayı: 14, ss. 47-74.
 • Kennedy, Amanda (2010), “Using Community-Based Social Marketing Techniques to Enhance Environmental Regulation”, Sustainability, Cilt: 2, Sayı: 4, ss. 1138-1160.
 • Kotler, Philip ve Zaltman, Gerald (1971),”Social Marketing: An Approach To Planned Social Change”, Journal of Marketing, Sayı: 35, ss. 3-12
 • Mckenzie-Mohr, Doug (1999), ”Fostering Sustainable Behavior: An Introduction To Community Based Social Marketing”, Canda: New Society Publishers.
 • Mckenzie-Mohr, Doug (2000), “Fostering Sustainable Behavior Through Community-Based Social Marketing”, American Psychologist, Cilt. 55, Sayı: 5, ss. 531–537.
 • Tatar, Şahika Burçin (2015), Markaların Sosyal İçeriklerle Toplumsal Pazarlamaya Katkısı. Www.Pazarlama.Org.Tr/Upk-2015/Konferans_Dosyalari/Sunumlar/125.Ppt. Erişim Tarihi: 08.05.2018
 • Vigen, Michelle ve Stommen, Susan Mazur (2012); Reaching the “High-Hanging Fruit” Through Behaviour Change: How Community-Based Social Marketing Puts Energing Saving Within Reach, An Aceee White Paper.
 • Gürbüz, Sait ve Şahin, Faruk (2016),” Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Tengilimoğlu, Dilaver- Güzel, Alper - Günaydın, Emel (2013) ,”Sosyal Pazarlama Kapsamında Dumansız Hava Sahası: Örnek Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 15, Sayı: 2, ss.1-26
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4615-5337
Yazar: Selda BAŞARAN ALAGÖZ

Orcid: 0000-0001-5462-8184
Yazar: Aylin YILMAZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf504708, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {1 - 18}, doi = {}, title = {Doğal Kaynakların Tükenme Endişesi İle Tüketicilerin Olumlu Davranış Değişiklikleri Edinmesinde Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlamanın Rolü: Konya İli Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Başaran Alagöz, Selda and Yılmaz, Aylin} }
APA Başaran Alagöz, S , Yılmaz, A . (2018). Doğal Kaynakların Tükenme Endişesi İle Tüketicilerin Olumlu Davranış Değişiklikleri Edinmesinde Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlamanın Rolü: Konya İli Üzerine Bir Araştırma . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 1-18 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/41823/504708
MLA Başaran Alagöz, S , Yılmaz, A . "Doğal Kaynakların Tükenme Endişesi İle Tüketicilerin Olumlu Davranış Değişiklikleri Edinmesinde Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlamanın Rolü: Konya İli Üzerine Bir Araştırma" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 1-18 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/41823/504708>
Chicago Başaran Alagöz, S , Yılmaz, A . "Doğal Kaynakların Tükenme Endişesi İle Tüketicilerin Olumlu Davranış Değişiklikleri Edinmesinde Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlamanın Rolü: Konya İli Üzerine Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - Doğal Kaynakların Tükenme Endişesi İle Tüketicilerin Olumlu Davranış Değişiklikleri Edinmesinde Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlamanın Rolü: Konya İli Üzerine Bir Araştırma AU - Selda Başaran Alagöz , Aylin Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Doğal Kaynakların Tükenme Endişesi İle Tüketicilerin Olumlu Davranış Değişiklikleri Edinmesinde Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlamanın Rolü: Konya İli Üzerine Bir Araştırma %A Selda Başaran Alagöz , Aylin Yılmaz %T Doğal Kaynakların Tükenme Endişesi İle Tüketicilerin Olumlu Davranış Değişiklikleri Edinmesinde Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlamanın Rolü: Konya İli Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Başaran Alagöz, Selda , Yılmaz, Aylin . "Doğal Kaynakların Tükenme Endişesi İle Tüketicilerin Olumlu Davranış Değişiklikleri Edinmesinde Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlamanın Rolü: Konya İli Üzerine Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 2 (Aralık 2018): 1-18 .
AMA Başaran Alagöz S , Yılmaz A . Doğal Kaynakların Tükenme Endişesi İle Tüketicilerin Olumlu Davranış Değişiklikleri Edinmesinde Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlamanın Rolü: Konya İli Üzerine Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(2): 1-18.
Vancouver Başaran Alagöz S , Yılmaz A . Doğal Kaynakların Tükenme Endişesi İle Tüketicilerin Olumlu Davranış Değişiklikleri Edinmesinde Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlamanın Rolü: Konya İli Üzerine Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(2): 1-18.
IEEE S. Başaran Alagöz ve A. Yılmaz , "Doğal Kaynakların Tükenme Endişesi İle Tüketicilerin Olumlu Davranış Değişiklikleri Edinmesinde Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlamanın Rolü: Konya İli Üzerine Bir Araştırma", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 1-18, Ara. 2018