Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TARİHİ İPEK YOLUNDAN MODERN İPEK YOLU PROJESİNE: TÜRKİYE - ÇİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTA KORİDOR İLE KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 2, 157 - 175, 28.12.2019

Öz

Tarım toplumlarının en değerli mallarının ticareti ipek yolu üzerinden taşınırken, ipek yoluna sahip olmanın stratejik bir değeri olmuştur. Müslümanların kontrolündeki ipek yoluna alternatif yol arayışı coğrafi keşifleri doğurmuş ve yeni denizyolları Batı Avrupa’ya baskın bir ekonomik güç kazandırmıştır. Sanayi devrimi, mekanik gücün üretimde kullanımından çok, mekanik gücün ulaşımda kullanılmasıyla büyümüştür, Pazarların büyümesi, devasa üretimin ve onun ihtiyaç duyduğu hammaddenin taşınması, demiryolları ve buharlı trenler sayesinde mümkün hale gelmiştir. Her yeni yol ekonomik potansiyeli büyütmüşken, şimdi dünyanın en büyük ulaşım projesi “Modern İpek Yolu” çok daha büyük yeni bir yol açmakta ve bu yol yaklaşık 65 ülke tarafından tarihin izleri üzerinde inşa edilmekte iken; Türkiye bu proje içinde yer aldığı “Orta Koridor” ile projenin en önemli aktörleri arasına katılmaktadır. Bu çalışmada, dünyanın en büyük ulaşım projesi “Modern İpek Yolu” Projesinin; dünya ticaretine, yol ve kuşak üzerinde bulunan ülkelere, orta kuşakta bulunan Türkiye’ye nasıl bir ekonomik potansiyel kazandırabileceği araştırılacaktır.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA
 • Atlı, Altay (2014), “Çin ve Yeni İpek Yolu Projesi”, Asya Pasifik Dergisi, ss. 74-77.
 • Atar, Abdulkadir ve Diğerleri, (2018), “Geçmişten Günümüze İpek Yolu Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, International Academic Journal [Econder], 2 (2), ss. 334-348
 • Ayan, Ergin (2016), “Yeni İpek Yolu Stratejileri ve Trans- Avrasya Güvenlik Sistemleri” Tarih ve Gelecek Dergisi, Aralık, 2(3), ss. 9-24.
 • Bakırcı, Muzaffer (2014), “Coğrafi Açıdan Anadolu’nun Tarihi Ulaşım Ağı ve İpek Yolu”, Avrasya Etütleri, 45 (1), ss.63-86.
 • Bocutoğlu, Ersan (2017), “Çin’in “Bir Kuşak-Bir Yol” Projesinin Ekonomik ve Jeopolitik Sonuçları Üzerine Düşünceler”, Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes 2017, Sessıon 1c: Bölgesel Çalışmalar, Bishkek -Kyrgyzstan5-7 October 2017, ss. 265-271.
 • Balcı, Zeynep (2018), “Çin’in Yeni “İpek Yolu” Projesi”, İnsamer-İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Ocak, ss. 1-9.
 • Camgöz, Cüneyt ve İstanbullu Dinçer, Füsun (2017), “Modern İpek Yolu Projesi Çerçevesinde Ulaştırma Ağlarının Turizme Katkıları”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1(3), ss.41-58.
 • Çakan Varis (2017, “Yeni İpek Yolu Projesi: Beklentiler Sorunlar ve Gerçekler”, Asya Araştırmaları Dergisi Sayı: 1, ss. 35-51.
 • Durdular, Arzu (2016), “Çin’in “Kuşak-Yol” Projesi ve Türkiye-Çin İlişkilerine Etkisi”, Avrasya Etüdleri, ss. 77-97.
 • Eroğlu, Engin (2016) “Pers Kralı Büyük Kyros’un Siyasi ve İktisadi Politikaları” Journal Of History Studies, 8(1), ss. 37-47.
 • Işıktaş, Erkan ve Duran Alev (2017), “Geçmişten Günümüze İpek Yolu’nun Önemi ve Buna İlişkin Yapılmış Bilimsel Çalışmalar”, Socıal Scıences Studıes Journal, 3(8), ss. 584-596.
 • Tanas Karagöl, Erdal (2017), “Modern İpekyolu Projesi”, Seta Yayınları, Ankara.
 • Kırpık, Güray (2012), “Haçlılar ve İpek Yolu” Biliğ Türk Dünyası” Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar (62), ss.173-200.
 • Kulaklıkaya, Ömercan (2013), “Modern İpekyolu: Orta Asya’nın Küresel Ekonomiye Açılan Kapısı”, Tepav, Şubat, ss.7.
 • Metin, Hüseyin ve Lamba, Mustafa (2016), “Hititler ’den Roma İmparatorluğu’na Kadar Anadolu Uygarlıklarında Yönetim Yapısı”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(27), ss. 155-174.
 • Özdaşlı, Esme (2015), “Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi ve Küresel Etkileri”, Ankara, ss. 580- 596.
 • Serper, Emre (2017), “İpekyolu Projesi Küresel Ticarete Etkisi Ve Güvenlik Sorunları”, https://tasam.org/Files/Icerik/File/%C4%B0PEKYOLU_PROJES%C4%B0_pdf_76dedaa3-7082-43fe-9e09-9882170d8670.pdf, (22.11.2019).
 • Shang, Congnong (2017), “Bir Kuşak Bir Yol” Projesi İle Türkiye”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Sir Gavaz, Özlem (2012), “Hitit İmparatorluğunun Suriye ve Yukarı Mezopotamya Ticaret Yolları Üzerindeki Hâkimiyet Politikası”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu 38. Icanas -Uluslararası Asya Ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Eylül 2007 Ankara, ss. 2819-2837.
 • Tekir, Osman ve Demir, Nesrin (2018), “Ekonomik ve Siyasal Bir Araç Olarak Yeni İpek Yolu Projesinin Küresel Sisteme Etkileri”, 26(38), ss.191-206.
 • Tuerdi, Reyılagulı (2018) “Yeni İpek Yolu Projesi ve Türkiye Çin İşbirliğine Etkileri” İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Tezer, Hüseyin (2015), “21. Asırda İpekyolu Ekonomileri ve Türk Dünyası’na Etkisi”, Yükselen İpek Yolu 1. Cilt, ss. 13-36.
 • Yıldız, Muhammed (2018), “Ortadoğu’dan Kafkasya’ya Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye” Takvim-İ Vekayi, 6(2), ss.1-24.
 • Yükçü, Süleyman ve Atağan, Gülşah (2011), “Ortadoğu’da Zaman Tünelinde Ticaret” Mutav Dergisi, Temmuz 2011, Sayı 1, Ss.86-109
 • https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators, (22.11.2019).

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 2, 157 - 175, 28.12.2019

Öz

Kaynakça

 • KAYNAKÇA
 • Atlı, Altay (2014), “Çin ve Yeni İpek Yolu Projesi”, Asya Pasifik Dergisi, ss. 74-77.
 • Atar, Abdulkadir ve Diğerleri, (2018), “Geçmişten Günümüze İpek Yolu Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, International Academic Journal [Econder], 2 (2), ss. 334-348
 • Ayan, Ergin (2016), “Yeni İpek Yolu Stratejileri ve Trans- Avrasya Güvenlik Sistemleri” Tarih ve Gelecek Dergisi, Aralık, 2(3), ss. 9-24.
 • Bakırcı, Muzaffer (2014), “Coğrafi Açıdan Anadolu’nun Tarihi Ulaşım Ağı ve İpek Yolu”, Avrasya Etütleri, 45 (1), ss.63-86.
 • Bocutoğlu, Ersan (2017), “Çin’in “Bir Kuşak-Bir Yol” Projesinin Ekonomik ve Jeopolitik Sonuçları Üzerine Düşünceler”, Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes 2017, Sessıon 1c: Bölgesel Çalışmalar, Bishkek -Kyrgyzstan5-7 October 2017, ss. 265-271.
 • Balcı, Zeynep (2018), “Çin’in Yeni “İpek Yolu” Projesi”, İnsamer-İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Ocak, ss. 1-9.
 • Camgöz, Cüneyt ve İstanbullu Dinçer, Füsun (2017), “Modern İpek Yolu Projesi Çerçevesinde Ulaştırma Ağlarının Turizme Katkıları”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1(3), ss.41-58.
 • Çakan Varis (2017, “Yeni İpek Yolu Projesi: Beklentiler Sorunlar ve Gerçekler”, Asya Araştırmaları Dergisi Sayı: 1, ss. 35-51.
 • Durdular, Arzu (2016), “Çin’in “Kuşak-Yol” Projesi ve Türkiye-Çin İlişkilerine Etkisi”, Avrasya Etüdleri, ss. 77-97.
 • Eroğlu, Engin (2016) “Pers Kralı Büyük Kyros’un Siyasi ve İktisadi Politikaları” Journal Of History Studies, 8(1), ss. 37-47.
 • Işıktaş, Erkan ve Duran Alev (2017), “Geçmişten Günümüze İpek Yolu’nun Önemi ve Buna İlişkin Yapılmış Bilimsel Çalışmalar”, Socıal Scıences Studıes Journal, 3(8), ss. 584-596.
 • Tanas Karagöl, Erdal (2017), “Modern İpekyolu Projesi”, Seta Yayınları, Ankara.
 • Kırpık, Güray (2012), “Haçlılar ve İpek Yolu” Biliğ Türk Dünyası” Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar (62), ss.173-200.
 • Kulaklıkaya, Ömercan (2013), “Modern İpekyolu: Orta Asya’nın Küresel Ekonomiye Açılan Kapısı”, Tepav, Şubat, ss.7.
 • Metin, Hüseyin ve Lamba, Mustafa (2016), “Hititler ’den Roma İmparatorluğu’na Kadar Anadolu Uygarlıklarında Yönetim Yapısı”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(27), ss. 155-174.
 • Özdaşlı, Esme (2015), “Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi ve Küresel Etkileri”, Ankara, ss. 580- 596.
 • Serper, Emre (2017), “İpekyolu Projesi Küresel Ticarete Etkisi Ve Güvenlik Sorunları”, https://tasam.org/Files/Icerik/File/%C4%B0PEKYOLU_PROJES%C4%B0_pdf_76dedaa3-7082-43fe-9e09-9882170d8670.pdf, (22.11.2019).
 • Shang, Congnong (2017), “Bir Kuşak Bir Yol” Projesi İle Türkiye”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Sir Gavaz, Özlem (2012), “Hitit İmparatorluğunun Suriye ve Yukarı Mezopotamya Ticaret Yolları Üzerindeki Hâkimiyet Politikası”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu 38. Icanas -Uluslararası Asya Ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Eylül 2007 Ankara, ss. 2819-2837.
 • Tekir, Osman ve Demir, Nesrin (2018), “Ekonomik ve Siyasal Bir Araç Olarak Yeni İpek Yolu Projesinin Küresel Sisteme Etkileri”, 26(38), ss.191-206.
 • Tuerdi, Reyılagulı (2018) “Yeni İpek Yolu Projesi ve Türkiye Çin İşbirliğine Etkileri” İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Tezer, Hüseyin (2015), “21. Asırda İpekyolu Ekonomileri ve Türk Dünyası’na Etkisi”, Yükselen İpek Yolu 1. Cilt, ss. 13-36.
 • Yıldız, Muhammed (2018), “Ortadoğu’dan Kafkasya’ya Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye” Takvim-İ Vekayi, 6(2), ss.1-24.
 • Yükçü, Süleyman ve Atağan, Gülşah (2011), “Ortadoğu’da Zaman Tünelinde Ticaret” Mutav Dergisi, Temmuz 2011, Sayı 1, Ss.86-109
 • https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators, (22.11.2019).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Enver GÜNAY (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8294-726X
Türkiye


Sibel ÇETİNER
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3616-9946
Türkiye


Sebile SEVİNÇ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4182-8317
Türkiye


Esra KÜTÜKÇÜ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7869-2233
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf657145, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {157 - 175}, doi = {}, title = {TARİHİ İPEK YOLUNDAN MODERN İPEK YOLU PROJESİNE: TÜRKİYE - ÇİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTA KORİDOR İLE KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ}, key = {cite}, author = {Günay, Enver and Çetiner, Sibel and Sevinç, Sebile and Kütükçü, Esra} }
APA Günay, E. , Çetiner, S. , Sevinç, S. & Kütükçü, E. (2019). TARİHİ İPEK YOLUNDAN MODERN İPEK YOLU PROJESİNE: TÜRKİYE - ÇİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTA KORİDOR İLE KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 157-175 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/51188/657145
MLA Günay, E. , Çetiner, S. , Sevinç, S. , Kütükçü, E. "TARİHİ İPEK YOLUNDAN MODERN İPEK YOLU PROJESİNE: TÜRKİYE - ÇİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTA KORİDOR İLE KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 157-175 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/51188/657145>
Chicago Günay, E. , Çetiner, S. , Sevinç, S. , Kütükçü, E. "TARİHİ İPEK YOLUNDAN MODERN İPEK YOLU PROJESİNE: TÜRKİYE - ÇİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTA KORİDOR İLE KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 157-175
RIS TY - JOUR T1 - TARİHİ İPEK YOLUNDAN MODERN İPEK YOLU PROJESİNE: TÜRKİYE - ÇİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTA KORİDOR İLE KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ AU - Enver Günay , Sibel Çetiner , Sebile Sevinç , Esra Kütükçü Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 175 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TARİHİ İPEK YOLUNDAN MODERN İPEK YOLU PROJESİNE: TÜRKİYE - ÇİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTA KORİDOR İLE KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ %A Enver Günay , Sibel Çetiner , Sebile Sevinç , Esra Kütükçü %T TARİHİ İPEK YOLUNDAN MODERN İPEK YOLU PROJESİNE: TÜRKİYE - ÇİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTA KORİDOR İLE KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Günay, Enver , Çetiner, Sibel , Sevinç, Sebile , Kütükçü, Esra . "TARİHİ İPEK YOLUNDAN MODERN İPEK YOLU PROJESİNE: TÜRKİYE - ÇİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTA KORİDOR İLE KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Aralık 2019): 157-175 .
AMA Günay E. , Çetiner S. , Sevinç S. , Kütükçü E. TARİHİ İPEK YOLUNDAN MODERN İPEK YOLU PROJESİNE: TÜRKİYE - ÇİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTA KORİDOR İLE KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 157-175.
Vancouver Günay E. , Çetiner S. , Sevinç S. , Kütükçü E. TARİHİ İPEK YOLUNDAN MODERN İPEK YOLU PROJESİNE: TÜRKİYE - ÇİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTA KORİDOR İLE KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 157-175.
IEEE E. Günay , S. Çetiner , S. Sevinç ve E. Kütükçü , "TARİHİ İPEK YOLUNDAN MODERN İPEK YOLU PROJESİNE: TÜRKİYE - ÇİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTA KORİDOR İLE KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 157-175, Ara. 2019