Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 47 - 61 2019-12-28

Postmodernizm sadece sosyal bilimlere ait bir kavram ya da zamanı betimleyen bir belirteç değildir. Postmodernizm hayatı tüm yönleriyle üreten, tüketen ve yeniden üreten dahası özümseyen ve bazen özümsediği hayatın tam kendisine bazense hayatın hiçte içinde olmayan bir üst gerçeklikle biz tüketicilere gölge oyunları oynayan bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Özellikle estetik ve sanat anlayışı ile ilgili ortaya koydukları, dünya tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar göz önündedir. Elbette ki bu durumun tetikleyicisinin modernizmden postmodernizme geçişin aktörleri olan iletişim teknolojilerindeki ilerleme ve buna istinaden gelişen küresel piyasalar olduğunu söylemek gerekmektedir. Sanatın, özellikle kendi tarihsel seyri içerisinde farklı bir konuma yükseldiği bu dönemde, pazarlama ile karşılaşması da tesadüfi değildir. İnsan yaşamına anlam katan ve değer yaratan sanatın zaman içerisindeki çelişkilerini, iniş ve çıkışlarını özellikle de pazarlama ile ilişkisini yakından tanımak gerekliliği göze çarpmaktadır. Bu nedenle çalışmada sanat ve pazarlama ilişkisi tarihsel perspektiften incelenecek sonrasında ise bu zıt kutupların birlikteliğinin ortaya çıktığı mekânsal bölgeler olarak sanat pazarına değinilecek ve sonrasında Türkiye ve dünya sanat pazarı irdelenecektir.
Pazarlama, Sanat, Sanat Pazarlaması, Postmodern Pazarlama
 • Atikoğlu, A. (2010). İstanbul yaratıcı şehirler merkezine aday oldu. Milliyet Sanat, 38(621), 30-31.
 • Bendixen, P. (2010). Managing art: an introduction into principles and conceptions. Berlin: LIT.
 • Botti, S. (1999). What role for marketing in the arts? An analysis of art consumption and artistic value. 3th International
 • Research Seminar on Marketing Communications and Consumer Behavior, Aix-en-Provence (France), 28-47.
 • Demirdöven, J. B. ve Ödekan, A. (2008). Müzayedelerin sanat piyasalarındaki rolü ve Türkiye’deki yansımaları. İtü Dergisi/b, 5(1),55-66.
 • Erdoğan, B. Z. (2009). Pazarlama: Küresel Krizin Suçlusu mu, Kurtarıcısı mı?.Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 41-51.
 • Erdoğan, M. (2015). Küresel Çağda Çağdaş Sanat ve Küresel Sanat Pazarı* Contemporary Art and Global Art Market in Global Era.
 • Featherstone, M. (1996). Postmodernizm ve tuketim kulturu. Ayrinti Yayinlari.
 • Fillis, I. (2006). Art for art's sake or art for business sake: an exploration of artistic product orientation. The Marketing Review, 6(1), 29-40.
 • Forbes Türkiye 2018 Sanat Raporu, http://artlog.art50.net/tr/koleksiyonerlik/sanat-raporu-2018/, erişim tarihi 25/11/2019.
 • Gombrich, E.H. (Çev. Bedrettin Cömert) (1992), “Sanatın Öyküsü”, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.
 • Hatısaru, S. (2011). Kazanç tablosu katlanarak büyüyor. Ali Güreli ile söyleşi. Milliyet Gazetesi. http://ekonomi.milliyet.com.tr/-kazanc-tablosu katlanarak buyuyor /ekonomi/ ekonomidetay/14.11.2011/1462461/default.htm?ref=SolDigerHaberler (Erişim tarihi: 28.08.2019)
 • Hill, L., O'Sullivan C. ve O'Sullivan, T. (2003). Creative arts marketing (2. baskı). Amsterdam: Butterworth-Heinemann.
 • Horowitz, N. (2011). Art of the deal: contemporary art in a global financial market. London: Princeton University Press.
 • Jameson, F. (1993). Postmodernizm ve Tüketim Toplumu. çev. H. Güleryüz, V. Aytar, Edebiyat ve Eleştiri Dergisi, Ocak-Şubat.
 • Jean Baudrillard, “Andy Warhol’dan Yola Çıkmak”, Sanat Komplosu (İstanbul: İletişim-Sanathayat, 2010) s.58.
 • Kaya, F. (2013). Sanat ve pazarlama: Türkiye'deki sanat galerilerinde pazar odaklılık ve performans ilişkisi. Art and marketing: The relationship between market orientation and performance of art galleries in Turkey. Yayınlanmış Doktora Tezi. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.
 • Kerrigan, F., O'Reilly, D. ve vom Lehn, D. (2009) . Producing and consuming arts: A marketing perspective. Consumption Markets & Culture, 12(3), 203- 207.
 • McAndrew, C. (2012). The international art market in 2011: observations on the art trade over 25 years. European Fine Art Foundation.
 • Odabaşı, Y. (1999). Tüketim Kültürü, Sistem Yayıncılık. Baskı, İstanbul.
 • Online Sanat Pazarı Büyüyor, http://www.sanatatak.com/view/online-sanat-pazari-buyuyor, erişim tarihi 27/11/2019. Renkçi, T. (2014). Postmodernizmde Yeni Bir Oluşum: Durumsal Estetik. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 4(1).
 • Robertson, I. (2005). The international art market. Understanding international art markets and management. (Ed: I. Robertson). New York : Routledge, ss. 13-36.
 • Ryan, A., Fenton, M. ve Sangiorgi, D. (2010). A night at the theatre: moving arts marketing from the office to the kitchen and beyond. Marketing the arts: a fresh approach (Ed: D. O’Reilly ve F. Kerrigan). New York: Routledge, ss.214-230.
 • Stallabrass, J. (2010). Sanat A.Ş. çağdaş sanat ve bienaller. (2.baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • State of the art market, https://www.privatebank.citibank.com/pdf/State-of-the-Art-Market-Spring-2019.pdf, erişim tarihi 28/11/2019.
 • The Art Market Report 2019, http://artseconomics.com/ , erişim tarihi 21/11/2019.
 • Thompson, D. (2011). Sanat mezat. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tokay Argan, M. (2009). Sanat Galerilerinin Sergi Salonunda Algılanan Hizmet Kalitesi Boyutları.
 • U.S. Online Art And Sculpture Market Size and Forecast By Type (Paintings, Drawings And Sculptures) By End customer (Foreign Customers and Domestic Customers) And Trend Analysis, 2015 – 2025, https://www.hexaresearch.com/research-report/us-online-art-sculpture-market , erişim tarihi 24/11/2019.
 • Velthuis, O. (2005). Talking prices: symbolic meanings of prices on the market for contemporary art. U.S.A: Princeton University Press.
 • Wang, X. (2009). Gallery’s Role in Contemporary Chinese Art Market. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ohio: The Ohio State University.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6358-7919
Yazar: Çetin ÇİLDİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9725-213X
Yazar: Hatice Seçil FETTAHLIOĞLU
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf657150, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {47 - 61}, doi = {}, title = {SANAT VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Çi̇ldi̇r, Çetin and Fettahlıoğlu, Hatice Seçil} }
APA Çi̇ldi̇r, Ç , Fettahlıoğlu, H . (2019). SANAT VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 47-61 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/51188/657150
MLA Çi̇ldi̇r, Ç , Fettahlıoğlu, H . "SANAT VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 47-61 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/51188/657150>
Chicago Çi̇ldi̇r, Ç , Fettahlıoğlu, H . "SANAT VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 47-61
RIS TY - JOUR T1 - SANAT VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ AU - Çetin Çi̇ldi̇r , Hatice Seçil Fettahlıoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 61 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi SANAT VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ %A Çetin Çi̇ldi̇r , Hatice Seçil Fettahlıoğlu %T SANAT VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Çi̇ldi̇r, Çetin , Fettahlıoğlu, Hatice Seçil . "SANAT VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Aralık 2019): 47-61 .
AMA Çi̇ldi̇r Ç , Fettahlıoğlu H . SANAT VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 47-61.
Vancouver Çi̇ldi̇r Ç , Fettahlıoğlu H . SANAT VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 47-61.