Articles


E. KOCAGÖZ, N. GÖKSU, İ. BAKAN, F. KARAKUŞ
MAHREMİYET ve DİNDARLIK PERSPEKTİFİNDEN SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA GÖRSEL PAYLAŞIMININ İNCELENMESİ: KSÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
İ. BAKAN, B. Güler
Duygusal Zekânın, Yaşam Doyumu ve Akademik Başarıya Etkileri ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları, Karamanoglu Mehmetbey University Journal of Social and Economic Research, (2017)
İ. BAKAN, B. ERŞAHAN, T. BÜYÜKBEŞE, İ. KAYA
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Journal of Academic Researches and Studies, (2017)
İ. BAKAN, B. GÜLER, E. KARA
THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL DEMOCRACY ON ORGANIZATIONAL JUSTICE AND SUPPORT PERCEPTIONS: A RESEARCH DEVOTED TO HOTEL STAFF, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
İ. BAKAN, E. KARA, B. GÜLER
The Effects Of Organizational Democracy Perception On Employees’ Intrapreneurship Performance: An Empirical Study in Hotel Firms in Marmaris, Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, (2017)
İ. BAKAN, B. ERŞAHAN, İ. KAYA
Örgütsel Kimliğin ve Örgütsel Prestijin, Örgütsel Vatandaşlık Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
İ. BAKAN, B. ERŞAHAN, T. BÜYÜKBEŞE, B. SEZER, F. TAŞ, A. ŞİRİKÇİ
SAĞLIKTA HİZMET KALİTESİ, ÖĞRENEN ÖRGÜT VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
İ. BAKAN, M. TAŞLIYAN, F. TAŞ, N. AKA
ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
İ. BAKAN
ÇALIŞANLARIN “YÖNETİCİLERDEN TATMİN” YE “GENEL TATMİN” DÜZEYLERİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: BİR ALAN ÇALIŞMASI, Oneri, (2009)