Year 2014, Volume 4 , Issue 1, Pages 296 - 315 2015-03-09

ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI

İsmail BAKAN [1] , Mustafa TAŞLIYAN [2] , Fatih TAŞ [3] , Nurgül AKA [4]


It has been imperative to perform such a study due to lack of a pioneer research seeking the correlation of job satisfaction with the organizational depression. The purpose of this study is to seek the impact of the organizational depression on job satisfaction. For this purpose, "organizational depression scale" and "Job satisfaction scale" have been applied to the academic stuff working for one of the universities located in the Eastern Mediterranean region in Turkey. The correlation between socio-demographic variables of academics and scales has been analysed and obtained findings have been reported together with comments have been regarding the issue
İş tatminin örgüt depresyonu ile olan ilişkisi hakkında daha önce yapılmış bir çalışmaya rastlanılmamasından dolayı böyle bir çalışma yapma gereği duyulmuştur. Bu çalışmanın amacı, örgüt depresyonunun iş tatminine etkisini incelemektir. Bu amaçla Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan bir üniversitedeki akademik personele “örgütsel depresyon ölçeği” ve “İş tatmini ölçeği” uygulanmıştır. Akademisyenlerin sosyo-demografik değişkenleri ile ölçekler arasındaki ilişki analiz edilerek ulaşılan sonuçlar belirtilmiş ve konuyla ilgili olarak yorumlar yapılmıştır.
Örgüt, Depresyon, Örgütsel Depresyon, Akademik Personel, İş tatmini
 • BAKAN, İ. ve BÜYÜKBEŞE, T. (2004). “Örgütsel İletişim ile İş Tatmini Unsurları arasındaki İlişkiler: Akademik Örgütler için Bir Alan Araştırması”, Akdeniz Üniversitesi, İİBF Dergisi, 4(7): 1-30.
 • BAKAN, İ., BÜYÜKBEŞE, T. ve BEDESTENCİ, H. (2004). Örgüt Kültürü Teorik ve Ampirik Yaklaşım. İstanbul: Aktüel yayınları.
 • BAYCAN, F., A., (1985). “Farklı Gruplarda Çalışan Gruplarda İş Doyumunun Bazı Yönlerinin Analizi”, Boğaziçi Üniversitesi Bilim Uzmanlığı Tezi, İstanbul
 • BİLCGİK, G., S. (2000). “Organizational Depression”, H&HN. Hospitals ve Health Networks, 74 (2): 34-38.
 • BOZKURT, Ö. ve BOZKURT, İ. (2008), “İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Eğitim Sektörü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9:1-18.
 • COHEN, W. ve COHEN, N. (1993). “The Paranoid Corporotion: And 8 other ways your company can be crazy. Advice from on organizational shrink”, Newyork American Management Assocation. Emerald.
 • ÇAKIR, Ö., (2001), İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • ÇALIŞKAN, Z. (2005). İş Tatmini: Malatya’da Sağlık Kuruluşları Üzerine Bir Uygulama, İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Malatya.
 • ÇEKMECELİOĞLU, H. (2005). “Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF Dergisi, 6(2):23-39.
 • DÖKMEN, Ü. (2004). Küçük Şeyler. İstanbul; Sistem Yayıncılık. DÖKMEN, Ü. (2014). “Organizasyonlarda Psikolojik Kontratlar ve Örgüt Depresyonu” One.asp?CType = 1&ContentID=198, 10.04.2014
 • ESENGÜL, K. ve TOR, S., S. (2011). “Örgütlerde İş Tatminini Etkileyen Demografik Faktörler ve Verimlilik: Karaman Gıda Sektöründe Bir Uygulama”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(20):53-63.
 • GRAY, H. (2008). “ Work And Depression in Economic Organizations: The Need For Action” Emerald Group Publishing, 22(3):9-11.
 • GÜLER, D. (2006). Mastalji, Yaşam Kalitesi ve Depresyon, Uzmanlık Tezi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği, İstanbul.
 • HODGETTS, R., M. (1991). Organisational Behaviour: Theory and Practice. Maxwell Macmillan Internaitonal Publishing Group.
 • KALAYCI, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • LEE, R. ve WİLBUR, E., R. (1985). Age, Education, Job Tenure, Salary, Job
Primary Language TR
Journal Section Makaleler
Authors

Author: İsmail BAKAN

Author: Mustafa TAŞLIYAN

Author: Fatih TAŞ

Author: Nurgül AKA

Dates

Publication Date : March 9, 2015

Bibtex @ { ksuiibf125958, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {296 - 315}, doi = {}, title = {ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Bakan, İsmail and Taşlıyan, Mustafa and Taş, Fatih and Aka, Nurgül} }
APA Bakan, İ , Taşlıyan, M , Taş, F , Aka, N . (2015). ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 296-315 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/10268/125958
MLA Bakan, İ , Taşlıyan, M , Taş, F , Aka, N . "ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 296-315 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/10268/125958>
Chicago Bakan, İ , Taşlıyan, M , Taş, F , Aka, N . "ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 296-315
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI AU - İsmail Bakan , Mustafa Taşlıyan , Fatih Taş , Nurgül Aka Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 296 EP - 315 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI %A İsmail Bakan , Mustafa Taşlıyan , Fatih Taş , Nurgül Aka %T ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Bakan, İsmail , Taşlıyan, Mustafa , Taş, Fatih , Aka, Nurgül . "ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 1 (March 2015): 296-315 .
AMA Bakan İ , Taşlıyan M , Taş F , Aka N . ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 4(1): 296-315.
Vancouver Bakan İ , Taşlıyan M , Taş F , Aka N . ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 4(1): 296-315.
IEEE İ. Bakan , M. Taşlıyan , F. Taş and N. Aka , "ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 296-315, Mar. 2015