Research Article
BibTex RIS Cite

COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERİN ROLÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME

Year 2022, Volume: 12 Issue: 2, 1 - 23, 30.12.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1136237

Abstract

Bu çalışmanın amacı; 2020 yılından itibaren tüm dünyayı saran ve hâlâ devam edenCovid-19 pandemisi döneminde Türk bankacılık sektöründe finansal türev ürün kullanımını incelemektir. Bu doğrultuda, özel ve yabancı sermayeli banka gruplarının 2016-2021 yıllarına ait çeyrek dönemlik mali tablolarından elde edilen finansal türev ürün kullanımına ilişkin veriler Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir.
Çalışmada; mevduat bankalarının türev ürün kullanım verilerinin aktif büyüklüğüne oranı, banka büyüklüğü ve aktif kârlılığı değişken olarak kullanılarak pandemi öncesi dönem ve pandemi dönemi istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda, pandemi öncesi ve sonrası dönemlerde bankaların aktiflerinde anlamlı bir artış olduğu, forward-aktif oranı dışındaki türev ürün oranlarının ve aktif kârlılığının düştüğü gözlemlenmiş ancak aktif kârlılığındaki düşüşün istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Aktif büyüklüğünde yaşanan artışın bankaların ekonomiye verdiği destek kredilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Öte yandan özel sermayeli mevduat bankalarında pandemi döneminde türev ürünler içerisinde futures ürün kullanımı artarken, diğer türev ürün kullanımlarının azaldığı gözlemlenmiştir. Yabancı sermayeli bankalarda ise özel sermayeli bankalardan farklı olarak, pandemi sonrası dönemde forward kullanım düzeyi ile beraber swap kullanım düzeyi de artış göstermiştir ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildir. Yani, özel ve yabancı mevduat banklarının aktif büyüklüğü anlamlı olarak artış gösterirken futures ürünleri hariç diğer türev ürün kullanımları, bu dönemde azalış göstermiştir.
Çalışma sonucuna göre; bankların türev ürünleri riskten korunmak amaçlı kullanmakta etkin olmadıkları gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın, bankalarda türev ürünlerin kullanım düzeylerini ve gelişimini göstermesi ve konuyu Pandeminin etkileri açısından ele alması bakımından literatüre anlamlı bir katkı yapması beklenmektedir. Türkiye’nin en gelişmiş kurumlarından birisi olan bankacılık sektöründe risk amaçlı türev ürün kullanımının etkin olmayışı Türkiye’de türev ürünlerin riskten korunmak amaçlı kullanımının da aktif olmadığını göstermektedir.

References

  • Gül Z. Gül Reis Ş. (2021). Finansal Türevlerin Kullanımı Banka Riski Üzerindeki Etkisi: Geçiş Ülkeler Örneği. Araştırma Makalesi. 7(1), 369-113
  • Korkmaz, G. (2020). Türev Ürünlerin Banka Karlılığına Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Almutairi H. A. (2022). Covıd-19 and Its Impact on the Financial Performance of Kuwaiti Banks: A Comparative Study Between Conventional and Islamic Banks. Journal of Asian Finance. Economics and Business. 9(1). (249-257)
Year 2022, Volume: 12 Issue: 2, 1 - 23, 30.12.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1136237

Abstract

References

  • Gül Z. Gül Reis Ş. (2021). Finansal Türevlerin Kullanımı Banka Riski Üzerindeki Etkisi: Geçiş Ülkeler Örneği. Araştırma Makalesi. 7(1), 369-113
  • Korkmaz, G. (2020). Türev Ürünlerin Banka Karlılığına Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Almutairi H. A. (2022). Covıd-19 and Its Impact on the Financial Performance of Kuwaiti Banks: A Comparative Study Between Conventional and Islamic Banks. Journal of Asian Finance. Economics and Business. 9(1). (249-257)
There are 3 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Yeter Aydın 0000-0002-8541-9032

Merve Tuncay 0000-0002-2379-1314

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA Aydın, Y., & Tuncay, M. (2022). COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERİN ROLÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 1-23. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1136237
AMA Aydın Y, Tuncay M. COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERİN ROLÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. December 2022;12(2):1-23. doi:10.47147/ksuiibf.1136237
Chicago Aydın, Yeter, and Merve Tuncay. “COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERİN ROLÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12, no. 2 (December 2022): 1-23. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1136237.
EndNote Aydın Y, Tuncay M (December 1, 2022) COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERİN ROLÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 2 1–23.
IEEE Y. Aydın and M. Tuncay, “COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERİN ROLÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 1–23, 2022, doi: 10.47147/ksuiibf.1136237.
ISNAD Aydın, Yeter - Tuncay, Merve. “COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERİN ROLÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/2 (December 2022), 1-23. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1136237.
JAMA Aydın Y, Tuncay M. COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERİN ROLÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022;12:1–23.
MLA Aydın, Yeter and Merve Tuncay. “COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERİN ROLÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 2, 2022, pp. 1-23, doi:10.47147/ksuiibf.1136237.
Vancouver Aydın Y, Tuncay M. COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERİN ROLÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022;12(2):1-23.