Makaleler


E. DÜCAN, A. BOZKURT
EKO-ETİKETLERİN TURİZME VE YEREL EKONOMİYE ETKİLERİ, Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2018)
S. ERDOĞAN, E. DÜCAN, M. ŞENTÜRK, A. ŞENTÜRK
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bulgular, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
E. DÜCAN
ÖZEL SEKTÖR YURTDIŞI BORÇLANMASININ REEL SEKTÖR VE İHRACATA ETKİSİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
E. DÜCAN, M. ATAY POLAT
Kadın İstihdamının Ekonomik Büyümeye Etkisi: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
E. DÜCAN, M. AKAL
Komşu Ülkelerle Yapılan Dış Ticaretin DYY Girişleri Üzerine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analiz, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2017)
E. DÜCAN, U. GÜĞERÇİN
ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKİYE’DE KONUT YATIRIMLARI VE SEKTÖREL KREDİLER İLİŞKİSİ, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)
E. Dücan, A. Özsoylu
Türkiye’de Terörün Sosyo-Ekonomik Nedenlerinin Bölgesel Analizi: Panel Veri Analizi, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
E. DÜCAN, M. ŞİT, M. ŞENTÜRK
Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
E. DÜCAN
Türkiye’de İç Göçün Sosyo-Ekonomik Nedenlerinin Bölgesel Analizi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2016)
A. ŞEN, M. Şentürk, G. ÖZKAN, E. Ducan
EXTERNAL DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2015)