Makaleler


M. SENTURK, Z. KOSE, A. KAHRAMAN
MIGRATION WITH ECONOMIC DIMENSIONS, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, (2017)
Z. KÖSE, M. ŞENTÜRK
AR-GE - PATENT HARCAMALARI VE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), (2017)
M. ŞENTÜRK, Ü. GEZİCİ, A. KAHRAMAN
The Effects Of Jeopolitic Risks Lived In The Middle East On Turkey-Middle East Trade Ortadoğu’da Yaşanan Jeopolitik Risklerin Türkiye-Ortadoğu Ticaretine Etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)
E. DÜCAN, M. ŞİT, M. ŞENTÜRK
Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
M. ŞENTÜRK, E. SICA
ECONOMIC GROWTH AND ENERGY CONSUMPTION IN TURKEY AND ITALY: A FREQUENCY DOMAIN CAUSALITY ANALYSIS, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
A. ŞEN, M. Şentürk, G. ÖZKAN, E. Ducan
EXTERNAL DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2015)
M. ŞENTÜRK, Y. AKBAŞ
FİNANSAL AKTİF FİYATLARI VE BORSA GETİRİSİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, (2014)
M. ŞENTÜRK, A. ERALP
TÜRKİYE’YE YÖNELİK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN DIŞ TİCARET İLE ETKİLEŞİMİ, İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), (2012)
Y. AKBAŞ, M. ŞENTÜRK
AD-AS MODELİNİN YAPISALCI VAR YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), (2012)