Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 23 - 40 2018-06-27

KAYITDIŞI EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE TÜRKİYE KAYITDIŞI EKONOMİNİN TAHMİNİ

Mustafa BAYLAN [1] , Dilek ATILGAN [2] , Emine SERİN [3] , Erdal BOZDERE [4]


Kayıtdışı ekonominin büyüklüğü tam olarak ölçülemezse de doğrudan yöntemler ve dolaylı yöntemler kullanılarak tahmin edilebilir. Bu çalışmada kayıtdışı ekonominin büyüklüğünün tahmininde kullanılan yöntemler ve bu yöntemlere göre 2005-2017 yılları arası Türkiye’de kayıtdışı ekonominin büyüklüğü ortaya konulmuştur. Bütün yöntemler birbirinden farklı sonuçlar vermiştir. Ancak sonuçlar incelendiğinde Türkiye’de kayıtdışı ekonominin düşme eğiliminde olduğu, 2008 ekonomik krizinin Türkiye’de kayıtdışılığın artmasında önemli rol oynadığı ve kayıtdışılığın büyüklüğüne göre Türkiye düşük gelirli ülkeler arasında yer aldığı tespit edilmiştir.   

Kayıtdışı Ekonomi, Türkiye, Anket Yöntemi, Vergi Denetimi Yöntemi, Gelir Yöntemi, İstihdam Yöntemi, Parasal Yöntem Makroelektrik Yöntem.
 • Ahumada, H. Alvaredo, F. Canavese, A.. (2009). “The Monetary Method to Measure the Size of the Shadow Economy A Critical Examination of its Use”, https://www.cairn.info/revue-economique-2009-5-page-1069.htm
 • Barbour, A. ve Llanes, M.. (2013). “Supporting People to Legitimise Their Informal Businesses”, Joseph Rowntree Foundation, York. https://www.jrf.org.uk/.../supporting-people-legitimise-their
 • Contini, B.. (1981). “Labor Market Segmentatation and the Development of the Parallel Economy- The Italian Experience”, Oxford Economic Papers, New Series, 33(3) : 401-412
 • Çetintaş, H. ve Vergil H.. (2003). “Türkiye'de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4 (1) :15-30.
 • Del Boca, D.. (1981). Parallel Economy and Allocation of Time Micro-economics, 4(2): 15-18
 • Eilat, Y. ve Zinnes, C.. (2002). “Shadow Economy in Transition Countries: Friend or Foe? A Policy Perspective”, World Development, CAER II Discussion Paper No. 83.
 • Elgin, C.. (2009). Vergiler ve Kayıt dışı Ekonomi: Bir Değerlendirme Ve Türkiye Örneği, 5-19
 • Elgin, C. Öztunalı, O.. (2012). “Shadow Economies around the World: Model Based Estimates
 • Erdem, Ş.. (1997). "Mali Piyasalarda Sistem Riski, Politika ve Önlemler", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 15 (2) : 61-70.
 • Erkuş, H. ve Karagöz, K.. (2009). Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybının Tahmini, Maliye Dergisi, 156 : 6-13
 • Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, (2017), http://www.enerji.gov.tr/
 • Feige, E. L.. (1979), “How Big Is The Irregular Economy?”Challenge, 22(5):5-13, http://www.jstor.org/stable/40719809
 • Feige, E.L. ve Urban, I.. (2003). “Estimating the Size and Growth of Unrecorded Economic Activity in Transition Countries: A Re-Evaluation Of Electric Consumption Method Estimates and Their Implications”, William Davidson Institute Working Paper, No. 636
 • Feige, L.E.. (1986). “A Re-Examination of the "Underground Economy" in the United States: A Comment onTanzi”, Staff Papers (International Monetary Fund), 33(4) : 768-781
 • Feld, L. P. ve Larsen, C.. (2009). “Undeclared Work in Germany 2001–2007 – Impact of Deterrence, Tax Policy, and Social Norms: An Analysis Based on Survey Data”, Springer.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, (2005). İstatistikler Vergi Matrahı, http://www.gib.gov.tr/
 • Gutmann, P.M.. (1977). “The Subterranean Economy”, Financial Analysts Journal, 33(6) : 26-27
 • Güloğuz, T. Korkmaz, A, ve Kip M.. (2003). Türkiye’de Kayıtdışı istihdamın Gerçeğine Bir Bakış, Sosyal Siyaset Konferansları, 45. Kitap İstanbul
 • Haigner, S. Jeneweın, S. Schneider W.. (2013). “Driving Forces of Informal Labour Supply and Demand in Germany” , International Labour Review, 152 (3-4) :507–524.
 • http://www.enerji.gov.tr/Resources/Sites/1/Pages/Sayi_15/mobile/index.html#p=20
 • http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • Ilgın, Y.. (2002). “Kayıtdışı Ekonomiyi Tahmin Yöntemleri Ve Türkiye’de Durum” www.kalkinma.gov.tr/Documents/ilginy.pdf
 • Işık, N. ve Acar, M.. (2003). Kayıt Dışı Ekonomi: Ölçme Yöntemleri, Boyutları, Yararları, ve Zararları Üzerine Bir Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 21 : 117-136
 • Johnson, S. Kaufmann, D. Shleıfer, A.. (1997). The Unofficial Economy in Transition, Brookings Papers on Economic Activity, Washington, D.C. 159-239.
 • Kalaycı, C. Ve Kalan, E.. (2017). Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Politikalarının Analizi, Uluslararası İşletme ve Politika Dergisi, 1(1) : 25
 • Kaufmann, D. ve Kaliberda, A.. (1996). “Integrating the Unofficial Economy into the Dynamics of Post-Socialist Economies: A Framework of Analysis and Evidence”, World Bank Policy Research Working Paper No. 169.
 • Kayıt dışı Ekonominin Ulusal ve Uluslararası Boyutu ve Çözüm Öneriler, https://www.ekodialog.com/Konular/KayitdisiEkonomi.html
 • Kencebay, B.. (2006). Kayıtdışı Ekonominin Boyutları, http://www.kayitliekonomiyegecis.gov.tr
 • Kök, R. ve Şapçı, O.. (2006). “Kayıtdışı Ekonomi ve Türkiye Ekonomisindeki Büyüklüğünün Tahmin Edilmesi”, Uluslararası Ekonomi Konferansı, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara
 • Mahiroğulları, A.. (2017). “ Türkiye'de Kayıtdışı İstihdam Ve Önlemeye Yönelik Stratejiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2) : 547-565.
 • Medina, L. ve Schneider, F.. (2017). “Shadow Economies Around the World: New Results for 158 Countries over 1991-2015” https://ideas.repec.org/p/ces/ceswps/_6430.html
 • O’Neill, David M.. (1983). Growth of Under-ground Economy 1950:81, Some evidence from the current population survey, study for the joint Economic Committee, 98-122
 • Öğünç, F. ve Yılmaz G.. (2000). Estimating the Undergroup Economy in Turkey, The Central Bank Of the Republic of Turkey, Ankara
 • Özel, S.. (2012). Kayıt Dışı Ekonominin Vergi Gelirleri Üzerine Etkileri ve Alınması Gerekli Önlemler, http://www.vmhk.org.tr/kayit-disi-ekonominin-vergi-gelirleri-uzerine-etkileri-ve-alinmasi-gerekli-onlemler/
 • Peters, A.. (2017). “Estimating the Size of the Informal Economy in Caribbean States ,I.Inter-AmericanDevelopmentBank, Sarılı, A. M.. (2002). Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Boyutları, Nedenleri, Etkileri ve Alınması Gereken Tedbirler, Bankacılar Dergisi, 41: 44
 • Savaşan, F. Yardımcıoğlu, F. Demir, İ.. (2016) “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi: Zaman Serisi ve Panel Veri MIMICTahminleri”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(4) : 2
 • Schneider, F. ve Enste, D.. (2000). “Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences” Journal of Economic Literature, 38 (1):77-114
 • Schneider, F. ve Klınglmaır, R.. (2004). “Shadow Economies Around The World: What Do We Know?” IZA Discussion Paper No. 1043.
 • Schneider, F. ve Buehn, A.. (2016). “Estimating the Size of the Shadow Economy: Methods, Problems and Open Questions” IZA DP No. 9820, 1-39.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu, (2017). Kayıtdışı İstihdam, www.sgk.gov.tr
 • Sugözü, İ.H.. (2008). Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemede Vergi Politikaları (1980 – 2004 Türkiye Örneği), 26-23.
 • Tanzi, V.. (1983). “The Underground Economy in the United States: Annual Estimates, 1930-80”, Staff Papers (International Monetary Fund), 30(2) : 283-305
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2017), Kayıtdışı İstihdam, www.tuik.gov.tr
 • Tütüncü, A. ve Zengin, H.. (2016). “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Boyutunun Tahmini” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 (2) : 195-209
 • Us, V., 2004. “Kayıtdışı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi: Türkiye Örneği’’, Türkiye Ekonomi Kurumu, 30-36
 • www.ekonomikyorumlar.com.tr/dergiler/makaleler/612/sayi_612_makale-06
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa BAYLAN (Sorumlu Yazar)

Yazar: Dilek ATILGAN

Yazar: Emine SERİN

Yazar: Erdal BOZDERE

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf437834, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {23 - 40}, doi = {}, title = {KAYITDIŞI EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE TÜRKİYE KAYITDIŞI EKONOMİNİN TAHMİNİ}, key = {cite}, author = {Baylan, Mustafa and Atılgan, Dilek and Seri̇n, Emine and Bozdere, Erdal} }
APA Baylan, M , Atılgan, D , Seri̇n, E , Bozdere, E . (2018). KAYITDIŞI EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE TÜRKİYE KAYITDIŞI EKONOMİNİN TAHMİNİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 23-40 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/37890/437834
MLA Baylan, M , Atılgan, D , Seri̇n, E , Bozdere, E . "KAYITDIŞI EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE TÜRKİYE KAYITDIŞI EKONOMİNİN TAHMİNİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 23-40 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/37890/437834>
Chicago Baylan, M , Atılgan, D , Seri̇n, E , Bozdere, E . "KAYITDIŞI EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE TÜRKİYE KAYITDIŞI EKONOMİNİN TAHMİNİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 23-40
RIS TY - JOUR T1 - KAYITDIŞI EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE TÜRKİYE KAYITDIŞI EKONOMİNİN TAHMİNİ AU - Mustafa Baylan , Dilek Atılgan , Emine Seri̇n , Erdal Bozdere Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 40 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KAYITDIŞI EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE TÜRKİYE KAYITDIŞI EKONOMİNİN TAHMİNİ %A Mustafa Baylan , Dilek Atılgan , Emine Seri̇n , Erdal Bozdere %T KAYITDIŞI EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE TÜRKİYE KAYITDIŞI EKONOMİNİN TAHMİNİ %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Baylan, Mustafa , Atılgan, Dilek , Seri̇n, Emine , Bozdere, Erdal . "KAYITDIŞI EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE TÜRKİYE KAYITDIŞI EKONOMİNİN TAHMİNİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Haziran 2018): 23-40 .
AMA Baylan M , Atılgan D , Seri̇n E , Bozdere E . KAYITDIŞI EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE TÜRKİYE KAYITDIŞI EKONOMİNİN TAHMİNİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(1): 23-40.
Vancouver Baylan M , Atılgan D , Seri̇n E , Bozdere E . KAYITDIŞI EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE TÜRKİYE KAYITDIŞI EKONOMİNİN TAHMİNİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(1): 23-40.