Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 63 - 72 2019-12-28

SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ

Canan Gamze BAL [1]


Araştırmada öfke yönetiminin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Akdeniz bölgesinde yer alan bir ilde yaşayan 350 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Spielberger vd. (1983) tarafından geliştirilen “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde güvenirlik, frekans analizi, t testi ve anova analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların öfke yönetimi ile cinsiyet, çalışma durumu ve eğitim seviyesi arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.
Öfke, Öfke Yönetimi
  • ALCAZAR, R. J, DEFFENBACHER, J. L and BYRNE, Z. S., 2011. “Assessing the Factor Structure of the Anger Expression Inventory (ML-STAXI) in a Mexican Sample”, International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 11 (2), pp. 307-318. BOOTH, J. and MANN, S., 2004. “The Experience of Workplace Anger”, Leadership and Organization Development Journal, 26 (4), pp. 250-262.
  • BUTLER, J., 2007. “Melankoli ve Toplumsal Cinsiyet-Reddedilmiş Özdeşleşme”, Çev. Z. Direk, Cogito, 51, ss. 273-292. CAMPBELL, J., 2004. “Statistical Comparison Of Four Effect Sizes For Single-Subject Design”, Behavior Modification, 28, pp. 234-246.
  • FITNESS, J., 2000. “Anger in the Workplace: An Emotion Script Approach to Anger Episodes Between Workers and Their Superiors,Co-Workers and Subordinates”, Journal of Organizational Behavior, 21, pp. 147-162. GEDDES, D. and CALLISTER, R. R., 2007. “Crossing the Line(S): A Dual Threshold Model of Anger in Organizations, Academy of Management Review, 32 (3), pp. 721-746.
  • HOWELLS, K. and DAY, A., 2003. “Readiness for Anger Management: Clinical and Theoretical Issues”, Pergamon Clinical Psychology Review, 23, pp. 319-337.
  • LEMKAU, J. P. and LANDAU, C., 1986. “The Selfless Syndrome: Assessment and Treatment Considerations”, Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 23, pp. 227-233. LERNER, H., 2019. Öfke Dansı, Çev.: S. Gül, Varlık Yayınları, İstanbul, 199s. NOVACO, R. W. and TAYLOR, J. L., 2008. “Anger and Assaultiveness of Male Forensic Patients With Developmental Disabilities: Links to Volatile Parents'”, Aggressive Behavior, 34 (4), pp. 380-393.
  • SPIELBERGER, C. D., JACOBS, G., RUSSELL, S. and CRANE, R. S., 1983. “Assessment of Anger: The State-Trait Anger Scale'”, Advances in Personality Assessment, 2, pp. 159-187.
  • SHARKIN, B. S., 1993. Anger and Gender: Theory, Research and Implications. Journal of Counselling & Development, 71 (4), pp. 386-389.
  • NUNNALLY, J., 1978. Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York, 701s.
  • ÖZER, A. K., 1994. “Sürekli Öfke (SL-ÖFKE) ve Öfke İfade Tarzı (ÖFKE-TARZ) Ölçekleri Ön Çalışması”, Türk Psikoloji Dergisi, 9 (31), ss. 26-35.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1031-2588
Yazar: Canan Gamze BAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf659205, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {63 - 72}, doi = {}, title = {SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Bal, Canan Gamze} }
APA Bal, C . (2019). SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 63-72 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/51188/659205
MLA Bal, C . "SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 63-72 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/51188/659205>
Chicago Bal, C . "SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 63-72
RIS TY - JOUR T1 - SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ AU - Canan Gamze Bal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 72 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ %A Canan Gamze Bal %T SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Bal, Canan Gamze . "SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Aralık 2019): 63-72 .
AMA Bal C . SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 63-72.
Vancouver Bal C . SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 63-72.