Articles


A. EREN, O. BALKAR
The Effect of Critical Success Factors in Manufacturing Execution Systems on Competition: A Research in Metal Sector, Journal of the Human and Social Science Researches, (2020)
A. EREN
Havayolu Taşımacılığı ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi Türkiye Örneği: Ampirik Bir Analiz, International Journal of Social and Educational Sciences, (2020)
A. EREN, K. OZYASAR, M. TAŞLIYAN
The Effect of Technology Adoption on Job Insecurity: A Case Study in Turkish Textile Sector, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
A. EREN, K. OZYASAR
HİZMETLİ KADROSUNDA ÇALIŞANLARIN İŞ ETÜDÜ İLE VERİMLİLİKLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
A. EREN, O. BALKAR
THE RELATIONSHIP BETWEEN BENEFITS OF ERP IMPLEMENTATION AND SUPPLY CHAIN PERFORMANCE: A STUDY ON TURKISH MANUFACTURING FIRMS, İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), (2020)
A. EREN, A. PINAR, M. BİLGİNER
The Effect of Migration on the Intellectual Capital: Determination of the Relationship Between Migration and Patents, R&S - Research Studies Anatolia Journal, (2020)
A. EREN, A. TUNÇ
KAHRAMANMARAŞ’TAKİ SURİYELİ GÖÇMENLERİN HAYATTAN VE KAMU HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİ ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, (2018)
A. EREN, A. TUNÇ
Girişimcilik Sertifikası Kursiyerlerinin Proje Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği, Individual and Society Journal of Social Science, (2017)
S. FETTAHLIOĞLU, A. EREN, Ö. FETTAHLIOĞLU, M. BİLGİNER
Symbolic Purchase in Sports Marketing: The Effect of Perceived Quality and Self-image Congruity on Intention to Purchase; A Field Study in Turkey, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)