Subjects

• Social Science


Journals


Articles


A. EREN, K. OZYASAR, M. TAŞLIYAN
The Effect of Technology Adoption on Job Insecurity: A Case Study in Turkish Textile Sector, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
T. BIYIKBEYİ, M. TAŞLIYAN
The Relationship Between Psychological Empowerment and Adopted National Cultural Values: A Field Research in Istanbul Province, The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, (2020)
H. ÇİÇEKLİOĞLU, M. TAŞLIYAN
The Effects of Presenteeism Perceptions of Educational Institution Employees on Their Performance and It’s Analysis With Regardds to the Socio-Demographic Characteristics, OPUS International Journal of Society Researches, (2019)
M. TAŞLIYAN, B. HIRLAK, B. GÜLER, E. GÜNDOĞDU
İNTERNET BAĞIMLILIĞI, YAŞAM DOYUMU VE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER, Osmaniye Korkut Ata University Journal of Economics and Administrative Sciences, (2018)
B. HIRLAK, H. ÇİÇEKLİOĞLU, M. TAŞLIYAN
The Relationship between Work Alienation and Organizational Health: A Field Research in the Health Sector, Journal of Cukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences, (2018)
B. HIRLAK, M. TAŞLIYAN
The Investigation of Authentic Leadership in Terms of Demographic Characteristics, OPUS International Journal of Society Researches, (2018)
B. SEZER, M. TAŞLIYAN, B. HIRLAK
Mizah Anlayışı, Mesleki Stres Ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
M. TAŞLIYAN, H. ÇİÇEKLİOĞLU, A. AFŞAR
FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ VE AYRIMCLIK ALGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
M. TAŞLIYAN, H. ÇİÇEKLİOĞLU, T. BIYIKBEYİ
PATERNALİST LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE BİR BELEDİYE ÖRNEĞİ, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, (2017)
B. HIRLAK, M. TAŞLIYAN, B. SEZER
İyimserlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları: Bir Alan Araştırması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
M. TAŞLIYAN, B. HIRLAK, M. HARBALIOĞLU
DUYGUSAL ZEKÂ, İLETİŞİM BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BİR UYGULAMA, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, (2017)
B. HIRLAK, M. Taşlıyan
OTANTİK LİDERLİĞİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI, İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: HASTANELERDE BİR UYGULAMA, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, (2017)
M. TAŞLIYAN, H. ENGİZEK, N. GÜL
TÜKENMİŞLİK, İŞ TATMİNİ ve ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ: ÇALIŞAN KADINLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, TÜBAV Journal of Science, (2017)
M. TAŞLIYAN, B. HIRLAK, G. ÇİFTÇİ, Ö. YILMAZ
FARKLILIK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: İÇ ANADOLU VE AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA, Journal of Academic Researches and Studies, (2017)
N. ALOĞLU, M. TAŞLIYAN
EVALUATION OF FAMILY HEALTH CENTERS’ EMPLOYEESIN THE PAST (HEALTH CENTERS) AND THE PRESENT SYSTEM (FAMILY DOCTOR): A FIELD STUDYIN KAHRAMANMARAS, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, (2016)
B. HIRLAK, M. TAŞLIYAN, G. ÇİFTÇİ
FARKLILIK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Electronic Journal of Social Sciences, (2016)
M. TAŞLIYAN, A. EYİTMİŞ, E. GÜNDUĞDU
Y KUŞAĞI İŞ YAŞAMINDAN NE BEKLİYOR, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)