Yıl 2016, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 14 2016-12-29

Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması

Engin DÜCAN [1] , Mustafa ŞİT [2] , Mehmet ŞENTÜRK [3]


Bu çalışmada, Türkiye, Yunanistan, İspanya, İtalya, Fransa ve Portekiz’in 2005-2015 döneminde elde etmiş oldukları turizm gelirlerinin, ekonomik büyümelerine sağlamış olduğu katkı ele alınmaktadır. Bu bağlamda, Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel Granger nedensellik testi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, çalışmada ele alınan ülkeler için turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Turizm, Ekonomik Büyüme, Panel Granger Nedenselliği
 • Bahar, O. (2006). Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Var Analizi Yaklaşımı. Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Manisa, 2(13): 137-138.
 • Bahar Ozan, K. BOZKURT, (2010). Gelişmekte Olan Ülkelerde Turizm-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(2).
 • Çağlayan E, N. Şak, K. Karymshakov, (2012). Relationship Between Tourism and Economic Growth: A Panel Granger Causality Approach. Asian Economic and Financial Review 2(5): 591-602.
 • Dritsakis, Nikolais, (2012). Tourism Development and Economic Growth in Seven Mediterranean Countries: A Panel Data Approach, Tourism Economics, 18(4): 801-816.
 • Eryiğit Canan, M. Eryiğit, (2011). Tourism and Economic Development In Meditarrenean Sea Basin Countries: A Panal Data Analysis, Vadyba Journal of Management, No. 2(19): 87-92.
 • Fayissa, Bichaka, C. Nsiah, B. Tadasse, (2007). The Impact of Tourism on Economic Growth and Development in Africa, Department of Economics and Finance Working Paper Series, August, 1-22.
 • Gökovalı Ümmühan, O. Bahar, (2006), Contribution of Tourism to Economic Growth: A Panel Data Approach, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 17(2).
 • Kalkınma Bakanlığı, Uluslararası Ekonomik Göstergeler, (2014). http://www.kalkinma.gov.tr/lists/uluslar%20aras%20ekonomik%20gstergeler/attachments/10/uluslararas%c4%b1%20ekonomik%20g%c3%b6stergeler%202014.pdf
 • Lee, C.Chien ve C. P. Chang, (2008), Tourism Development and Economic Growth: A Closer Look at Panels. Tourism Management, Vol. 29, 180–192.
 • Martın J.L. Eugenio, N. Morales, R. Scarpa, (2004). Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data Approach. Natural Resources Management, Vol. 26.
 • Mercedes Castro-Nuño, A. M. Jose, M. P. Toucedo, (2013). Tourism and GDP: A Meta Analysis of Panel Data Studies. Journal of Travel Research, Vol. 3, 1-14.
 • Mushtaq Ayesha, K. Zaman, (2013). Impact of Macroeconomic Factors on Tourism Receipts: Evidence from SAARC Region, European Economics Letters, 2(2): 38-43.
 • Nowak Jean, M. Sahli, P. M. Sgro, (2004), Tourism, Trade and Domestic Welfare, Natural Resources Management, February 2004.
 • OECD, (2016). stats.oecd.org, Erişim tarihi: 01.11.2016.
 • Opuş, S., (2001). Turizmin Ekonomik Etkileri: Erzurum’daki Turistik İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15( 3-4): 37-58.
 • Özcan, C. C., Selim, K. (2015). Ada Ülkelerinde Turizm Talebi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 31, 109-134.
 • Özdemir, A. R., Öksüzler, O. (2006). Türkiye’de Turizm Bir Ekonomik Büyüme Politikası Aracı Olabilir mi? Bir Granger Nedensellik Analizi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(16): 107-126.
 • Samimi, A. Jafari. S. SadeghI, S. Sadeghı, (2011). Tourism and Economic Growth in Developing Countries: P-VAR Approach, Middle-East Journal of Scientific Research, 10(1): 28-32.
 • Seetanah B., T. D. Juwaheer, M. J. Lamport, S. Rojid, R. V. Sannassee, A. U. SUBADAR, (2011). Does Infrastructure Matter In Tourism Development?, University of Mauritius Research Journal, Vol. 17, 89-108.
 • Sequeira, Tiago N, C. Campos, (2008). International Tourism and Economic Growth: A Panel Data Approach, The Fondazione Eni Enrico Mattei, Natural Resources Management, November, 1-25.
 • Tuğcu Can T, (2014). Tourism and Economic Growth Nexus Revisited: A Panel Causality Analysis for the Case of the Mediterranean Region, Tourism Management, Vol. 42, 207-212
 • UNWTO World Tourism Barometer, 2014, http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_fitur_2014_hq_jk_1pp.pdf
 • WORLDBANK, World Development Indicators, databank.worldbank.org, Erişim 02.11.2016
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Engin DÜCAN

Yazar: Mustafa ŞİT

Yazar: Mehmet ŞENTÜRK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2016

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf282743, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması}, key = {cite}, author = {Dücan, Engin and Şi̇t, Mustafa and Şentürk, Mehmet} }
APA Dücan, E , Şi̇t, M , Şentürk, M . (2016). Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 1-14 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/26892/282743
MLA Dücan, E , Şi̇t, M , Şentürk, M . "Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2016 ): 1-14 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/26892/282743>
Chicago Dücan, E , Şi̇t, M , Şentürk, M . "Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2016 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması AU - Engin Dücan , Mustafa Şi̇t , Mehmet Şentürk Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması %A Engin Dücan , Mustafa Şi̇t , Mehmet Şentürk %T Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Dücan, Engin , Şi̇t, Mustafa , Şentürk, Mehmet . "Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 2 (Aralık 2017): 1-14 .
AMA Dücan E , Şi̇t M , Şentürk M . Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 6(2): 1-14.
Vancouver Dücan E , Şi̇t M , Şentürk M . Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 6(2): 1-14.