Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-5908 | e-ISSN 2536-4464 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, iktisadi ve idari bilimlere ait bilim dalları ve bölümlere ilişkin Türkçe veya İngilizce yazılmış, literatüre katkıda bulunacak özgün makalelerin yer aldığı yılda 2 kez (Haziran ve Aralık aylarında) elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir (e-ISSN: 2536-4464).

Derginin yayınlanmasıyla; akademisyenler, profesyoneller, araştırmacılar ve politika yapıcılar arasındaki iletişimin ve bilgi paylaşımının artırılarak, finansal ve ekonomik sistemin etkin çalışmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), Scientific World Index ve Science Library Index tarafından taranmaktadır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinde yayınlanmak üzere gönderilecek makalelerin iibfdergisi@ksu.edu.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, makale başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için yazarların, aşağıda sıralanan belgelerden oluşan başvuru dosyalarını "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Kahramanmaraş" adresine posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 

1. Makaleye ait Başvuru Formu (Ana sayfada bulunan "Yazar Rehberi" bölümünden forma ulaşılabilir.)

2. Makaleye ait iki adet çıktı (üzerinde yazar adı ve adresi bulunmamalıdır)

3. Makaleye ait İntihal Raporu

4. Makaleye ait Telif Hakları Devir Formu (Ana sayfada bulunan "Yazar Rehberi" bölümünden forma ulaşılabilir.)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-5908 | e-ISSN 2536-4464 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kapak Resmi

81.183

299.572

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, iktisadi ve idari bilimlere ait bilim dalları ve bölümlere ilişkin Türkçe veya İngilizce yazılmış, literatüre katkıda bulunacak özgün makalelerin yer aldığı yılda 2 kez (Haziran ve Aralık aylarında) elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir (e-ISSN: 2536-4464).

Derginin yayınlanmasıyla; akademisyenler, profesyoneller, araştırmacılar ve politika yapıcılar arasındaki iletişimin ve bilgi paylaşımının artırılarak, finansal ve ekonomik sistemin etkin çalışmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), Scientific World Index ve Science Library Index tarafından taranmaktadır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinde yayınlanmak üzere gönderilecek makalelerin iibfdergisi@ksu.edu.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, makale başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için yazarların, aşağıda sıralanan belgelerden oluşan başvuru dosyalarını "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Kahramanmaraş" adresine posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 

1. Makaleye ait Başvuru Formu (Ana sayfada bulunan "Yazar Rehberi" bölümünden forma ulaşılabilir.)

2. Makaleye ait iki adet çıktı (üzerinde yazar adı ve adresi bulunmamalıdır)

3. Makaleye ait İntihal Raporu

4. Makaleye ait Telif Hakları Devir Formu (Ana sayfada bulunan "Yazar Rehberi" bölümünden forma ulaşılabilir.)