Dergi Sahibi

Prof. Dr. Niyazi CAN

Turkey
niyazican@ksu.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Baş Editör

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

Turkey
mustafatasliyan@ksu.edu.tr
Konular: Bölgesel Çalışmalar
Kurum: Kahramanmaras Sütcü Imam University

Editörler Kurulu

Prof. Dr. Salih YEŞİL

Turkey
syes66@hotmail.com
Konular: Stratejik Yönetim
Kurum: Kahramanmaras Sütcü Imam University

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KÜÇÜKDAĞLI

Turkey
akucukdagli@gmail.com
ORCID: 0000-0001-6759-194X
Konular: Medeni Hukuk
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa KISAKÜREK

Turkey
mmk_46@hotmail.com
Konular: Yönetim ve Maliyet Muhasebesi,Muhasebe Teorisi,Muhasebe Etiği,Mali Tablo Analizi,Finansal Muhasebe,Finansal Bilgi Yönetimi
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK

Turkey
iornek@ksu.edu.tr
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah SOYSAL

Turkey
asoysall2@ksu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6411-4988
Konular: Yönetim Psikolojisi,Sağlık Kurumları Yönetimi,Örgüt ve Grup İletişimi,İnsan Kaynakları Yönetimi
Kurum: KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Doç. Dr. Ali Haluk PINAR

Turkey
halukpinar@ksu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL

Turkey
tismayil@ksu.edu.tr
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Ethem TAŞ

Turkey
ietas@ksu.edu.tr
Konular: Kamu Yönetimi
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Ali Çağlar ÇAKMAK

Turkey
accakmak1974@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9521-7322
Konular: Pazarlama

ALAN EDİTÖRLERİ

Prof. Dr. M. Mustafa KISAKÜREK

Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK

Prof. Dr. Abdullah SOYSAL

Prof. Dr. Ali Haluk PINAR

Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL

Prof. Dr. İbrahim Ethem TAŞ

Prof. Dr. Ali Çağlar ÇAKMAK