Baş Editör

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

Turkey
mustafatasliyan@ksu.edu.tr
Konular: Bölgesel Çalışmalar
Kurum: Kahramanmaras Sütcü Imam University

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Niyazi CAN

Turkey
niyazican@ksu.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Editörler Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Elif KOCAGÖZ

Turkey
ekocagoz@ksu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Arif Selim EREN

Turkey
arifselimeren@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-7274-1113
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Mustafa KISAKÜREK

Turkey
mmk_46@hotmail.com
Konular: Yönetim ve Maliyet Muhasebesi,Muhasebe Teorisi,Muhasebe Etiği,Mali Tablo Analizi,Finansal Muhasebe,Finansal Bilgi Yönetimi
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK

Turkey
iornek@ksu.edu.tr
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah SOYSAL

Turkey
asoysall@ksu.edu.tr, asoysal2005@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-6411-4988
Konular: Yönetim Psikolojisi,Sağlık Kurumları Yönetimi,Örgüt ve Grup İletişimi,İnsan Kaynakları Yönetimi
Kurum: KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Doç. Dr. Ali Haluk PINAR

Turkey
halukpinar@ksu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL

Turkey
tismayil@ksu.edu.tr
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Ethem TAŞ

Turkey
ietas@ksu.edu.tr
Konular: Kamu Yönetimi
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Ali Çağlar ÇAKMAK

Turkey
accakmak1974@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9521-7322
Konular: Pazarlama