Baş Editör

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

Turkey
mustafatasliyan@ksu.edu.tr
Konular: Bölgesel Çalışmalar
Kurum: Kahramanmaras Sütcü Imam University

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Niyazi CAN

Turkey
niyazican@ksu.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Editörler Kurulu

Elif KOCAGÖZ

Turkey
ekocagoz@ksu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Arif Selim EREN

Turkey
arifselimeren@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-7274-1113
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Abdullah SOYSAL

Turkey
asoysall@ksu.edu.tr, asoysal2005@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-6411-4988
Konular: İnsan Kaynakları Yönetimi,Örgüt ve Grup İletişimi,Sağlık Kurumları Yönetimi,Yönetim Psikolojisi
Kurum: KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Doç. Dr. Ali Haluk PINAR

Turkey
halukpinar@ksu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Dr. İbrahim Ethem TAŞ

Turkey
ietas@ksu.edu.tr
Konular: Kamu Yönetimi
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ali Çağlar ÇAKMAK

Turkey
accakmak1974@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9521-7322
Konular: Pazarlama