Dergi Kurulları

Baş Editör

Prof. Dr. Ali Haluk PINAR KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Örgütsel Davranış, Strateji, Uluslararası İşletme

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Alptekin YASIM Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye
Sağlık Bilimleri

Editörler Kurulu

Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Abdullah SOYSAL KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES Türkiye
Örgütsel, Kişilerarası ve Kültürlerarası İletişim, Yönetim Psikolojisi, Sağlık Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi
Prof. Dr. İbrahim Ethem TAŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkiye
Kamu Yönetimi
Prof. Dr. Mustafa KISAKÜREK Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkiye
Finansal Muhasebe, Mali Tablo Analizi, Muhasebe Teorisi ve Standartları, Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Raporlama, Yönetim Muhasebesi
Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Ali Çağlar ÇAKMAK KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Pazarlama, Dijital Pazarlama, Pazarlama İletişimi
Doç. Dr. Arif Selim EREN KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Üretim ve Operasyon Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Fedayi YAĞAR Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / İİBF / Sağlık Yönetimi Bölümü Türkiye
Sağlık Politikası, Sağlık Yönetimi

ALAN EDİTÖRLERİ

Prof. Dr. Ali Haluk PINAR KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Örgütsel Davranış, Strateji, Uluslararası İşletme
Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkiye
Bölgesel Ekonomi, Uluslararası İktisatta Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Uluslararası Ticaret
Prof. Dr. Mustafa KISAKÜREK KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Finansal Muhasebe, Mali Tablo Analizi, Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Raporlama, Yönetim Muhasebesi
Prof. Dr. İbrahim Ethem TAŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkiye
Kamu Yönetimi
Son Güncelleme Zamanı: 8.05.2024 19:06:34