Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Hakemlerin Makale Değerlendirme Yöntemi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler, çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilmektedir.

Ön Değerlendirme Yayınlanması amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makaleler; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör tarafından kontrol edilir.

Editör, makale metni veya dosyalarında bir eksiklik veya sorun görmesi durumunda yazara bu eksikleri tamamlaması için iade eder. Yazara iade gerekçesi ve ne zamana kadar geri yükleme yapması gerektiği açıklanır.

Editör incelemesinden başarıyla geçen yayınlar, bilimsel olarak değerlendirilmek ve incelenmek üzere alan editörlerine atanır. Alan editörleri makaleyi değerlendirmesi için 2 farklı hakeme gönderir.

Hakemlere Davet

Hakeme değerlendirme yapması için gönderilen davete cevap süresi 7 gün, daveti kabul eden hakemlere değerlendirmeyi yapması için verilen süre ise 15 gündür.

Hakemin, yayını değerlendireceği 15 günlük süre; daveti kabul etmesi ve onaylaması ile birlikte başlar.

Hakemin, çalışmayı belirlenen süre içerisinde değerlendirememesi durumunda 7 gün ek süre verilir. Hakem bu sürede de makaleyi değerlendirmezse alan editörü tarafından yeni bir hakem davet edilir.

Hakem seçimleri dergi hakem listesinden veya dergipark sisteminden makalenin konusuna göre yapılmaktadır. Bu amaçla derginin konusu ile ilgili çalışma yapan en az doktor düzeyindeki hakemler akademik arama sitelerinde taranarak davet gönderilmektedir.

Hakem Değerlendirme Yöntemi

Hakemden, yayın ilkeleri doğrultusunda sadece kendi konu alanlarındaki çalışmaları değerlendirmesi beklenmektedir.

Hakem, değerlendirmelerini alan editörü tarafından gönderilen makale değerlendirme formu üzerinden yapar.

Hakemden sadece değerlendirme kriterlerine evet veya hayır şeklinde cevap vermemesi; olumsuz görüşlerini detaylandırması ve gerekçelerini açıklaması beklenmektedir.

Makaleyi ret eden hakemden, yazara rehberlik edecek açıklamaları detaylı bir şekilde yapması beklenmektedir. Hakem değerlendirme formunda açıkladığı görüşlerini detaylandırmak için makale dosyası üzerindeki "değişiklikleri izle" özelliğini kullanabilir.

Makalenin Durumunun Değerlendirilmesi

İki farklı hakem makale için "Yayınlanması Uygundur" şeklinde görüş bildirirse makale dergide yayınlanır.

İki farklı hakem makale için "Yayınlanması Uygun Değildir" şeklinde görüş bildirirse makale ret edilir.

Bir hakem kabul diğer hakem büyük veya küçük düzeltme isterse, çalışma yazara iade edilir ve belirli bir sürede gerekli değişiklikleri yapması istenir.

Değişiklik yapılan ve hakem tarafından tekrar görülmek istenen çalışma, alan editörü tarafından hakeme yeniden gönderilir. Hakem bu aşamada da değerlendirme formunu yeniden doldurur.

Hakemin kararı olumlu olursa makale dergide yayımlanmaya hak kazanır. Hakemin kararı olumsuz ise aşağıdaki madde uygulanır.

Değerlendirme sürecinde hakemlerden biri olumlu, diğeri olumsuz görüş bildirirse, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu hakemin görüşü makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını belirler.

Değerlendirme Süreci Sonrası

Tüm değerlendirme süreçleri ve hakem raporları, dergi arşivinde bulunmaktadır.

Son Güncelleme Zamanı: 9.07.2023 16:26:23