Amaç ve Kapsam

Derginin yayınlanmasıyla; akademisyenler, araştırmacılar ve politika yapıcılar arasındaki iletişimin ve bilgi paylaşımının artırılarak, finansal ve ekonomik sistemin etkin çalışmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimlere ait bilim dalları ve bölümlere ilişkin Türkçe veya İngilizce yazılmış, literatüre katkıda bulunacak özgün makalelerin yer aldığı elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık